Blogg

Sida 2

RSS

Dags att riva

20 Jul 2023

Är du i behov av hjälp med att ta bort en gammal uthus eller kanske till och med ett helt hus? När det kommer till rivning av hus är det viktigt att anlita professionell hjälp. Men var ska man vända sig för att få den hjälpen? Här kan du läsa vidare för att få reda på det.

Rivning med expertis och erfarenhet

Att faktiskt riva ned saker kan vara ganska så roligt. Det kan vara tillfredsställande att slå sönder något som ändå ska tas bort, som tapeter eller till och med en vägg i ett renoveringsprojekt. Men som privatperson får du varken göra eller bör göra omfattande rivningar på egen hand, om du inte har erfarenhet och utbildning inom detta specifika område. Att ge sig på rivningsarbete utan erfarenhet eller utbildning är inte en lätt uppgift. Därför är det viktigt att du kontaktar någon som verkligen kan detta innan du påbörjar ett rivningsprojekt. En rivningsfirma är ett bra alternativ. De kan hjälpa till med alla typer av rivningar, oavsett om det är stora eller små projekt. Om du behöver riva ett hus och behöver hjälp med det, så är det klokt att ta kontakt med en rivningsfirma.

Säkerhet är prioriterat vid rivning

Om du behöver anlita en rivningsfirma i Uppsala för ditt hus, så finns det flera firmor att välja mellan i hela landet. Om du gör en enkel sökning på internet kommer du snabbt att hitta en firma som kan ta hand om din rivning. Uppsala är en stor stad och det bör inte vara några svårigheter att hitta en lämplig firma. För att en rivning ska kunna genomföras på ett säkert sätt krävs det kunskap, erfarenhet och planering. En rivningsfirma kan planera hela arbetsprocessen från början till slut och utföra arbetet på ett säkert sätt, utan olyckor som drabbar människor eller material. Endast nödvändig personal ska vara på platsen under rivningsarbetet, och de som arbetar måste använda lämplig skyddsutrustning. Det är av yttersta vikt att både personer och närliggande områden skyddas vid stora rivningsprojekt. För en rivningsexpert gå in på rivninguppsala.nu.

Trygga bygget med takkassetter – färdiga att montera

19 Jul 2023

Det finns många fördelar med att använda takkassetter jämfört med att bygga ett tak på det konventionella sättet. Här får du en sammanfattning av dessa.

Nuförtiden är det vanligt att hus byggs i sektioner på fabriker istället för att de snickras ihop på plats. Det finns många fördelar med att till exempel köpa in färdiga takkassetter som sedan monteras ihop på stället. Det går inte bara snabbare än vid konventionella byggen, utan blir dessutom säkrare.

Arbete på tak är förenat med många risker. När man köper en prefabricerad takkassett är det mesta av jobbet redan gjort i en kontrollerad och säker miljö. Ofta blir konstruktionen dessutom bättre än för ett vanligt tak, eftersom det inte har utsatts för väder och vind under tiden då det byggdes och var känsligt för till exempel regn.

Takkassetter skapar säkrare arbetsplatser och snabbare projekt

En annan fördel som ofta lyfts fram med takkassetter jämfört med det gamla vanliga sättet att bygga ett tak är kostnaden. Takkassetter är helt enkelt mycket billigare att använda jämfört med att bygga ett tak på plats. Speciellt om det är ett stort hus som ska byggas kan det vara mer kostnadseffektivt att köpa in taket i sektioner som har tillverkats i en fabrik.

Att bygga med takkassetter sparar även tid eftersom taket redan har konstruerats och blivit kvalitetstestat när det kommer till bygget. På byggplatsen sparar man på detta sätt värdefull tid, vilket i sin tur innebär ett billigare byggprojekt. Sammanfattningsvis gör takkassetterna projektet billigare, säkrare och snabbare.

Miljökonsult i Göteborg för miljöinventering

16 Jul 2023

Om du har möjlighet att förvärva ett markområde i Göteborg som du tänker exploatera bör du undersöka befintliga byggnader och mark med en miljökonsult.

Inför ett större investeringsprojekt där nya byggnader ska uppföras på ett område där det tidigare bedrivits industriell verksamhet, är det nödvändigt att undersöka området och göra en miljöinventering. I flera av våra storstäder byggs exempelvis bostadslägenheter på gamla varvs- eller hamnområden. Vem vet vad som döljer sig under sådan mark?

