Blogg

Vikten av att reglerna följs på bygget

17 okt 2019

Du som jobbar inom byggbranschen skyddas både rättsligt och ur säkerhetssynpunkt av de arbetsrättsliga regler och lagar som gäller i Sverige. Regler om kollektivavtal och arbetsmiljö finns till för att säkerställa att alla som arbetar inom byggbranschen har schyssta villkor och att ingen arbetsgivare slarvar med säkerheten eller låter de anställda jobba för lägre än de överenskomna minimilönerna.

Trots detta förekommer det mycket fusk inom byggbranschen i Stockholm, inte minst med avseende på arbetsrättsliga frågor. Att arbetsgivare låter folk jobba svart är kanske det vanligaste fusket, men det slarvas även med säkerheten på många byggen runt om i landet. Om du misstänker att din arbetsgivare bryter mot lagar eller regler så kan du kontakta en arbetsrättsjurist. En arbetsrättsjurist är en advokat specialiserad på arbetsrättsliga frågor kring kollektivavtal, medbestämmande och så vidare. En arbetsrättsjurist kan hjälpa dig att utröna om din arbetsgivare bryter mot arbetsrätten, samt hjälpa till att föra din talan

Slarvas det med säkerheten?

Du och dina medarbetare har rätt att jobba under så säkra förhållanden som möjligt. Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige, och det kan naturligtvis aldrig bli lika säkert att arbeta på ett bygge än på ett kontor, men det är ingen ursäkt för en arbetsgivare att tumma på säkerheten. Med säkerhet menas här både att se till att det finns rätt säkerhetsutrustning på bygget och att se till att alla som jobbar på bygget har kunskap och en medvetenhet kring säkerhetsfrågor. Precis som ett trasigt räcke kan vara en risk kan en dåligt utbildad kollega vara det.

Finns kollektivavtal?

Som byggjobbare ska du aldrig ta arbete hos ett byggföretag som saknar kollektivavtal. Det gör det mycket svårt att få lika bra villkor som andra inom branschen med samma utbildning och erfarenhet. Dessutom är det ett tecken på att din chef tar lätt på arbetsrätten och kanske även på säkerheten. Alla seriösa byggföretag har kollektivavtal där vissa grundläggande villkor förhandlats fram.

Misstänker du att din chef anlitar svart arbetskraft?

Om du arbetar på ett större bygge och misstänker att det förekommer svartarbete kan du anmäla detta till Byggnads eller det fackförbund du annars är medlem hos. Svartarbete är både en arbetsrättslig fråga och en säkerhetsfråga. Risken är stor att de som jobbar svart saknar kunskap om säkerhetsrutiner och dessutom finns risk att de utnyttjas av arbetsgivaren. Är du osäker kan du alltid kontakta en arbetsrättsjurist som kan hjälpa dig att undersöka situationen. Du ska aldrig passivt acceptera att din chef anlitar svart arbetskraft. Att byggföretag låter människor jobba med sämre villkor underminerar hela byggbranschen.

Kontakta en arbetsrättsjurist i Stockholm

Det kan vara bra att läsa på lite om arbetsrätten för dig som jobbar i byggbranschen. Har du frågor om ditt jobb eller din arbetsgivare eller har sett eller hört något du undrar över kan du också kontakta en arbetsrättsjurist. En advokat som kan arbetsrätt har verktygen för att analysera situationen och ge dig råd kring hur du bör agera.

Läs mer på https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se.

 

Det behöver du till din häst

10 okt 2019

Det finns många regler om hur man ska sköta om sin häst, enligt Jordbruksverket. En häst ska alltid ha hästskor eller liknande, och man bör inte klippa hästens känslehår. All utrustning som en häst har, ska passa så att den inte skadar hästen, och ska bära täcke bara när det verkligen behövs, som när det är som kallas till exempel på vintern. Hästen måste kunna äta under lång tid – då är det bäst med en egen spilta där hästen kan vistas. 

Vidare bör den varken bli överviktig eller för mager. Man får inte lägga taggtråd kring sin häst och hästen måste alltid få vara tillsammans med andra hästar, för att känna sig lugn och trygg. Man får inte ha sin häst i en spulta mer än 16 timmar per dygn, alltså egentligen endast över natten. Sedan måste den få komma ut och röra sig fritt. Boxväggar, -dörrar och väggar måste vara byggda så att hästarna kan umgås med varandra, hör varandra och kan kommunicera med varandra.

Så bör hästspiltorna se ut

Spiltorna bör var så pass stora att hästen kan röra sig fritt i den. Där ska hästen kunna äta, och då måste det finnas sådan inredning som ger hästen mat på särsktilt ställe. Den behöver både foder och vatten. Hästen måste kunna vara fri i sin spilta (alltså inte bunden). Alla spiltor måste vara utformade så att de är lätta att hålla rena. Sedan ska hästarna alltid ha en ströbädd som ska vara både rena och torra. Det bästa är om hästen kan få en gummimatta som är mjuk och skön. Här kan man läsa mer om underlag till hästen: https://www.city-boxen.se/sida/gummimatta-hast.

Varje dag måste hästen få springa ute

Hästen måste få tillgång till utevistelse, helst i en egen hage med tillgång till bete. Där ska inte finnas saker som kan ge hästen skador och den ska ha stängsel som inte skadar hästen. Vill man ha stängsel ska de vara sträckta och taggtråd är helt uteslutet till en häst. Hästen får varken vara bunden i sitt stall, eller fri utomhus mer än i 16 timmar – detta för att hästen både ska få vara inomhus på nätterna, men sedan utomhus på dagarna vilket är det absolut bästa för en häst; variationen av både inomhus och utomhus, variationen i att både vara ensam i en spilta men även ute med andra hästar i det fria. Så när du bygger stall, se då till så hästarna får både och.

