Blogg

Sida 2

Konsten att jobba som kontrollansvarig i Stockholm

10 jul 2020

Att kontrollera någon eller något kan innebära en maktposition. Men det är också ett stort ansvar, för om man missar i kontrollen kan det få stora konsekvenser. Vem är lämpad för jobbet?

Det är mycket i samhället som ska kontrolleras, allt från bilparkeringar till leveranser och avancerad teknisk utrustning som ska avsynas. Ofta ingår det någon sorts uniform för den som är kontrollant, så att alla vet att det är en myndighetsperson det handlar om, som har rätt att se till att stadgar och föreskrifter efterlevs. Men det kan också vara en butikskontrollant, som arbetar i skymundan för att avslöja tjuvar.

Den som är kontrollansvarig måste göra rätt

Den som är kontrollansvarig, till exempel för ett bygge i Stockholm, eller för att alla betalar sin biljett på tunnelbanan, måste vara hederlig och göra ett fullgott arbete. Slarv i produktionen kan ibland medföra olyckor eller missöden. Den som har betalat sin biljett vill inte att andra ska få åka gratis. Det spelar egentligen ingen roll om man är anlitad av en privat företagare eller en statlig myndighet. Man måste företräda arbetsgivarens intressen och vara lojal. Kontrollanten ska vara omutlig och får inte påverkas av folks dåliga humör eller hotelser. Den som är mest lämpad måste både kunna hålla kollen och hålla huvudet kallt.

Vi gillar inte nitiska kontrollanter. När vi parkerar fel vill vi inte ha böter. Vi gillar inte tanken av att storebror ser oss och ska hålla oss i örat. Kan vi lura en vakt och tjäna en tia kanske vi rentav skrattar åt det. Det finns något rebelliskt i oss alla och paragrafryttare tycker vi illa om. Det är tufft att jobba som kontrollansvarig, för det kan blåsa från alla håll samtidigt.

Kontrollansvarig för hälsa och säkerhet

Att kolla så att golvet håller, att fallskärmen fungerar, att det vi betalar för är det vi får, ja det finns mycket i Stockholm att kolla upp. Vissa funktioner är väldigt viktiga, till exempel att kolla matsäkerheten i restaurangköket eller på vägkrogen. Ibland får matställena i Stockholm oönskad publicitet, när en kontroll blir omtalad i media. Man gör tillslag och kan hitta mycket smuts och bakterier om man tar prover för analys. Men ofta blir det fart på städningen och hygienschemat efter en sådan myndighetskontroll. Visst retar man sig på alla kontrollfasoner, men det finns en poäng med att kontroller görs, det kan vi nog alla hålla med om.

Skydda bygget och byggarna

26 jun 2020

Stora byggen och renoveringar innebär att området blir en arbetsplats. Många människor rör sig på arbetsplatsen. Därför måste den vara skyddad, precis som alla andra arbetsplatser.

Du har säkert gått förbi en byggarbetsplats och sett en fasad med byggnadsställningar inklädda med en väv, med en bild av hur huset kommer att se ut på väven. Spännande, eller hur. Det är inte bara ett sätt att låta gatubilden vara någorlunda intakt, genom att projicera en faktisk fasad utanpå ställningarna. Det är också ett sätt att kommunicera det förväntade resultatet. Men framför allt är det ett skydd för dem som arbetar där. Plus att det skyddar själva bygget. Det kan vara målningsarbete eller murningsarbete som pågår, vilket kan behöva göras i en skyddad miljö.

Kommunicera ett budskap

Vid nybyggen är det inte ovanligt att man kan se och läsa vad som är på gång på så kallade väderskydd. Det är ju en stor yta, som lämpar sig väldigt väl för att kommunicera ut ett budskap. Till exempel: “Här byggs nu femtio nya lägenheter, klara i september 2021, ettor, tvåor och treor”. Information om kvadratmeterpris och en kontakt för de intresserade. På så sätt har man gjort alla som går förbi uppmärksamma på vad som är på gång. Det hinner sjunka in och man kanske börjar fundera på att kontakta byggherren för att ställa sig i kö. Det ökar också människors förståelse för själva processen, som ibland kan ställa till i gatubilden, med trånga passager, höga ljud och annat. Vad det än är som är på gång bakom väven finns det ett värde i att berätta för omgivningen vad som är på gång.