Att en miljöinventering genomförs behöver inte nödvändigtvis innebära att ett projekt ska stoppas efter högljudda protester och med namnunderskrifter. Tvärtom kan en miljöinventering leda till att ett nedslitet område saneras och omvandlas till ett fräscht och attraktivt bostadsområde. Ett exempel på en sådan omvandling är Docklands i London.

En miljökonsult i Göteborg utreder i förväg

Du är entreprenör inom fastighetsbranschen och har av en kommun blivit erbjuden att förvärva ett större havsnära markområde. Tanken är att du ska börja med att riva de byggnader som finns på platsen och därefter ska bostadslägenheter byggas. Men du har varit med förr och vet att sådana projekt kan ge upphov till protester och motarbetas. Innan du ens börjar förhandla om köp vill du därför att en miljöinventering ska göras av området.

Du ser till att en miljökonsult i Göteborg får i uppdrag att utreda förutsättningarna för projektet. Finns det toxiska ämnen i marken? Går det att återanvända det material som finns i de befintliga byggnaderna? Om det senare är fallet kan materialet användas för att bibehålla områdets ursprungliga profil.

Entreprenadbesiktning i Göteborg ser till att bygget är korrekt

10 Jul 2023

Om du anlitar ett företag för att hantera en byggprocess är det av yttersta vikt att säkerställa att de agerar på rätt sätt. Det är här entreprenadbesiktning i Göteborg kommer in i bilden och utför nödvändiga kontroller.

Linus och Klara hade äntligen påbörjat förverkligandet av sin drömbyggnad. För att göra hela processen så smidig som möjligt, beslutade de sig för att anlita ett företag som erbjöd totalentreprenadstjänster. Detta förenklade deras engagemang genom att undvika kontakt med flera olika företag och därmed undvika att skriva flera kontrakt.

Linus och Klara var mycket noggranna när de valde företaget. De genomförde omfattande forskning om företaget och granskade även deras tidigare arbeten. Det handlade om deras framtida hem och det stod mycket pengar på spel. Därför tog Linus också kontakt med ett företag som kunde utföra en granskning av arbetet för att säkerställa att allt utfördes enligt avtalet.

Hitta rätt entreprenadbesiktning i Göteborg

När det gäller att anlita en entreprenadbesiktningsfirma var detta en lika viktig uppgift som att välja rätt byggföretag. Därför genomförde de sin forskning igen och till slut hittade de en oberoende entreprenadbesiktning i Göteborg som kunde genomföra en fullständig besiktning. Det var ett företag som de kände att de kunde lita på och som skulle utföra en noggrann granskning.

På detta sätt fick de bekräftelse på att allt arbete utfördes korrekt och att alla avtalsvillkor uppfylldes. Besiktningen bokades in av Linus och Klara mot slutet av byggprocessen. Om det skulle finnas några icke godkända aspekter skulle byggföretaget åtgärda dessa för att säkerställa att allt uppfyllde kraven.

Viktigt med dränering runt huset i Eskilstuna

10 Jul 2023

Hitta rätt företag för att se till så att er hus i Eskilstuna har rätt dränering. Det är viktigt med en bra dränering för att undvika problem med fukt.

Fukt är ett problem som man verkligen inte vill uppleva. Det kan se ofarligt ut i början, men när det börjar sprida sig och får fäste så kan det utvecklas till riktigt kostsamma och otrevliga situationer. Långvarig fukt kan i sin tur utvecklas till mögel, som gör huset obeboeligt. Det är en stor fara för hälsan.

Därför är det viktigt att ha koll på dräneringen i huset, oavsett om det gäller en stor bostadsrättsförening eller om det handlar om en liten sommarstuga. Se alltid till så att en byggnad är skyddad mot fukt på rätt sätt. Det innebär att ni anlitar ett proffs som kan hjälpa er att se till så att ert hus i Eskilstuna har rätt typ av dränering.

Dränering hjälper till att spara pengar

Att få in fukt och mögel i huset är en kostsam affär. Det är därför bättre att se till att förebygga så att man slipper riskera mögel och fuktskador. Det är riktigt farligt för hälsan att gå omkring i en miljö där man är konstant utsatt för fukt och mögel. Långvarig exponering kan göra er riktigt sjuka.