Väl byggd isolering – när kylan är här

9 okt 2019

Den som fryser inomhus, får antingen lita på att man har en mycket effektiv värmekälla inomhus, eller en mycket bra isolering, men helst kanske man har både och. I våra kalla breddgrader har vi en vana och tradition av gediget husbygge. Då bygger man med både betongkonstruktion, luftspalt, isolering av väggar, tak och fönster. Men vad isolerar man hus med? Vilket material är bäst?

Beroende på vem man frågar, kanske man får olika svar på vilket material som är bäst. Frågar man någon som är anhängare av byggnadsvård och vill ha "naturligt" isoleringsmaterial, kan svaret vara att man bör isolering av sågspån, träflis eller papper, glasfiber eller olika fibrer. Frågar man någon som aldrig har brytt sig om byggnadsvård kanske man får svaret att man ska isolera med plast av olika slag.

Isolera med lager på lager

Precis som när man klär sig varmt och utnyttjar varm luft, kan man isolera och bygga med olika lager på lager. Särskilt viktigt är det om man isolerar med naturliga material att man i så fall bygger med en fuktspärr. Det innebär bland annat att man måste lämna en del av isoleringen öppen för luft så att materialet kan "andas". Det råder en del olika åsikter om hur en isolering görs bäst, med luftspalt eller inte. En del hus har blivit dåliga för att man har isolerat "för bra", det vill säga, man har isolerat utan tanke på att även isoleringsmaterialet behöver luft för att inte huset ska bli sjukt och drabbas av fukt. Till syvende och sist återkommer man till byggtekniken som man alltid har byggt; med luftspalt.

Träfibrer

Vill man använda produkter som kommer från skogen, kan man använda allt från träfibrer, sågspån eller cellulosa till isoleringsmaterial. Träfibrerna är det grövsta som kommer ur skogshanteringen, medan sågspånet är ännu mer bearbetat, och cellulosan är bearbetat till papper. Många reagerar på att dessa material kan vara lättantändliga och brinner bra. Men man blandar det med kemikalier som gör materialet minder lättantändligt.

Mineralull

Vill man använda mineralull, som är samlingsnamn för både glasull eller stenull. Glasullen, är av glas som man förstår. Glasullen är smält glas som spinns till tunna tråd. Trådarna härdas i ugn med bindemedel. Det är bindemedlet som gör glasullen gul. Stenull tillverkas mineralerna diabas och dolomit. Stenarna smälter i hög temperatur och spinns sedan till tunna trådar, och blandas sedan med bindemedel som tillsammans härdas i ugn. Läs mer om hur du får tag i rätt isolering i Uppsala på: isoleringstockholm.nu.

Vilka regler gäller för elstängsel?

27 sep 2019

Vilka regler finns för elstängsel, är det möjligt att sätta upp ett sådant på den egna tomten och måste installationen utföras av en certifierad elektriker? Elstängsel avger korta impulser med starkare ström. Det används primärt för att hålla djur inom en inhägnad och för att förhindra att djuren i fråga trasslar in sig i tråden och kvävs. En liten, så att säga, kyss är avskräckande – men den är inte farlig. Om man håller sig till reglerna.

Enligt de regler som tagit fram av Elsäkerhetsverket så får ett elstängsel inte avge mer än 5 Joule vid 50-500 Ohm. Allt högre än så bedöms som farligt och här ska vi även tillägga att reglerna dels har skärpts och dels också fått tillägg. Det senare som en direkt följd av att vissa stängsel kunnat avge så mycket som 30 joule vid 300 Ohm och att detta kunnat göras - via kryphål som en följd av oklara direktiv – och därmed haft potential att skada exempelvis barn.

Tidigare hette det att elstängsel inte fick avge mer än 5 joule vid ca 500 Ohm. Att man nu använder sig av 50 till 500 ohm har skapat mer säkerhet. Vill man ha ett starkare, mer kraftfullt elstängsel så krävs det ett särskilt intyg och undantag. Ett sådant kan man ansöka om hos Elsäkerhetsverket.

elstängsel

Får jag montera elstängsel på egen hand?

Ja, det får man göra. I och med att det handlar om elektricitet så bör man dock vara försiktig och man måste följa de föreskrifter som finns. Vi skulle definitivt säga att man med fördel kan ta hjälp av en elektriker för att få största möjliga säkerhet och – i slutändan – bäst effekt av stängslet i fråga.

Får jag montera elstängsel runt tomten?

På denna fråga skulle förmodligen de flesta svara nej. Faktum är dock att reglerna är väldigt luddiga. Primärt så används ett elstängsel för att stänga inne djur - men även den motsatta måste kunna tas i beaktning. Vad händer om man bor i ett område med mycket vilt? Hur hanterar man en hungrig rådjursfamilj, hur kan man hålla den växande vildsvinsstammen borta och hur ska man kunna förhindra att andra vilda djur tar sig in på tomten? För många kanske detta låter som ett skämt, men för andra så handlar det om en realitet.

Vildsvin och den växande stammen i speciellt södra delarna av Sverige har kommit att bli ett problem. Det är inget skyggt djur och det är heller inget djur som ber om ursäkt för sin existens. Upplever ett vildsvin fara eller känner att ungarna kan hamna i en riskfylld situation så kan de gå till attack. Utöver detta så är det heller inte speciellt trevligt att se hela tomten uppbökad och förstörd. Där kan ett elstängsel vara den enda lösningen.

Man måste ha tydliga skyltar om elstängsel

Om man sätter upp ett elstängsel kring villan så måste man också ha tydliga skyltar som varnar för detta. Att barn inte tar skada är inte synonymt med att det inte är obehagligt. Man kanske inte behöver söka tillstånd för att sätta upp elstängsel, men att kontakta exempelvis Byggnadsnämnden i den kommun man tillhör är ingen dum idé. De kanske har andra idéer eller kan bifoga frågan vidare till Länsstyrelsen som kan besluta om eventuell jakt av exempelvis vildsvin.