Viktigt med god arbetsmiljö

Kan du tänka dig att sitta och arbeta oskyddad för väder och vind? Skulle du gilla det? Regn, vind, sol, snö, det skulle inte vara acceptabelt. Det är ju faktiskt precis de förhållandena som råder på en byggarbetsplats. Utomhusarbete innebär påfrestningar både på människor och verktyg. Det är om inte annat en ekonomisk fråga, med tanke på de gånger arbetet kanske hade fått avbrytas på grund av vädret, men kan fortsätta med bra skydd. Resultatet blir onekligen bättre om förutsättningarna är torra och säkra. Säkerhetsmässigt är det också viktigt att det finns något som skyddar från halka, kastvindar och liknande. I synnerhet på våra breddgrader är det nästan ett måste att ha någon form av väderskydd, med tanke på klimatet. Arbetet måste ju fortgå året runt.

Dränering hjälper dig att hålla fukten borta

23 jun 2020

Som husägare är det viktigt att utföra regelbundna dräneringar av husgrunden för att undvika fuktskador. En dränering innebär att regn- och grundvatten förs bort med dräneringsrör.

Dränering är en teknik vars mål är att föra bort vatten från en specifik plats, till exempel en husgrund. Vid dränering av en husgrund eller källarvägg grävs först ett dike intill huset, i vilket ett dräneringsrör placeras ovanpå en fiberduk. Röret, som ska leda bort både grundvatten och regnvatten, är oftast producerat i plast, och perforerat med hål för att vattnet ska kunna tränga in lättare. När arbetet avslutats förs vattnet kontinuerligt via röret till en dräneringsbrunn eller ett avloppssystem. Ovanpå röret i diket läggs ett dränerande material, vanligtvis grus eller så kallat makadam, och därefter viks fiberduken över så att dikets fyllning bildar en cylinder. På duken placeras sedan en typ av grus som är måttligt genomsläppande, och ovanpå det ett bärlager, som lutar bort från väggen. En valfri åtgärd som också skyddar huset mot fukt är att lägga stenar intill väggen, och anlägga eventuella rabatter utanför denna barriär.

Två metoder för att behandla husväggen

Utöver dräneringsröret som för bort vatten från huset brukar en dränering även innefatta en fuktskyddande behandling av husgrunden eller källarväggens utsida. Det finns två huvudsakliga sätt att utföra den här behandlingen på. En äldre metod är att lägga ett lager kallasfalt på ytan, alternativt att man använder en plastmatta. Båda varianter kan appliceras i kombination med cellplast som även isolerar värme. Ett modernare sätt att behandla ytan är att använda cellplastskivor som dränerar bort fukt. Denna metod ger en varm och torr vägg.

En utmaning även för händiga personer

Utebliven dränering kan leda till fuktskador, vilket ofta blir dyrt och omständigt att åtgärda. För att undvika problem rekommenderas husägare att utföra dränering var tjugonde till var trettionde år. Eftersom arbetet utförs så pass sällan händer det ofta att husägare glömmer bort det, och vid ett ägarskifte är det inte ovanligt att säljaren inte kan säga när en dränering utfördes senast. När det gäller fuktskador är det bättre att ta det säkra före det osäkra, och om du inte vet när den senaste dräneringen utfördes kan det vara en god idé att anlita en firma som undersöker husgrunden. Skulle det visa sig att ditt hus är i behov av dränering är det säkrast att överlåta uppgiften till företaget, eftersom det är en mycket slitsam uppgift för privatpersoner, som dessutom kräver speciell utrustning.

Din partner när du behöver riva hus

19 jun 2020

Att bygga ett hus är en stor utmaning. En annan stor, och även farlig utmaning, är att ta hand om den andra änden - att riva hus. Läs här om hur du får hjälp att ta hand om uppgiften.