Se därför till så att allt är som det ska och förbättra dräneringen på huset med hjälp av en expert som har koll på läget. Då behöver ni inte lägga dyra pengar på sanering.

Behöver du hjälp med dränering? Kolla in denna hemsida: www.dräneringeskilstuna.se

Snickare som bygger och fixar i Ockelbo

10 Jul 2023

För den som behöver få tag i skickliga snickare i Ockelbo, går det alldeles utmärkt att anlita dessa yrkespersoner till allt från nybyggen till renoveringar.

Kanske är du en av de som inte känner sig helt trygg med att åtaga dig snickerijobb på egen hand och då ska man inte göra det heller. I ett sådant läge är det bättre att man anlitar en erfaren och kompetent snickare som gör jobbet åt en.

När det blivit dags att renovera, bygga till eller kanske till och med bygga helt nytt, vill man vara säker på att man kan hitta ett team av snickare som klarar av de flesta uppdrag och som har gott rykte om sig att utföra ett gott hantverk. Med ett snickarlag från en väletablerad firma i Ockelbo får man som uppdragsgivare den hjälp man behöver när det gäller både små och stora jobb.

Låt en snickare i Ockelbo titta på huset

Som boende i Ockelbo med omnejd kan det vara tryggt att veta att det finns tillgång till en snickerifirma när det blir dags att fixa lite hemma. Nästa steg är ju förstås att ta kontakt med sagda firma för en kort inspektion samt att höra med dem om tidsplan och pris för arbetet.

Ska man bygga helt nytt är det såklart viktigt att man även där är tydlig med att kommunicera vad som ska göras för att det ska bli så bra som möjligt. Skulle det mot förmodan bli något tokigt, brukar snickarna lämna en trygg garanti som innebär att man inte överger arbetet innan kunden är nöjd.

BIM – en metod för informationshantering vid byggnation

3 Jul 2023

Det lönar sig att anlita en konsultfirma inom BIM i samband med större byggprojekt. All information som samlas kan även vara till nytta senare i byggnadens liv.

BIM står för Building Information Modelling, vilket är en metod för att skapa och hantera information om ett byggprojekt under hela dess livscykel. Som en del av denna metod utvecklas en digital beskrivning av varje aspekt i byggprojektet. En sådan digital beskrivning inkluderar vanligen en kombination av 3D-modeller med stora mängder information, samt all data som hör till.

I ett tidigt skede av ett BIM-projekt samlar en konsultfirma inom BIM ihop ett team. Denna godkänner processen och de strukturer som finns för informationsförmedling, för att säkerställa att allt är väl samordnat och till maximal nytta för de som är inblandade i bygget. En Project Information Officer (PIO) tillsätts också för att ansvara för informationshanteringen.

BIM – för koordinering av samarbetet

När projektet går in i byggskedet kan den framtagna informationen användas för mer effektiv planering och byggnation. När det krävs eventuella ändringar i designen kan dessa följas av alla i den överenskomna processen för informationsförmedling, på ett fullständigt transparent sätt. Den nya informationen blir omedelbart tillgänglig, vilket underlättar samarbete mellan konstruktörer, byggteam och chefer.

Slutligen, när byggprojektet väl är slutfört och byggnaden ska börja användas, kan informationen som har lagts in i modellen användas i samband med drift och senare arbeten. Sammanfattningsvis så förbättrar alltså BIM samarbete och koordinering, för effektiv hantering av byggnationer från tiden innan byggstart och genom byggnadens hela liv.

Byggskyltar visar vad som händer

26 Jun 2023

En byggnation lockar alltid till sig nyfikna blickar. Är det en större byggnad i en stad så är det nästan ett måste att satsa på stora och tydliga byggskyltar.

Det verkar vara nästan helt omöjligt att gå förbi en byggarbetsplats utan att undra vad det är som byggs där. Speciellt om det är en större byggnation i en stad, där många passerar. Och där byggnaden dessutom kan komma att påverka många människors liv. Som om det finns möjligheter till boende, butiker, vårdinrättningar, skolor eller dylikt.

För att svara på alla förbipasserandes frågor, och för att ge sig själv reklam, så använder man därför byggskyltar. En slags skyltning som visar vem det är som bygger och vad det är som byggs. Eller vilken annan information som du som beställare önskar att ge till dem som läser skylten.

