Rätt kabel, ibland en fråga om liv och död

Elkablar och annan överföring måste fungera överallt. På land, till sjöss, i industrier och datorhallar. Kraven på hållbarhet, miljövänlighet och pålitlig kabelmärkning är höga.

De flesta av oss behöver aldrig fundera på saken. Självklart använder vi elsladdar till diverse hushållsmaskiner, tv-apparater eller för laddning av surfplatta eller mobiltelefon. Men det väger lätt jämfört med den som har ansvar för ett sjukhus, oljeplattform eller kärnkraftverk. Där finns inte utrymme för tveksamheter. Alla delar i utrustningen ska så att säga tala samma språk och vara snabb att ta till sig. Det gäller oavsett det är färgmärkning, etiketter eller själva benämningarna. Självklart spelar också närmiljön runt utrustningen roll. Kraven varierar. Utrustning av syrafritt rostfritt stål klarar de tuffaste miljöerna som stålindustri, infrastruktur som järnvägar eller utomhus. För hus och byggnader kan en lösning av halogenfritt utförande vara rätt. Enkelt att sätta buntband runt och som klarar miljökraven. Om du är osäker på att du ensam kan avgöra valet av rätt kabelmärkning, skicka ett underlag till leverantören så återkommer de med ett förslag på kabellister, ritningar och driftkort.

Skräddarsydd märkning i alla storlekar

I alla typer av skyltar eller märkning ska text fästas på ett material. Det ställer höga krav på att det är rätt kombination. Tanken är ju att bokstäverna och siffrorna ska vara läsbara under en längre tid. Lasermärkning är ett snabbt sätt och fungerar bra på isoleringsmaterial. Det kan dock upplevas som dyrt. Tryck eller märkning med bläckstråleskrivare har många fördelar och kan läggas på ett fast underlag eller på kabel som roterar eller flyttar sig. Alltså en löpande band princip. Utrustningen är lätt att underhålla och kan programmeras. Många tycker det är praktiskt med en ryggsäck där kabeln löper eller där du bär med dig en tryckutrustning eller skrivare för märkningen.

Standarder och typer

Givetvis finns en svensk standard för kraftkablar och installationskablar. Det är viktigt för säkerheten inte minst att använda rätt kablage vid exempelvis arbete under spänning. Data-, kraft- eller styrkablar ska också vara brandtåliga och hålla minimikraven som sätts i Elinstallationsreglerna. En elektriker kan detta på sina fem fingrar och det är inget vi amatörer ska chansa med. En standard finns för att säkra kvalitet och för effektivare och mer resurssnål produktion. Om det här är nytt för dig, var inte blyg för att fråga. De fiffiga lösningarna finns där, men verkar kanske inte självklara vid den första användningen.

11 Sep 2020