Tänk även på att vara tydlig med information till dina grannar. Bor det barnfamiljer i området så bör dessa få ta del av dina planer och kan på egen hand informera sina barn om vikten av att hålla sig på ett behörigt avstånd.

OBS! Vill du få tag i en elektriker som kan installera elstängslet i Bromma? Läs här om hur du kommer i kontakt med elektriker i Bromma.

Första åtgärden om radiatorn läcker

24 sep 2019

Vilken är den första åtgärden om radiatorn läcker? Många drabbas av panik i samband med att någonting springer läck och i synnerhet om det handlar om ett så ovanligt fenomen som om en radiator gör det. Panik är sällan gångbart, det förhindrar dig från att tänka rationellt och logiskt och det kan innebära att större skador sker som en direkt följd. Och då kan det bli fråga om en kostsam renovering.

Ingenting håller för evigt och alla saker har en begränsad livslängd. Saker kan inträffa och även de mest oväntade sådana måste man vara beredd på. Vad gör du om du kommer hem och ser att en radiator står och läcker eller sprutar vatten ut på ditt vardagsrumsgolv? Med våra tips så kommer du att veta exakt hur du ska agera och vi hoppas att du i och med dessa har lösningen på denna prekära situation.

Så här ska du agera

När du behöver en renovering i Stockholm

Om du kommer hem och ser att det rinner, droppar eller sprutar vatten från en radiator så ska du först och främst behålla lugnet och börja tänka logiskt. Det innebär i det här fallet att du måste skydda det som är känsligt runtomkring. Det vill säga; har du ett trägolv eller ett snyggt parkettgolv så vet du att vatten i större mängder kan leda till fula fläckar och omfattande skador.

Ditt första steg blir således att springa iväg för att hämta en hink eller något annat kärl som du sedan placerar under läckaget i fråga. Så, nu är golvet skyddat och då kan du arbeta i lugn och enligt följande steg.

 1. Lokalisera varifrån läckaget kommer. Är det från själva ventilen? Är det någon koppling som brustit eller handlar det om ett läckage från rörskarven. Det här är ett väsentligt steg så var uppmärksam.
 2. Handlar det om ett läckage härstammande från rörskarven? Ta fram telefonen och googla upp numret till en rörmokare. Där kan du inte göra så mycket mer än att låta professionellt folk göra sitt jobb - även om det kostar några kronor. Det är ett akut läge.
 3. Om radiatorn saknar termostat och det samtidigt handlar om att ventilen läcker så stänger du av värmepannan och cirkulationspumpen. Genom denna aktion så tömmer du systemet ner till en nivå som ligger under själva läckaget. Därefter kan du påbörja bytet av ventil och det går till enligt följande steg:

Så byter du ventil och packning

 • Börja med att vrida reglaget så långt till vänster som möjligt. Det avlastar själva ventilen.
 • Lossa på ratten till ventilen. I vissa fall kräver det en nyckel.
 • Dra loss ratten och märk ut var suttit gällande läge. Viktigt är att du inte drar eller vrider den på något sätt.
 • Packboxen är sexkantig och det kräver således en lämplig nyckel för att du ska kunna skruva loss den. Hitta en nyckel och sätt igång!
 • När packboxen lossats så blottas en liten ventil. Den stoppar vattnet.
 • Sätt i en ny packbox och gör exakt samma sak igen - men vänd på ordningen denna gång. Grattis. Du har precis fixat ett läckage i din radiator.

Läs mer här om du behöver renovering i Stockholm.

Så kan du bygga säker lekplats

21 sep 2019

Visste du att den som bygger en lekplats för barn, måste använda sig av EU:s säkerhetsföreskrifter när man bygger en sådan? Det stämmer. Man är så illa tvungen att exakt använda sig av sanddjup, mått på gungorna och alla andra säkerhetsföreskrifter som EU-kommissionen har antagit när det kommer till de slags lekplatser som man kan anta att barn ska komma att använda. Tycker man att det där låter knivigt kan man alltid anlita någon byggare som är erfaren av lekplatsbyggen och som vet vilka mått som krävs och hur man ska bygga en lekplats så att den blir så säker som den kan vara.

Anlita byggfirma för lekplatsbygget

Det är inte många byggföretag som enbart arbetar med lekplatser. De få, kan enkelt räknas på ena handens fingrar. Det är bättre att leta efter en byggfirma som arbetar med markanläggningar, trädgårdsarbete eller som renoverar gårdar. Det bästa är om man kan hitta någon som arbetar med uteområden för fastighetsägare och andra stora byggföretag. Ska man hitta en byggfirma som arbetar med lekplatser bör man leta efter någon som arbetar med utemiljöer och som har erfarenhet av lekplatsbyggen. Erfarenheten av bygge av lekplatser är viktig då det förutom EU:s regler på säkerheten på lekplatserna även kan förekomma lokala krav på lekplatsen.

Vilka ställningar är viktiga på lekplatsen?

På en lekplats är det viktigt att det finns klätterställningar (för större barn), gungor, rutschkanor, sandlådor (för mindre barn) och ställningar där barnen kan öva upp sin balans. Om barnen hittar roliga lekställningar, kan de få inspiration till lekar med varandra och andra. Andra viktiga saker att tänka på när man bygger en lekplats för barn är att det finns växtligheter runt lekplatsen. Många tål inte den starka solen. Då kan några stora träd runt lekplatsen göra så att barnen får den välbehövliga skugga som är viktig. 