Utformning av byggskyltar

Vad ska du fylla dina byggskyltar med? Om du är osäker så kan du alltid ta hjälp av ett företag inom branschen. Men oftast är det samma punkter som brukar prickas av. Som vem byggherren är, vad det kommer bli för typ av funktion i byggnaden och när den ska vara färdig.

Det är även vanligt att visa med en bild hur den färdiga byggnaden kommer se ut. Och att ha kontaktuppgifter till byggherren, byggaren eller liknande. På det sättet kan den som önskar få kontakt med den som bygger gällande projektet. Eller om det är andra frågor, önskemål eller åsikter som man vill nå fram med.

Snickare Täby - professionell hjälp för sommarens projekt

26 Jun 2023

Dags att bygga om lite i villan i Täby i sommar? Många villaägare ser sommaren som en lämplig årstid att bygga verandor, uteplatser, lägga nytt tak eller exempelvis passa på att bygga ett attefallshus.

Sant är att sommaren är utmärkt för att bygga, men lika sant är att varje projekt tar en massa tid i anspråk och att man bara har semester en gång om året. Vill du vila eller vill du stå i hettan med en hammare i högsta hugg?

Genom att anlita en snickare i Täby så garanteras du ett perfekt resultat och detta till en relativt blygsam peng dessutom. Semestern bör tillbringas i ett mer liggande tillstånd och där du ger dig själv en chans att ladda dina batterier. Därför är en snickare i Täby ett riktigt bra val.

Välj rätt snickare i Täby

Det handlar givetvis också om vad som ska göras - och hur dina egna kunskaper ser ut. Det är skillnad på att bygga ett attefallshus och på att göra en mindre terass. Rådet är att du dels utgår från dina egna förkunskaper och dels också från hur pass mycket tid du har att lägga på projektet.

Väljer du professionell hjälp så bör du också vara medveten om att det finns all anledning att undersöka olika snickare i Täby. Sedan rot-avdraget såg dagens ljus så har man tyvärr kunnat se en väldigt varierande kvalitet i branschen. Antalet fuskjobb har stadigt ökat och det måste man vara medveten om. Således så bör du ta in offerter för att se hur prisbilden för ditt planerade projekt ser ut och dels också begära referenser att ringa.

En annan viktig sak är att du skriver avtalet så att det tydligt framgår hur mycket det ska kosta och hur lång tid det ska ta - och även hur ett vite ska se ut om tidsplanen spricker. Kom även ihåg att betalning sker efter avslutat jobb och att det ska finnas en garanti på arbetet. Med rätt snickare i Täby så får du en skönare sommar.

Om du behöver kontakta en snickare, kolla in denna sida: snickaretäby.nu

Effektiva rörmokare i Hägersten - Din räddning i nöden

22 Jun 2023

När olyckan är framme och stopp uppstår i badkarsbrunnar eller när toaletten svämmar över, är det rörmokare i Hägersten som snabbt och effektivt rycker ut för att hjälpa till. Deras expertis och professionella service gör dem till ditt förstahandsval när det kommer till rörproblem.

Stopp i badkarsbrunnar? Rörmokare i Hägersten fixar det!

Lena svor ilsket för sig själv, inte för första gången. Varje gång hon tog ett bad blev det en översvämning. Problemet låg i golvbrunnen under badkaret som gång på gång blev igentäppt. Trots att hon hade hittat sätt att få vattnet att rinna långsamt, var det bara en temporär lösning. Snart var problemet tillbaka igen.

Det var torsdagskväll och klockan var nästan tolv. Istället för att förbereda sig för en tidig natt, stod Lena där och torkade upp vatten som hade fyllt ett mindre hav. Helgen skulle komma och hon visste att hon var tvungen att agera. Med fem personer som behövde duscha var det inte längre möjligt att skjuta upp problemet. Hon insåg att hon behövde ringa efter rörmokaren.

Professionella rörmokare i Hägersten - Alltid redo att hjälpa

Under den nervösa väntan på att rörmokaren skulle anlända, klandrade Lena sig själv för att hon inte hade agerat tidigare. Hon borde ha insett att situationen inte skulle lösa sig själv. Plötsligt hörde hon dörrklockan och glömde bort sina sura tankar. Rörmokaren stod där utanför med ett brett leende, och Lenas ilska försvann samma stund.

