Risker med att bygga själv

Det finns två tydliga risker med att bygga på egen hand. Den första risken ligger i sakens natur och innebär att det jobb man utför inte blir fackmannamässigt utfört och måste korrigeras i framtiden. Det är tyvärr inte ovanligt och mycket av detta kan förklaras av en kombination av snålhet, bristande kunskaper, slarv och stress.

Många vill att det ska gå så fort som möjligt - man vill bli färdigt och se ett resultat! - och det innebär att man inte följer de rekommendationer som finns, bygger efter eget huvud och misslyckas. Att man låter plånboken tala och därigenom utesluta yrkesmän är i många fall också fel väg att gå. Detta med tanke på att det faktiskt inte behöver bli så dyrt att anlita en snickare - detta med rot-avdraget i åtanke.

Du är i behov av en akut tandläkare

Den andra risken handlar om att man gör sig illa. Att bygga medför alltid en risk för skador. Du använder verktyg som kan skada dig du står ofta på en lite högre höjd och du kan tappa tungt material. En tydlig skillnad mellan en yrkesman och en vanliga hemmasnickrare är att den förra är medveten om riskerna och agerar därefter - med skyddskläder och med skyddsutrustning. En vanlig privatperson kan i stort sätt ta på sig ett par shorts och sätta igång.

Vissa olyckor kan man dock inte skydda sig mot i samband med en byggnation. En av de vanligaste är tandskador av olika slag. Ett exempel på detta är om en spikpistol används och där denna, så att säga, baktänder. En spik sitter fast i pipen och då nästa trycker på så studsar den ut. Rekylen från denna spik flyger bakåt, träffar en tand och så har man slagit ut denna. Allt inom loppet av en sekund. Skulle en sådan olycka inträffa så är rådet att man släpper det man har för händerna och direkt åker till en akuttandläkare för att reparera skadan.

En akut tandläkare och försäkringsbolag

En akut tandläkare innebär att du som patient går före i kön. I Stockholm erbjuder många mottagningar denna lösning där man avsätter speciella tider enbart för patienter med akuta behov. En tandskada liknande den vi beskrev ovan är definitivt ett exempel på där en tid hos en akut tandläkare är att anse som ytterst välmotiverad. Kostnaden då?

Hade du anlitat en snickare och sett att samma olycka drabbat honom så hade han haft kostnaden betald genom jobbet. Han hade kunnat åka in till en akut tandläkare i Stockholm, fått tanden reparerad och därefter fått kostnaden omhändertagen via försäkringen på arbetet. Det gäller även framtida behandlingar som kan krävas för att åtgärda problemet. Ofta så sätter en akut tandläkare endast dit en provisorisk lagning i syfte att lindra smärtan - därefter så kan det bli tal om exempelvis ett tandimplantat eller en rotfyllning.

Du däremot. Du måste först och främst se till vilken typ av hemförsäkring du har. Vissa har en olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden man lagt ut själv. Det finns även en möjlighet att du via ditt arbete har en separat olycksfallsförsäkring som täcker skador som sker på din fritid.

Oavsett vilket så är det viktigt att A) få tandskadan omhändertagen hos en akut tandläkare

och så fort som möjligt och B) anmäla det hela till försäkringsbolaget. Om inte annat så att den finns dokumenterad ifall framtida komplikationer skulle uppkomma.

27 May 2018