När ett hus har nått slutet av sin livslängd kan det bli aktuellt att se till att avlägsna hela huset för att kunna använda ytan till annat. Det kan också vara så att det är ett totalskadat hus som behöver tas bort. Vare sig det handlar om en större fastighet eller en enkel stuga är själva projektet en utmaning. Arbetet är inte ofarligt och behöver utföras på ett professionellt och säkert sätt. Gärna vill man också att delarna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt - det som kan återanvändas sorteras ut och de olika materialen bör sorteras. Kanske innehåller också fastigheten material som är hälsovådliga. Att ordna rätt hjälp är viktigt då du ska riva hus.

Stora och små hus och renoveringar

Det är inte alltid fråga om att helt ta bort en fastighet då du ska riva hus. Det kan också handla om att riva delar av ett hus exempelvis vid stambyte. Avancerad utrustning kan behövas, och insatsen måste anpassas till vad för typ av fastighet och material det handlar om. Ibland handlar arbetet om att riva delar av hus, och då delar som innerväggar eller golv. Oavsett om projektet är stort eller litet krävs det att du anlitar ett företag med tillräckliga kunskaper, rätt försäkringar och välutbildad personal. Det är också av största vikt att firman som river för en ständig dialog med dig som husägare. Man vill inte råka ut för missförstånd då det gäller att riva hus! En firma som lyssnar och kommunicerar är helt nödvändig för att alla ska bli nöjda med slutresultatet.

Att riva hus genererar skräp

En sak man som fastighetsägare kan oroa sig för är mängden avfall som genereras. Ingen vill riva hus och sedan stå med tio meter höga berg av betong, trä, armeringsjärn och inredningsdetaljer på tomten. Detta är inget problem! Rivningsfirman ser självklart till att allt avfall sorteras och fraktas bort. Visst kan det se stökigt ut även efter detta men kvar blir endast smulor av det som en gång var ett stort problem. Sammanfattningsvis bör du leta efter ett antal saker. Kompetens och erfarenhet. Kunnande och utrustning. Serviceanda och kommunikation. När du hittat rätt firma kan du tryggt överlämna arbetet till proffsen.

Så fäller man ett träd på ett säkert sätt

11 jun 2020

Har er bostadsrättsförening ett träd som vuxit sig alltför stort och riskerar att skada ert hus? Eller kanske står det ett sjukt träd på er tomt som måste fällas innan det blir för riskabelt?

Att fälla träd är en konst. För att det ska gå säkert till måste man måste ta hänsyn till en rad olika faktorer som träslag och om trädet är försvagat på grund av sjukdom. Andra viktiga saker som man måste ha koll på är brytmån och fallriktning. Det är med andra ord inte en helt enkel sak. Är man inte helt säker på hur man ska göra bör man därför ta hjälp av en specialist på trädfällning. Förutom att de vet hur man säkert tar ner ett träd har de även alla de rätta redskapen och kan även enkelt hjälp till att frakta bort trädet.

Ibland behövs det tillstånd även om trädet står på den egna tomten

Står trädet på den egna tomten som man äger behöver man oftast inget tillstånd för att fälla ett träd, men det kan också vara så att trädet ingår i detaljplanen för området eller är K-märkt. Då behöver man tillstånd från stadsbyggnadskontoret även om det står på den egna tomten. Står trädet strax utanför tomten eller om man är osäker på den exakta tomtgränsen ska man först vända sig till sin kommun och be om lov. Skulle man fälla någon annans träd kan man bli skadeståndsskyldig, eller i allra värsta fall hamna i fängelse. Det är heller inte så trevligt för grannsämjan om man skulle såga ner ett träd utan tillåtelse.

Träd skyddar och hjälper till med dränering

Innan man fäller ett träd ska man också fundera på varför trädet kanske planterades där från början? Ett träd kan till exempel hjälp till med dränering av vatten, men skyddar även huset mot både sol och vind. Träd hjälper ofta till med att få ner husets energiförbrukning och de hjälper även till att rena vår luft. Slutligen är de också vackra och bör därför inte fällas i onödan. Men ibland riskerar träd att skada människor och byggnader i närheten, speciellt om de är sjuka. Det kan då i bästa fall räcka med att beskära trädet, i andra fall måste hela trädet fällas och tas bort. En arborist kan hjälpa till med att bedöma i vilket skick trädet är och vad som måste göras.