Utseendet är viktigt – och underhåll

Annat som är viktigt när man bygger en lekplats är att det är en lekplats som lockar till lek. Då är utseendet mycket viktigt då barnen helst ska bli sugna på att leka på lekplatsen. Den bör vara färggrann, ha en ställning som ser rolig ut och som gör att barnens fantasi väcks till liv och att barnen ser vad de kan göra och hur de kan leka på själva lekplatsen. En lekplats som är ful, saknar färger är egentligen helt onödig. En sådan som inte lockar till lek fyller ingen funktion. Här kan du läsa mer om hur man bäst bygger en lekplats: https://www.lekplatsutrustning.com.

Så här beräknar du ditt REN-stöd

11 sep 2019

REN-stödet kom fram som en satsning på att lyfta socioekonomiska områden och så här beräknar du som fastighetsägare ditt REN-stöd. Det bäst sättet är att besöka Boverket och använda deras kalkylator för REN-stöd. Genom att fylla i dina uppgifter så får du också, mer eller mindre, svart på vitt kring hur mycket du kan få i stöd.

mynt på hög

Vad är REN-stöd?

REN-stödet togs fram med ett tydligt syfte som gick ut på att lyfta speciella områden - både ekonomiskt och rent socialt. Det innebar en satsning om en pott där nära 800 miljoner kronor skulle vara möjliga att söka för fastighetsägare i områden som stämde in på givna beskrivningar. Satsningen sjösattes av Peter Eriksson – dåvarande bostads- och digitaliseringsminister – och den har kommit att kallas för ett problembarn.

Detta av den enkla anledningen att en stor del av den utlovade satsningen drogs tillbaka till statskassan som en följd av administrativa hinder. Många av de miljoner som skulle satsas på att höja standarden på fastigheter, hålla hyror på en anständig nivå och för att minska energiförbrukningen betalades aldrig ut och då samtliga dessa tre knäckfrågor ofta luftas i debatten så har man också hamnat i ett prekärt läge.

Vad göra och hur kan REN-stödet utvecklas och bli relevant igen? Den stora utmaningen ligger i det vi inledde texten med: hur beräknar man REN-stödet? Det går att besöka Boverket och använda deras kalkylator som ett första steg. Det som emellertid visar sig är att vägen därifrån till att de facto få pengarna och stödet i fråga varit väldigt, väldigt lång. En väg kantrad av krångliga regler, hårda krav på allehanda redovisning och på allmän segdragen byråkrati.

Detta innebar att väldigt många fastighetsägare gav upp sin ansökan om REN-stöd och en talande siffra i sammanhanget är att det år 2016 dels kom in väldigt få ansökningar (som en följd av den svåra processen) och att inte en enda en av dessa beviljades.

Sök REN-stöd idag

Processen kring att söka – och slutligen erhålla – ett REN-stöd är fortfarande komplicerad. Rådet är emellertid att som fastighetsägare ändå söka om REN-stöd och lägga ner lite tid och kraft för att få ekonomiska muskler att renovera och skapa mer energivänliga fastigheter. Ett tips i sammanhanget – och ett bra första steg att ta – är att kontakta Länsstyrelsen och be om råd. Det är hos Länsstyrelsen som ansökningarna behandlas och det är dessa som fattar de slutliga besluten.

Man ska veta att det även hos personalen där handlat om en lång startsträcka med många frågetecken längs vägen. Förhoppningsvis så handlar det numera dock om utropstecken och där du - inför en ansökan om REN-stöd – kan få den hjälp du behöver kring vad som ska redovisas, inkluderas och framgå i din ansökan.

Här kan man läsa mer om man vill, om fastighetsförvaltning i Stockholm på: https://www.fastighetsförvaltningstockholm.se.

Vilka takmaterial är bäst?

11 sep 2019

Ska du bygga nytt tak? Då har du ett ganska stort projekt framför dig. Det tar sin tid att bygga ett nytt tak, det blir ganska bullrigt och bökigt för några veckor framför. Bland det viktigaste, förutom att bestämma vilket material som man vill ha sitt tak byggt av, är att välja hantverkare som kan bygga det så viktiga taket åt dig. Hur hittar man duktiga hantverkare då? Och hur vet man att de är duktiga? Det bästa är ju att alltid fråga om referenser när man funderar på vilka hantverkare som man ska anlita. Referenserna säger ju en hel del om hur de arbetar, och hur de bemöter sina kunder. Man kan även läsa på om företaget på en del omdömessidor, såsom yelp.se eller reco.se. Känner man sig misstänksam mot sådana sidor kan man även kontrollera med Allmänna reklamationsnämnden om de har många klagompl från det hantverkarföretag som man funderar på att anlita.

Välja material till taket

Om man har fått tag i duktiga hantverkare för takbygget, är det sedan upp till en att välja vilket material som man vill ha taket i. Här är det ju upp till det egna tyckandet och smaken, men även kostnader spelar in och hur länge man önskar att taket ska hålla. Vi börjar med det material som håller längst och går sedan till tak med lägst hållbarhet och kostnad.

 1. Tegeltak – detta är ett klassiskt tak och de flesta tak som man bygger i Sverige är just med tegelpannor. Tegel är ett material som håller i princip, tills någon yttre kraft söndrar det. Det kostar mellan 1.000-1.800 kronor per kvadratmeter att lägga ett tak med tegelpannor.
 2. Betongtak – ett betongtak är inte så vanliga, men blir kanske allt vanligare, ju mer folk får upp ögonen för att lägga ett tak i betong. Även betongen håller i 1000-tals år. Titta bara på alla ruiner från Antiken, till exempel. Det kostar mellan 900-1.600 att lägga ett tak med betongpannor.
 3. Plåttak – även plåt på tak är ett klassiskt material. Stora, fina kyrkor och allmänna hus lades med plåttak för 300 år sedan och man har fortsatt att lägga tak med plåt. De håller i minst 50 år, men ännu längre om man ser till att underhålla ett sådant tak. Det kostar mellan 800-1.500 per kvadratmeter att lägga ett tak med plåt.
 4. Papptak – ett papptak brukar man lägga på hus från 50- och 60-talet. De håller inte så länge, kanske som mest i 20 år men kostar inte särskilt mycket. Men med tanke på den korta hållbarheten, vete katten om det verkligen är värt att lägga ett papptak. De kostar mellan 350-600 kronor per kvadratmeter.
 5. Tak med Shingel – detta tak kostar minst och håller ungefär lika länge som papptaket. Det brukar kosta mellan 170-230 kronor per kvadratmeter. Då har vi inte räknat med arbetskostnaden i dessa beräkningar, utan bara materialkostnaderna. 

