Så här beräknar du ditt REN-stöd

REN-stödet kom fram som en satsning på att lyfta socioekonomiska områden och så här beräknar du som fastighetsägare ditt REN-stöd. Det bäst sättet är att besöka Boverket och använda deras kalkylator för REN-stöd. Genom att fylla i dina uppgifter så får du också, mer eller mindre, svart på vitt kring hur mycket du kan få i stöd.

mynt på hög

Vad är REN-stöd?

REN-stödet togs fram med ett tydligt syfte som gick ut på att lyfta speciella områden - både ekonomiskt och rent socialt. Det innebar en satsning om en pott där nära 800 miljoner kronor skulle vara möjliga att söka för fastighetsägare i områden som stämde in på givna beskrivningar. Satsningen sjösattes av Peter Eriksson – dåvarande bostads- och digitaliseringsminister – och den har kommit att kallas för ett problembarn.

Detta av den enkla anledningen att en stor del av den utlovade satsningen drogs tillbaka till statskassan som en följd av administrativa hinder. Många av de miljoner som skulle satsas på att höja standarden på fastigheter, hålla hyror på en anständig nivå och för att minska energiförbrukningen betalades aldrig ut och då samtliga dessa tre knäckfrågor ofta luftas i debatten så har man också hamnat i ett prekärt läge.

Vad göra och hur kan REN-stödet utvecklas och bli relevant igen? Den stora utmaningen ligger i det vi inledde texten med: hur beräknar man REN-stödet? Det går att besöka Boverket och använda deras kalkylator som ett första steg. Det som emellertid visar sig är att vägen därifrån till att de facto få pengarna och stödet i fråga varit väldigt, väldigt lång. En väg kantrad av krångliga regler, hårda krav på allehanda redovisning och på allmän segdragen byråkrati.

Detta innebar att väldigt många fastighetsägare gav upp sin ansökan om REN-stöd och en talande siffra i sammanhanget är att det år 2016 dels kom in väldigt få ansökningar (som en följd av den svåra processen) och att inte en enda en av dessa beviljades.

Sök REN-stöd idag

Processen kring att söka – och slutligen erhålla – ett REN-stöd är fortfarande komplicerad. Rådet är emellertid att som fastighetsägare ändå söka om REN-stöd och lägga ner lite tid och kraft för att få ekonomiska muskler att renovera och skapa mer energivänliga fastigheter. Ett tips i sammanhanget – och ett bra första steg att ta – är att kontakta Länsstyrelsen och be om råd. Det är hos Länsstyrelsen som ansökningarna behandlas och det är dessa som fattar de slutliga besluten.

Man ska veta att det även hos personalen där handlat om en lång startsträcka med många frågetecken längs vägen. Förhoppningsvis så handlar det numera dock om utropstecken och där du - inför en ansökan om REN-stöd – kan få den hjälp du behöver kring vad som ska redovisas, inkluderas och framgå i din ansökan.

Här kan man läsa mer om man vill, om fastighetsförvaltning i Stockholm på: https://www.fastighetsförvaltningstockholm.se.

11 Sep 2019