Anlita en elektriker för säkra och hållbara elarbeten

1 jun 2020

Elinstallationer och åtgärdande av elfel ska alltid utföras av en professionell elektriker. Kontakta din lokala elektriker för elarbeten kopplade till hemmet eller arbetsplatsen.

Det finns saker man kan laga, reparera eller installera själv på egen hand hemma i sin bostad, på sin arbetsplats eller i sin förening. Det kan till exempel vara att klippa gräs, tapetsera om eller skotta snö. Sedan finns det sysslor och uppgifter som absolut inte rekommenderas att ge sig på som lekman. Alla uppdrag som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med elektricitet är exempel på sådana uppgifter. Ska du installera belysning till din uteplats? Kontakta en elektriker. Ska du laga elfelet som uppstått på din tvättmaskin efter ett strömavbrott? Kontakta en elektriker. Ska du ta bort eller lägga till ett vägguttag? Kontakta en elektriker.

Det finns inga undantag

När det kommer till elarbete så finns det inga undantag. Tänk aldrig att “det här fixar jag själv”. Allt arbete med elektricitet är förenat med viss risk, både för dig själv, dina nära, dina husdjur och din bostad och det krävs både kompetens och rätt utrustning och verktyg för att hantera arbete med elektricitet. Elektriker har allt av det! Tänk dessutom på att din vanliga hemförsäkring inte lär täcka en skada som uppstått som ett resultat av ett elfel som du själv försökt ta ansvar för. Alla elinstallationer måste nämligen godkännas av någon som arbetar som elektriker. Det finns bara bra argument till varför du inte ska försöka lösa ett elfel på egen hand.

En värld beroende av elektricitet

Det är svårt att isolera sig från elektricitet i dagens samhälle, även om det finns de som gör goda försök – inte minst Amish-folket. Men de flesta av oss är helt och hållet beroende av elektricitet för att laga mat, tvätta kläder, åka till jobbet eller kommunicera med vår omvärld. Det vore inte förhandlingsbart att klara sig utan elektricitet inte ens under ett par dagar. Därför måste vi också lita på att vi har människor som kan laga elfelen när de uppstår, för vi vet att de uppstår, och där träder våra elektriker rakt in i bilden som ett slags samhälles vardagshjältar som håller våra liv levande, enkla och förutsägbara. Lita på dina lokala elektriker och låt dem ta hand om dina nästa elinstallationer – var de än ska utföras finns det en elektriker som är redo för jobbet!

Skydda ditt hus med ett nytt och fräscht tak

28 maj 2020

Taket är utan tvekan den viktigaste komponenten på ett hus eller en byggnad, och således en investering man absolut bör satsa på. Sjunger ditt tak på sista versen? Då är det hög tid att byta.

När såg du över ditt tak senast? Kontrollerade hängrännor, plattor och förekomst av mögelpåväxt t ex? Det är lätt hänt att det går lite för länge mellan gångerna som man faktiskt tar sig en ordentlig titt på takets skick - men det är icke desto mindre viktigt, och något man bör försöka göra regelbundet. Ett risigt tak kan nämligen ge långt större problem än att det bara drar ned estetiken på själva huset - låter man det gå för långt riskerar man även att få såväl allvarliga fuktskador som påhälsning av mögel. Ett nytt tak är förstås inte gratis utan något man kan behöva spara länge till alternativt ta ett lån för att kunna bekosta. Men det är en investering väl värd pengarna, och något du kommer ha igen under många år.