Behöver du takläggare i Bromma? Läs då mer här: https://www.takläggarebromma.se.

Kan man bygga hus för 1 miljon?

6 sep 2019

Hur stor budget krävs för att skapa sitt drömhem; kan man exempelvis bygga ett hus för 1 miljon kronor eller är det en omöjlig uppgift? Allt fler väljer att bygga hus och genom detta också få ett hem som fullt ut är anpassat efter de egna behoven och den egna smaken. Få av dessa kommer - tyvärr - under en miljon kronor i kostnad.

Det talande för att bygga ett nytt hus är att kostnaden är konstant och oberoende av var i Sverige du bygger. Visst, det kanske kan komma att kosta extra att bygga i Stockholm som en följd av att hantverkare där generellt är dyrare. Men gällande virke, material och annat så finns det ingen skillnad i att bygga hus i Stockholm eller i Vilhelmina.

Ett sidospår i detta blir därför: ska du bygga hus med en tanke på en framtida vinst så bör du också se till vilka faktiska huspriser som finns i den stad du bor i. Att bygga ett hus för kanske tre miljoner kronor i Stockholm kan mycket väl inbringa den dubbla vinsten. Samma hus upprest i Kramfors eller någon annan tätort får kanske svårt att ens säljas med vinst.

Utbud och efterfrågan styr alltid och just gällande ett bygge av ett nytt hus så bör man ha detta i åtanke. Det vill säga: är detta rakt igenom en kostnad och förlust, eller finns det en chans att få pengarna tillbaka - eller gå med vinst - vid en framtida försäljning?

Två män står framför ett bort med ritningar och verktyg

Alla kostnader räknas

Vän av ordning kan dock även se att en detalj som markpriser även spelar roll. Behöver du köpa mark så kostar det pengar och betydligt mer i exempelvis Stockholm än vad fallet är i en mindre tätort. 

Även försäkringsvärde ska vägas in i aspekten och faktum är att många försäkringsbolag kräver en högre premie om man exempelvis vill bygga på västkusten – detta som en följd av den nyckfulla väderlek som finns där. Att bygga hus är mer än att bara sätt ihop väggar, golv och tak – allt ska räknas in i budgeten.

Läs det finstilta och räkna på tillvalskostnader

Det är dyrt att bygga hus och detta även om du väljer ett nyckelfärdigt sådant. Många ser en prislapp och tar denna för given. Riktigt så fungerar det inte i verkligheten. I själva verket så kan olika tillval komma att kosta pengar och i vissa fall så räknas inte viktiga saker in i själva kostnaden. Exempel på detta kan vara husgrunden som då kan komma att ytterligare addera en kostnad till bygget av ett nyckelfärdigt hus.

Det är annars en bra lösning då huset i fråga ofta håller budgeten och att huset blir klart snabbt som en följd av att alla moduler redan är anpassade i varandra och redo att sättas ihop. Ett nyckelfärdigt hus kan av dessa skäl vara en bra lösning och även de billigaste modellerna kan definitivt ha fördelar.

Kan du bygga huset på egen hand?

Det bästa sättet att komma billigast undan vid ett husbygge är också det naturliga: att bygga själv. Naturligtvis så är det en fråga som inte faller alla på läppen. Vi har olika kunskaper, olika färdigheter och vi har alla liv vid sidan av – familj, vänner, arbete och så vidare.

Kan man bygga på egen hand så blir det också billigare, men här måste man ställa sig frågan om till vilket pris. Var beredd på att försumma allt annat i ditt liv under tiden. Är du - och din familj - redo att göra den uppoffringen.

Vissa typer av hus är billigare att bygga

Vi ska även säga att det skiljer i pris mellan olika husmodeller. En enplansvilla är dyrare att bygga än vad en villa med 1, 5 plan är. Det förklaras av att markarbetet blir mer omfattande och att det är ofta är en dyrare historia. Att bygga på höjden sänker priset.

Anlita en arkitekt då? Varför inte. Många tar för givet att det handlar om extravagans och betydligt högre kostnader. Det stämmer i många fall, men beror också helt på vilket typ av uppdrag du som kund ger arkitekten. I grund och botten kan ditt uppdrag alltså handla om att du säger till en arkitekt att rita ett hus som kostar en miljon kronor att bygga och han/hon kommer att komma väldigt nära den budgeten. Men, du får då även inkludera priset för arkitekten i kostnaden.

I vissa fall kan ett så kallat Attefallshus vara ett alternativ. Läs mer på https://www.attefallshusstockholm.nu

Byta toalettstol | Montera toalettstol

16 aug 2019

När din gamla wc är trasig eller sliten är det dags att byta toalettstol. Hur går det egentligen till och hur monterar man en ny toalettstol? Läs vår guide. 

Dagens monderna toalettstolar är både betydligt snyggare och är betydligt mer ekonomiska då ny teknik gör att det är mycket snålspolande än tidigare. Det är ett relativt enkelt ingrepp för en erfaren hantverkare, men inget man ska ge sig på om man har tummen mitt i handen.

toalett i badrum

Så här går det till

För det första behöver man säkerställa om man behöver dra en ny vattenledning eller inte. Om det inte behövs är arbetet generellt klart på 2-3 timmar. Det vanligaste är att toaletten står på golvet och det betyder att avloppet går ut genom rören i golvet under toalettstolen. Om du har tur är det bara att koppla in den nya toaletten på befinltigt rör. Men det beror såklart på hur den nya toaletten ser ut. Om du tänker dig att ansluta en vägghängd toalett behöver du dra dya vattenledningar eller förlänga befintlig.