Efter bara femton minuters arbete var han klar och började packa ihop sina verktyg. Bengt, som rörmokaren visade sig heta, bad blygt om ursäkt för att ha smutsat ner badrummet. Men Lena hade inga problem med det. Han var så otroligt trevlig och tillmötesgående att hon inte kunde motstå att bjuda honom på en kopp kaffe som ett sätt att tacka för att han avbrutit sin helg för att hjälpa henne.

Hitta rätt rörmokare i Hägersten på www.rörmokarehägersten.nu.

Hållbara tak med takläggare i Linköping

19 Jun 2023

Ge ditt tak bästa möjliga förutsättningar för att kunna hålla tätt riktigt länge. Det görs bäst genom att anlita en professionell takläggare från Linköping.

På många sätt påminner tak lite om oss människor. Eller nja, många sätt var kanske att överdriva. Men tak liknar människor åtminstone i en aspekt. Nämligen att båda två har en förväntad livslängd. En människa lever inte hur länge som helst. Ett tak, oavsett om det är ett plåttak eller takplattor, håller inte heller för all framtid.

Vid det tillfälle då livslängden för just ditt tak har passerat är det ett bra läge att anlita en takläggare. Gärna en från Linköping, om det är där du bor. Det är sannerligen inte särskilt enkelt att lägga ett tak och kan du då få hjälp av professionella hantverkare är det verkligen att rekommendera.

Takläggare får taket att leva längre

Ytterligare en anledning till att kalla in en seriös takläggare i Linköping är för att du vill ge ditt nästa tak så goda förutsättningar som möjligt att få leva riktigt länge. Tänk på att ditt tak står emot väldigt mycket – vind, väder, djur och smuts. Slarvar du med jobbet, om än ofrivilligt, kan konsekvenserna bli väldigt tråkiga.

Taket är kanske den viktigaste delen av alla i ditt hus. Det är nämligen det som håller ditt huvud torrt. När du ska reparera ett tak eller lägga ett nytt är det därför av största vikt att det blir så ordentligt gjort som det bara är möjligt. Och det görs bäst av takläggare.

Ditt nya hem - Renovera lägenheten och höj värdet med glas

5 Jun 2023

Att köpa sin första lägenhet och flytta hemifrån är en av de mest spännande stunderna i livet. Oavsett om du bor i en liten stad eller en stor stad så kommer kostnaderna variera. Vad har du för planer för ditt nya boende? Ska du renovera eller är det redan en fin lägenhet? Med några riktigt väl valda detaljer kan du höja både värdet och statusen på ditt nya boende.

Låt dagsljuset lysa upp din lägenhet

Oavsett din inredningsstil så är dagsljuset viktigt. Att ha tillräckligt med naturligt ljus i din lägenhet är viktigt för ditt välbefinnande. En skicklig glasmästare i Göteborg kan hjälpa dig att glasa in din balkong och skapa ett extra uterum. Nya fönster med vackra textilier, påkostade linnegardiner och matchande kuddar i en bekväm divansoffa är också ett sätt att förbättra ditt nya boende. Och tänk på alla gröna växter som kan hjälpa till att skapa en lugn och harmonisk miljö.

Badrummet - ett av de viktigaste rummen

Badrummet är en av de viktigaste rummen i en lägenhet. Genom att välja rätt material kan du höja värdet på ditt boende och skapa en lyxig känsla. Satsa på ett dyrt och läckert italienskt kakel som golv, med reglerbar golvvärme - naturligtvis. När det gäller dusch och badkar kan du välja mellan en utrymmesbesparande dusch eller ett skönt badkar. Kanske kan du återigen tänka på glas, och den här gången glasblock. Att skapa en egen liten igloo till duschkabin av underbara glasblock kan vara ett perfekt uppdrag till din skickliga glasmästare i Göteborg.

Håltagning i Örebro behöver du ta till om du ska borra i hårda material

5 Jun 2023

Håltagning i betong eller tegel och sten är något som du kan få hjälp att göra om du bor i Örebro. Det kan vara befogat att göra håltagning för olika ändamål.

Håltagning lämpar sig för arbete som kräver att man borrar i tegel eller sten. Det kan även gälla material som armerad betong. Att utföra en håltagning handlar om precis det som ordet antyder. Man borrar hål i ett material. Det är ofta ett hårt och solitt material som det handlar om då.