Anlita en takläggare för bästa resultat

Takläggning är ett kvalificerat hantverksyrke som ställer krav på såväl kunskap och kompetens, som noggrannhet och skicklighet. Det är av största vikt att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och att det blir korrekt gjort, varför hjälp av en professionell takläggarfirma är att rekommendera. Många hemmafixare och hobbysnickare är förvisso väldigt händiga och kan både bygga, snickra, kakla och måla på egen hand - men takläggning är trots allt något man gör bäst i att överlåta åt proffsen. Dessutom gäller det ju att vara stadig på foten och kunna balansera uppe på taknocken utan att få svindel - något som kan vara en rejäl utmaning om man inte är van.

Takrenovering kan vara ett alternativ till att byta tak

Då ett tak har en genomsnittlig teknisk livslängd på omkring 50 år, blir ett byte aktuellt för alla hus förr eller senare. Men skulle det uppstå skador, läckage eller förslitningar innan dess - som inte innebär att hela taket nödvändigtvis måste bytas - kan en takrenovering göra susen. En takrenovering kan innefatta att man byter ut vissa partier, skrotar gamla hängrännor eller målar om taket med förstärkande färg. Även här kan förstås en takfirma vara behjälplig. Behöver du en duktig takläggare i Borlänge? Eller kanske i Ystad, Östersund eller Norrtälje? Inga problem. Takläggare finns det gott om i Sverige, och genom en snabb sökning på nätet kan du enkelt hitta en nära dig.

Slipa bänkskivan med rätt sandpapper

18 maj 2020

Många tycker att det är fint med trä i köket. Som skåpsluckor, köksbänkar eller golv. Det passar fint mot rostfria vitvaror och skapar en varm och mysig känsla. Men hur ska det underhållas?

Det har nog aldrig tidigare funnits så många alternativ för köksinredning. Målade luckor, matta eller blanka, dolda eller exponerade kylskåp och ugnar. Stora fläktar eller nästan osynliga. Stilen kan vara professionell eller enkel, avskalad eller rik på detaljer. Naturligtvis avgör storleken på köket och på din budget vad som är möjligt att göra. Men det finns några grundläggande råd.

Hållbarhet och tidsaspekt

De flesta av oss behöver tänka på vad nästa hyresgäst eller ägare gillar. Det betyder att vi inte kan vara hur galna eller individualistiska som helst. Tänk i alla fall på detta när det gäller de större investeringarna som ugn, diskmaskin, kylskåp eller golvmaterial. Din personliga touch kan levas ut i kakel eller öppna hyllor istället. Även textilier och växter är enkla och billiga saker som får en inredning att lyfta.

Material för bänkar och stänkskydd

Allt fler kostar på sig att ha bänkar av sten i sitt kök. De flesta av sorterna är mycket tåliga, som exempelvis granit. Däremot är den jättepopulära marmorn porös, du måste vara beredd på att det kan bli fläckar av olika livsmedel eller av vin på den. Kompositmaterial är smarta, de kommer i ett otal utföranden och färger. Ser ibland ut som sten. De har en varierande andel kvarts i sig, vilket påverkar kvaliteten och i vilka sammanhang de passar.

Tid, olja och kärlek

Om du gillar bänkskivor av trä, gör dig beredd på att satsa tid och kraft på dem. Även om de är preparerade när du får hem dem, kan det vara bra att själv olja in dem. Eller om du har tagit över begagnade träskivor finns goda möjligheter att få dem att se ut som nya.

Börja med ganska grova sandpapper innan du oljar in. Gå ner i kornighet allteftersom. Torka och dammsug mellan omgångarna. Var beredd på att du behöver bearbeta ytan för att oljan ska tränga ner. Somliga använder svamp för att jobba ner oljan, andra tycker pensel fungerar bäst. Torka med bitar av gamla bomullslakan och var inte rädd för att använda rikligt med olja. Lämna inte ytan alltför oljig under alltför lång tid, men en halvtimme eller så kan den ligga innan du polerar och torkar bort överflödet. Vi rekommenderar denna webbsida: https://www.bänkskivastockholm.se

Hur säker är en gallergrind egentligen?

13 maj 2020

För dig som önskar ha ett extra skydd mot oönskade gäster är gallergrind ett bra alternativ. Hur väl skyddar en gallergrind och hur installerar man den? Läs mer om vad en grind kan göra här!