Finns det dolda vattenledningar och om vattenutgången finns uppe vid cisternen måste man dra ett nytt kopparrör och ansluta det istället. Självklart måste du alltid stänga av huvudvattnet när du ska byta toalettstol.

Ta bort den gamla

När huvudvattnet är avstängt ska du spola en gång så det inte är vatten kvar i cisternen. Använd skruvmejsel och lossa skruvarna. Använd rostlösande medel vid behov och i värsta fall slå sönder fästena med hammare. Skruva sedan loss vattenröret med polygriptång och ta av golvhuven där den nya toalettstolen ska sitta och lyft av försiktigt av wc:n från avloppet. 

Sätt i några stora trasor över det öppna avloppet. Ta bort överblivet cementspackel och muff så ytan blir slät. Frilägg avloppetet från trasor och tryck fast gumminippeln och smörj den.  

Sätt dit den nya toalettstolen

Ställ den toalettstolen på plats och använd vattenpasset så den bli exakt rak. Markera ut borrhålen med en penna. Borra nya skruvhål snett inåt. Fyll hålen med pluggar som passar för ditt underlag. 

Rengör golvytan noga och fyll i nya och gamla hål med silikon. Släta ut silikonet med fingrarna. skruva fast toalettstolen noggrant. Sedan är det dags att ansluta kallvattenledningen till föravstängningskranen. Sätt sedan försiktigt på vattnet så att det inte kommer starka vattenstötar så det uppkommer läckage. Spola några gånger för att se att allt är anslutet på ett korrekt sätt. Sätt dit en sträng silikon mellan klosettfoten och golvet så att det blir helt tätt. Slutligen ska golvhuvet tillbaka runt avloppet igen. 

Vilka verktyg och material behövs?

För att att kunna byta en toalettstol behöver du: tumstock, skjutmått, skruvmejsel, hammare, kniv, vattenpass, penna, borrmaskin, skiftnycklar, bågfil, rörbockare och en polygrip

Förutom själva toalettstolen behöver du en del material som: gumminippel, golvhuv, förkromat kopparrör (10-12 mm), stödhylsor, plugg för underlaget, klämringskopplingar och ett antal trasor, silikon, rostlösande medel.

Bygga staket | Hur bygger man ett staket?

14 aug 2019

Många husägare tänker sig att bygga ett vackert staket. Hur bygger man ett staket och är det svårt?  

Det finns många anledningar att bygga ett staket. Det kan handla om att få en inhängnad vad tomten om man till exemepel har små barn eller djur. Det kan också vara för att man vill känna mer trygghet. Det kan också vara mycket vackert med ett trästaket, då det ger huset en personlig prägel.

staket

 

Vad ska man tänka på?

Det första man bör göra är att kontakta byggnadsnämnden innan man börjar bygga. Det behövs inget om staketet är lägre än 80 cm högt, men det kan finnas restriktioner i detaljplanen och lagfarten på tomten. Ska staketet vara nära tomgränsen ska man prata med grannarna om sina planer innan man bygger. Det är inte ovanligt att man kan komma överens med grannen att hjälpas åt att bygga och dela kostdnerna.

Att bygga ett trästaket

Det är viktigt att planera arbetet noggrant innan man börjar bygga. Man ska alltid välja virke av bra kvalitet för att staketet ska bli hållbart och hålla sig snyggt över tid.

Till exempel är det extra viktigt att virket som är i eller nära marken vara av klass A. Sedan är det dags att bestämma staketets höjd och utseende. Om du fått godkänt av byggnadsnämnden måste du kontrollera exakt var tomtgränsen går så det inte blir problem med grannarna. I värsta fall kan du bli tvingad att riva staketet. Mät sedan staketets totala längd och räkna ut hur mycket virke du behöver. 

Arbetsordning

1. Mät ut exakt vara samtliga stolpar ska stå och markera håll för dessa. Mät och såga till stolpar och spjälor noggrant.

2. Gräv hålen och montera stolparna så de sitter hårt och säkert. 

3. Mät, såga stolparna och spika fastt samtliga regklarna mellan stolparna och montera grinden eller grindarna.

4. Var noga när du räknar du materialåtgången till staketet. Man ska här mäta hela sträckan som ska kringgärdas. Det innebär att om den totala längden är 36 meter och du vill ha 1,8 meter mellan stolparna blir det 3600 cm / 180 cm = 20 st stolpar. Blir det ingen jämn siffra ska du alltid avrunda uppåt. För glest mellan stolparna gör staketet mer rangligt.

5. Bestäm hur breda spjälorna ska vara och deras avstånd. Sedan adderas spjälans bredd med mellanrummet och dividera med måttet mellan stolparna. Multiplicera summan med antalet sektioner.

Vilka verktyg behövs?

Det behövs en hel del verktyg för att bygga ett staket. Välj verktyg av bra kvalitet för ett bättre resultat. Man behöver: stickspade, fogsvans, hammare, tumstock, lina och träpinnar, vattenpass, rak och plan bräda, skruvtving, borrmaskin med borr i lämplig dimension, skiftnycklar, penna, riktbräda och måttlist. 

Virke och material

Välj alltid stolpar, reglar och staketspjälor av virke klass A. Sedan behöver man cementplintar med stolpsko och grovt rus. Välj varmförzinkad eller rostfri trådspik ochlånga skruvar med muttrar samt gångjärnsbeslag och grindlås. Välj ett virke som är tryckimpregnerat. 