En av anledningarna till att du vill ha en håltagning gjord kan vara att du behöver dra nya rör till din fastighet. En annan kan vara att du vill ha en dörr installerad där det tidigare bara var en vägg. Att ta hål i ett hårt material kan även innebära att man sågar.

Håltagning är definitivt möjligt att utföra i Örebro

När det handlar om håltagning i Örebro kan vad som helst vara möjligt. Kanske är det dags att borra upp ett hål i väggen för att släppa in mer ljus i ditt hus. Du kanske vill ha fönster där det tidigare inte varit några. Eller vill öppna upp för en altandörr i stället för ett befintligt fönster.

En annan lite mer udda arbetsuppgift för en håltagare kan vara att såga i berg. Det är ju inte alltid det lämpar sig att spränga i berg när man ska bygga vägar till exempel. Då är en håltagare perfekt att vända sig till.

Kungsbacka – en kommun att sätta färg på tycker målare

5 Jun 2023

Att vara en kommun som är grå och trist är långtråkigt i längden. Som målare kan man vara med och sätta färg på Kungsbacka genom att måla stadshuset citrongult.

När du passerar Kungsbacka station nästa gång, titta på stadshuset på andra sidan gatan. En gång i tiden var det stadens hotell som sedan blev kombinerat stadshus och bibliotek. I en ljuvligt citrongul nyans lyser stadshuset upp. Biblioteket som blev trångbott fick flytta tvärs över Kungsbackaån in i en terrakottafärgad fyr.

Man kan också bli inspirerad av Gåsevadsholm. Detta ljuvliga ljungrosa slott som stolt ligger där vid Rolfsåns forsande vatten. Är det något som Kungsbacka inte skäms för så är det att sätta färg på byggnader i kommunen. Kanske det rentav inspirerar husägare runt om i Kungsbacka kommun att göra det samma?

Målare med känsla för nyanser

Innan man byter fasadfärg behöver man besöka byggnadsnämnden och få färgnyansen godkänd. Kanske blir det ett ljuvligt citronfärgat hus i Vallda som står dekorativt mot åkrar och ängar. Eller varför inte ett vackert terrakottafärgat hus i Särö? Ett hus som för tankarna till de populära tennisbanorna med kunglig glans?

Har man fått nyansen av färgen godkänd av kommunen är det bara att ringa en målerifirma i Kungsbacka. De har både ställningar och verktyg för att på ett säkert sätt utföra arbetet med fasadmålningar. Anlitar man målerifirman så hade de även egna försäkringar om något skulle hända med egendom eller målare. Det ska vara både tryggt och säkert att anlita en målerifirma för att få fasaden målad.

Mariefred kan byta bygge mot rivning

3 Jun 2023

Mariefred har haft en betydande roll för byggandet av staten Sverige. Men orten skulle kunna få en nydaning genom ett oväntat tilltag: Mästerskap i rivning!

Mariefred är en vacker ort som har haft stor betydelse för byggandet av landet Sverige. En gång i tiden var Mariefred faktiskt en av de viktigaste platserna i hela riket. Man kan gå så långt att säga att Mariefred och statsbygge i Sverige hör ihop, även om byggandet ibland har varit i formen av en kupp.

Detta är knappast nyheter för någon som har läst några kapitel i närmsta historiebok eller kommer ihåg någonting alls från skolans historielektioner. Det väcker helt enkelt inga nya känslor eller tankar. Om man vill skapa nyheter i Mariefred ska man därför satsa på motsatsen till bygge: Rivning i Mariefred!

Rivning är som byggande men tvärtom och roligare

Man skulle till och med kunna anordna mästerskap i rivning i Mariefred. Välj ut några skraltiga, gamla hus och se vem som kan riva dem snabbast och mest effektivt. Vält väggarna, sortera skräpet och frakta bort det på korrekt sätt. Det borde finnas massor av kåkar att använda för detta.

En tävling i rivning skulle kasta nytt ljus på Mariefred. Det kanske skulle uppfattas som provocerande i vissa kretsar och många skulle ställa sig frågande till syftet. Det enda syftet skulle vara att skapa något nytt, kanske på bekostnad av det gamla. Men är inte det just vad byggande egentligen är? Jo, fast tvärtom och roligare!

← Äldre inlägg