Många av oss bär en vag men ständig oro för att drabbas av inbrott. Tyvärr är aldrig denna oro helt obefogad heller eftersom det händer dagligen och stundligen. Det kan handla om arbetet och företaget. Troligen har de flesta av oss en hel del artiklar, inredning, datorer och annat på vår arbetsplats. De är väsentliga för att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter. Många av dem är dessvärre också högintressanta för personer med mindre ärliga avsikter. Hemmet är den andra platsen där vi bekymrar oss en hel del för intrång. Även där förvarar vi åtskilligt som kan räknas som stöldbegärligt. En annan aspekt är att de flesta får en stor känsla av otrygghet efter inbrott.

En gallergrind är ett effektivt skydd

Beroende på hur lokalen - arbetsplats eller hem - är utformat kan man effektivt förhindra att sådana tråkiga händelser inträffar. En modern gallergrind av bättre kvalitet går inte att forcera utom med pansarfordon. Inbrottstjuvar förfogar ytterst sällan över sådana. Ta en byggnad med verkstad och kontor som exempel. I de flesta sådana lokaler finns inget överflöd av stora och lättillgängliga fönster. Däremot kan det finnas dörrar som inte uppfyller några högre säkerhetskrav. Alternativen kan vara flera. Antingen kan man skaffa en gallergrind till hela området eller så kan man komplettera dörren eller dörrarna med galler. En arbetsplats som skyddas på detta sätt blir inte intressant för någon som enkelt vill komma åt gods. Gallergrindar kan inte forceras och kan förses med ett antal olika låsanordningar, allt beroende på dina behov och ditt tycke. En effektiv spärr har upprättats.

Inbrottsskydd till ditt hem

Om dörrar till arbetsplatser ibland kan te sig klena är det ändå inget emot dörrar till våra hem. Vanligen finns få säkerhetsanordningar och det är ofta en barnlek att ta sig in. En gallerdörr tar mycket effektivt hand om det problemet. Liksom i exemplet med arbetsplatsen kan man enkelt montera en gallerdörr och sedan finns inte längre någon möjlighet för obehöriga att få tillträde. Gallergrindar och dörrar finns att få i ett flertal färger och utformningar vilket gör att grinden snarast höjer utseendet på fastigheten än motsatsen. Ytterligare en aspekt är att du troligen kan få bättre försäkringsvillkor med en adekvat säkerhetsnivå! Läs mer om gallergrindar på denna webbsida: https://www.gallergrindar.net/

Hur målar man vägmarkeringar?

4 maj 2020

Det är svårt att orientera sig utan karta. Och fanns det inte färger och skyltar i trafiken skulle det bli kaos. Ofta tolkar vi dem automatiskt. Minsta barn vet linjer på marken spelar roll.

Lek på skolgården

Minns du när du var liten och var ute på rasten? Den bästa skolgården var den som både hade förberedda lekplatser och en glänta där du kunde bygga kojor. Gungor och klätterställningar är givna, men en skolgård kan vara så mycket mer. Idag är det inte ovanligt att skolbarn målar med vattenlöslig färg och att ett professionellt företag följer upp med permanenta vägmarkeringar efteråt. De inspirerar till att hoppa hage, cykla eller spela fotboll. Markeringarna kan också användas i undervisningen, om färger, former, geometri eller trafikvett, för att nämna några. Bra tillfälle att blanda teori och praktik för inlärningen.

Var ställde jag bilen?

Många känner igen sig i problemet med att hitta tillbaka till rätt fordon på stora parkeringar. Alla har inte en bluetooth-koppling mellan mobiltelefonen och bilen, vilket förstås kan vara en fiffig tjänst. Det är irriterande att tappa tid när du ska lasta platta paket eller matvaror i skuffen. Världen över har shoppingcenter, hotell och boendeparkeringar försökt hitta kreativa lösningar. Är det många våningar som ser likadana ut är det nära nog omöjligt att komma rätt. Men det fina är att det egentligen inte finns någon gräns för hur utsmyckning och vägledning utformas. Färger, former, ord, pilar, eller varför inte symboler som exempelvis seriefigurer? Företag som gör vägmarkeringar använder en massa blandad med gummi, som är mycket tålig och passar i tuffa miljöer med höga krav.