Bygg staketet

Börja med att spänna fast en lina vid gränsmarkeringarna så du får rätt hörnvinkel för samtliga stolpar. Sätt upp all stolparna med hjälp av vattenpass i korrekt djup och fyll i grovgruset. Lägg sedan brädorna rakt mellan plintarna och arbeta dig runt tomten.

Läs mer om olika typer av byggarbeten på https://www.snickaresollentuna.nu

Ha en mer realistisk syn på din köksrenovering

11 aug 2019

På vissa kan det låta som att en köksrenovering eller badrumsrenovering sker i en handvändning. Något som kan förklaras av det faktum att fler och fler genomför dessa projekt och att man av den anledningen kan tro att det är någonting simpelt. Det är det definitivt inte. Dels så måste man planera. Man måste veta ungefär vilken design som man ska ha, man måste hitta material och man måste dessutom se att allting kommer att passa. Det går inte att beställa ett kök och tro att detta ska komma på plats som genom en magisk vinkning med handen.

Dessutom så ska man också tänka på att en köksrenovering kommer att kräva professionell hjälp i någon fas. Även om du tänkt dig att genomföra den på egen hand så har du fortfarande moment framför sig som kräver en mer professionell expertis. Att dra vatten är ett sådant exempel, att koppla in diskmaskin, kyl och frys samt spis ett annat och att göra olika elinstallationer är det definitivt - där måste du ta hjälp av en behörig elektriker.

Hur lång tid kan du tänka dig att leva utan ett fungerande kök? Den frågan bör du också ställa dig innan du sätter igång med att riva ut ditt gamla kök i lägenheten i Stockholm. Det vi kan säga är att många räknar extremt lågt i tid - särskilt om man inte anlitar någon professionell hjälp - och att man nästan alltid får problem med att ens hålla sig nära den tidsplan man satt upp.

Det följer en logik: har du ett heltidsjobb och en familj så kommer lejonparten av din tid fortfarande att prioriteras i deras favör och du kommer att vara lika trött om kvällarna - men då ska du alltså ändå finna kraft att arbeta med din köksrenovering. Helger likaså. Vårt råd är att du anlitar ett företag för din köksrenovering och att du, i och med detta, också får en behagligare resa till ditt nya kök; utan att offra så mycket tid, kraft eller - faktiskt - pengar.

Ett och samma företag sparar pengar

Det kommer att kosta dig mer pengar att ta professionell hjälp än att genomföra en köksrenovering på egen hand. Självklart. Men, faktum är att det inte behöver bli så extremt kostsamt. Dels så kan du använda ditt rot-avdrag och dra av 30% av den totala arbetskostnaden och dels så finns det även en ekonomisk fördel av att bo i Stockholm. Detta sett till att det finns fler företag och att det därmed också finns en större möjlighet att ta in- och jämföra offerter.

Vi skulle emellertid vilja komma med ett förslag gällande offerter och företag. Se till att hålla dessa till företag som erbjuder en entreprenad som tar dig hela vägen från planering till slutbesiktning. Det vill säga: håll inte på att försöka kontakta en snickare, en rörmokare, en elektriker och en plattsättare - se till att de företag du väljer mellan har alla dessa yrkesmän i sitt stall.

Det ger dig både ett säkrare, snabbare och - på sikt - ett billigare pris. Du kan säkerligen hitta billigare priser genom att anlita varje yrkesman var för sig, men rent praktiskt så blir det svårt - nästan omöjligt - att samordna alla utan att projektet tappar fart eller att extrakostnader uppkommer längs vägen. Vid så känsliga projekt som en köksrenovering så tjänar man på totalentreprenad.

denna sida kan du hitta inspiration inför din köksrenovering.

Tips för dig som ska starta entreprenad

1 aug 2019

Att starta egen entreprenadfirma är en dröm för många, och för att den ska bli verklighet krävs mycket jobb och rätt kunskaper. Ett bra tips är att läsa en kurs i entreprenadjuridik antingen innan man kör igång eller under tiden, samt lära sig allt som behövs kring bokföring. För att synas och skaffa kunder behövs även bra marknadsföring så det kan vara värt att investera lite tid även för det.

Lär dig om bokföring

Som egen företagare är det otroligt viktigt att hålla koll på alla papper, kvitton, fakturor och annat som ska redovisas. Har man inte koll på detta kan det leda till tråkiga konsekvenser så att lära sig allt som är nödvändigt om bokföring är ett bra första steg. Kan du klara av att sköta den själv eller behöver du anlita hjälp? Att driva en entreprenad kan vara nog så tidskrävande, så att dessutom sköta bokföringen på egen hand kan för vissa kännas övermäktigt.

Läs en kurs i entreprenadjuridik

Lagar och regler finns till för att följas och för den som för första gången planerar att driva en egen entreprenad kan det vara klokt att läsa en kurs i entreprenadjuridik. Det ger en bra grund att stå på och man får med sig kunskaper som kommer vara användbara i sitt företagande. Kurser i entreprenadjuridik finns att läsa på distans och varar i regel bara under ett par veckor, så har man inte möjlighet att göra det innan man startar sitt företag kan man lika gärna göra det under tiden man arbetar.

Läs mer om entreprenadjuridik på denna sida: https://www.entreprenadjuridik.nu/

Köpa eller leasa?

Driver man en entreprenadfirma behöver man ett flertal maskiner och verktyg. Dessa är otroligt dyra i inköp och det kan vara smart att fundera på om man ska köpa direkt vid start eller om det kan vara ett alternativ att leasa. Väljer man det senare alternativet får man en chans att komma på fötter med sitt företag och man hinner skaffa sig både kunder och kapital för att sedan göra dom stora inköpen.