Trafiksäkerhet och trygghet

Både bilister och fotgängare måste känna förtroende för markeringar i trafiken. Det är ett samspel som kräver tillit mellan människor. Vad vore en stad utan övergångsställen eller p-rutor? Vem skulle våga sig ut, om det inte fanns markeringar för cykel- respektive gångbana? I flera av planetens riktigt stora städer börjar människor med mobiltelefoner skapa problem. Undersökningar har visat att den som tittar ner i telefonen bara uppmärksammar 5% av omgivningen, jämfört med normalt. På några platser har särskilda gångbanor markerats för telefon-beroende personer, eller texting zombies som de kallas ibland. Att lägga trafikljus i vägbanan så det blir tydliga för den som har fokus på sin skärm, är ett annat sätt att lösa problemet. Siffror från Tokyo visar att uppemot 40% av trafikolyckor med fotgängare eller cyklister kan kopplas till mobiltelefoner. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.vägmarkeringar.nu

Att bygga fritidshus

3 maj 2020

Dags att bygga fritidshus? Det kan vara både roligt och inspirerande. Men vad ska man tänka på? Vilka regler gäller? Här finns tipsen som kan vara bra att känna till.

Det finns olika sätt att gå till väga när man ska bygga fritidshus. Det är mycket att tänka på och ta ställning till. Antingen bygger man det själv, köper nyckelfärdigt hus, anlitar en byggfirma eller kanske en lokal snickare. Vill man rita det själv eller anlita en arkitektbyrå? Frågorna som uppstår är säkert många. Vad ska arkitekturen uttrycka? Romantik, charm, mer kantigt, modernt, lantligt, högt, lågt, ja utbudet och variationerna är oändliga. Har priset en avgörande roll? Ska det vara en veranda, hur ska tomten planeras? Vilket avloppssystem fungerar? En väg att gå är att ta kontakt med någon firma eller snickare som har varit i branschen ett tag och ställa alla de rätta frågorna. Kanske han kan ge tips om sådant man själv aldrig ens funderat över.

Fritidshus, sommarhus och hytter

Begreppet fritidshus och sommarhus finns i flera olika länder. I Norge kallar man det för hytte. I England har det benämningen helg-stuga eller weekend-stuga. Det är helt enkelt en liten stuga eller ett hus som man använder på sin lediga tid. Man åker dit över helgen, sommaren och kanske även på vintern om det är isolerat. Från början var det oftast oisolerade mindre byggnader som användes som förråd efter säsong. Så länge man bor där under de perioder som är tillåtna så finns det inga problem. Vill man däremot flytta ut permanent kan det finns det flera saker att ta i beaktande. Utvecklingen har gått till att allt fler väljer att flytta ut permanent till sina sommarhus. Att bygga sitt fritidshus kan vara en dröm man gått och burit på länge. Då vill man att allt ska klaffa perfekt och ser fram emot dagen då man kommer flytta in i sitt drömhus. Vem vet vad det bär med sig. Kanske blir det så småningom ett permanent boende. Bäst att se till att allt blir rätt från början.

Boverkets regler

Vid alla byggen finns det regler som måste följas. Byggverket har därför skapat något som kallas bygg- och konstruktionsregler. Samhället kräver att man ser till att följer anvisningar och anpassningar. Husen ska vara byggda med rätt konstruktion, ha god bärförmåga, vara barnsäkert och ha en god tillgänglighet. Vidare bör de uppfylla kraven på brandsäkerhet och en god inomhusmiljö. Det omfattar till exempel ventilation. Vidare finns det krav på att byggnaden ska bevaras och underhållas under hela dess livstid.

Dagens PVC-fönster håller lika länge som ett fönster gjorda av trä

29 apr 2020

Är ni trötta på att underhålla era gamla träfönster och spendera semestern med att skrapa, kitta och måla? Varför inte istället byta till underhållsfria och energisnåla PVC-fönster?