Marknadsföring är A och O

Att marknadsföra sig på ett effektivt sätt är viktigt för att skaffa sig nya kunder och samarbetspartners. Marknadsför dig på egen hand eller ta hjälp av någon som har erfarenhet på området. Till en början kan det vara bra att annonsera i lokala tidningar och skaffa kanaler på digitala medier. Var aktiv och visa upp dina arbeten så kommer följarskalan att växa. Ett annat bra tips när det gäller marknadsföring är att köpa in profilprodukter, så som tröjor, kepsar och mössor att dela ut till kunder och bekanta.

Många bitar ska falla på plats för den som ska starta en egen entreprenad och det är viktigt att man har en plan. Vad säger lagar och regler inom entreprenadjuridik, hur ska du nå ut till nya kunder och hur och när ska du göra alla stora inköp? Fokuserar man på en sak i taget får man också förutsättningar att driva sin entreprenad på ett enkelt och smidigt sätt.

När du vill bygga ut hemma

23 jul 2019

Är det dags att bygga ut hemma? Med de kostnader som de flesta har i landets storstäder, lönar det sig mer att bygga ut än att byta bostad. Att köpa ett större hus kan kosta flera miljoner kronor, men att bygga ut kostar i regel några hundratusentals kronor, då det är enkelt att se vilket som lönar sig. Dessutom är det en mindre affär och bök att byga ut än att helt och hållet byta ut hela bostaden för en hel familj. Här går vi igenom fördelarna med att bygga ut och förstora bostaden istället för att byta bostad.

Kostnad

Vad kostar det att bygga ut? Det viktigaste är ju att sätta sig ner och räkna på utgifterna innan man sätter igågn bygget. Ingen vill ha en halvfärdig utbyggnad och sedan bara det och inte resten. Ska man ro i land med hela utbyggnaden vill man inte drabbas av för höga kostnader som man inte klarar av, och allt blir bara halvfärdigt. Då är det bättre att från början rätta "munnen efter magsäcken" och endast satsa på sådana kostnader som man klarar av. Det finns sjater som kan hjälpa dig med beräkningar av kostnader, som till exempel kostadsguiden.se.

Förutsättningar

Vilka förutsättningar finns det för att man ska ro i land hela projektet? Hur stor är tomten, och hur kommer tillbyggnaden att påverka den? Här finns det olika förutsättningar beroende på tomtens storlek. Man bör även fråga sig om det finns de rätta förutsättningarna. Här kan man även tillfråga en arkitekt så att husets tillbyggnad blir snygg och rätt. Ibland har man ju sett en och annan tillbyggnad som inte ser riktigt klok ut och då kan man sluta sig till att man inte har tillfrågat varken bygglov eller arkitekt innan man har gjort sitt hemmabygge. Det är bättre för alla parter att se till att ha både bygglov och arkitektritad tillbyggnad.

Materialval

Vilka material ska du välja? Ska du välja? Hur ska taket se ut? Behöver du pelare som hållar upp vägg eller tak? I vilka material ska du välja att bygga själva tillbyggnaden? Här finns flera materialval som är mer eller mindre hållbara.

Hantverkare

Vilka hantverkare ska du välja? Om du behöver snickare, kan du behöva googla "byggfirma Säter" om det är i Säter som du behöver snickare. Annars skriver du in "byggfirma" och sedan den ort där du behöver din snickare. Sedan tar du kontakt, frågar om offert och referenser.

Skaffa ett nytt och modernt badrum

21 jun 2019

När det är dags att riva ut det gamla badrummet i förmån för ett nytt är det mycket att fundera på. Först och främst måste man utröna om det finns några fukt- eller vattenskador. I så fall måste man åtgärda detta först innan man kan gå vidare men själva renoveringen. Hur går det då till? Först och främst måste man sätta en budget så man vet hur mycket man har att röra sig med.

När man renoverar sitt badrum är det inte bara något nödvändigt utan även en investering för framtiden. Det ökar värdet på bostaden, och ett snyggt badrum ökar intresset.

Ta hjälp med renoveringen

Om man tänker sig att göra göra om sitt badrum på egen hand måste man ha våtrumsbehörighet för att försäkringsbolaget ska godkänna den. Samma gäller självklart även om man behöver göra elinstallationer.

Så för oss utan det så rekommenderas att anlita att erfaren byggfirma. Det är många delar i en helrenovering, därför bör man hitta en hantverkare som klarar alla delmomenten så man slipper anlita flera. Man behöver plattsättare, rörmokare, elektriker och eventuellt fuktsanerare.

Det är skönt att få allt på en faktura. Kolla upp olika aktörer och be om ett offertförslag och referenser. 

Våtutrymmen har höga krav 

Badrummen ställer stora krav på väggar, golv och tak. Väggarna i våra badrum består oftast av gipsskivor eller betong. Direkt på underlaget läggs en så kallad primer för att fuktspärren ska fästa bra. Man flytspacklar sedan golvet med lutning mot golvbrunnen så vatten leds rätt.

Sedan ska fuktspärren på plats. Man måste noga förstärka golvbrunnen, runt alla avloppsrör och i hörn. Man ansvänder sig av en speciell manschett. För bästa täthet läggser man spärren i tre lager. 

Efter det är det dags för att lägga ett eller flera laget tätskikt innan amn kan börja lägga det nya kaklet och klinker.

Har man därimot plastvägger behöver man inte ha fuktspärr. Det går att kakla direkt på platsväggen om man vill det. Om badrummet är under marknivå kan det tränga in markfukt så ska man inte ha någon fuktspärr alls. Det gör det troligen mer skada än nytta.

Vad kostar det att renovera badrummet?

Det är såklart beroende på omfattningen. Behövs åtgärder för fukt- och vattenskador blir det såklart dyrare. Och vill man byta ut kakel, klinker, toalettstolar, handfat, dusch eller badkar så får man räkna med från 50 000 kr till flera hundra tusen kronor. Som privatperson kan man utnyttja ROT-avdraget.

← Äldre inlägg