Visst gör sig ett riktigt gammalt trähus bäst med fönster gjorda av trä. Men trä är dyrt och kräver dessutom regelbundet underhåll. Det är heller inte säkert att träfönster passar alla fastigheter. Till lite modernare hus kan man med fördel välja fönster av PVC. Dessa fönster har lite oförtjänt rykte eftersom de är gjorda av plast. Det sägs att de gulnar men nya PVC-fönster av idag gör inte det. Till skillnad från träfönster så är de helt underhållsfria och kräver bara lite avtäckning då och då. Idag kan man självklart också få PVC-fönster med energiglas som håller ner energiförbrukningen.

Välj P-märkta fönster då de är av bra kvalitet

En annan fördel med PVC-fönster är att de är betydligt billigare än träfönster. Ska man byta alla fönster på sin fastighet kan det bli en kostsam affär och med PVC-fönster kan man spara mycket pengar då de prismässigt är mycket billigare. Man spar också in en hel del pengar då man slipper kostsamma underhåll. Våra svenska vintrar kräver mycket av ett fönster men idag är PVC-fönster anpassade efter vårt klimat och kan hålla lika länge som ett träfönster. Ska ni sätta in PVC-fönster ska ni välja P-märkta fönster. Tester har visat att dessa kvalitetsmärkta fönster klarar förändringar i klimatet som blåst, stark sol och regn väldigt bra.

Även PVC-fönster är bra för miljön

Eftersom PVC-fönster är underhållsfria så är de även bra ur miljösynpunkt. De sänker också energiförbrukningen och även det gynnar miljön. Men ska man kassera ett PVC-fönster är det viktigt att man återvinner det rätt. Det får exempelvis inte eldas upp, då kan det vara skadligt för miljön. De enda nackdelarna med PVC-fönster är att de inte går att reparera om nu ramen skulle skadas. Inte kan man heller måla om och byta färg på fönsterna. Det finns också gott om fönsterleverantörer att välja mellan om man vill ha PVC fönster med spröjs. En annan viktig punkt som man ska absolut kolla efter är hur lång garanti leverantörerna lämnar på fönstren. Vissa kan till och med ge upp till tio års garanti och dessutom har man ångerrätt. Begär en kostnadsfri offert eller låt fönsterfirman komma på hembesök för att hjälpa er med att mäta och beställa.

Några anledningar till varför man inte själv ska utföra elarbeten

23 apr 2020

Det finns mycket som man kan göra själv när det kommer till renovering och hemmafix. Måla, eller slipa golv är några av de saker man kan göra men att utföra elarbeten själv ska man undvika.

Felaktigt utförda elarbeten och gammal el är de saker som oftast är orsak till att brand uppstår i en fastighet. Att själv installera spottar i taket kan i värsta fall vara en dödsfälla. Den sortens belysning kräver utrymme ovanför så att värmen har någonstans att ta vägen. Att även byta ut gamla kontakter till jordade kontakter utan att också byta ut anslutningen kan vara farligt. Blir något fel så fungerar inte säkringen och elelementet eller lampan blir strömförande. Detta är bara två exempel av många på vanliga felinstallationer av el. Man ska inte dra el själv utan istället anlita en auktoriserad elektriker.

Utnyttja ROT-avdraget för både små och stora installationer

En elektriker kan utföra både små och stora uppdrag som att exempelvis ordna laddstolpe till elbilen, sätta upp belysning på uppfarten och fixa jordade uttag till badrummet. Innan man anlitar en elektriker ska man be om en kostnadsfri offert och komma överens om pris innan arbetet utförs. Det kan vara bra att fråga några olika för att sedan jämföra pris. På själva arbetskostnaden har man rätt att nyttja det så kallade ROT-avdraget. Man betalar sen när arbetet är klart mot faktura och aldrig kontant. Det är viktigt att elektrikern som ska utföra uppdraget har de rätta certifieringarna annars gäller inte försäkringen om något mot förmodan ändå skulle gå fel.

En elbesiktning är en viktig investering

Något som borde vara självklart men som tyvärr inte är det är att elbesiktiga sitt hus. Att anlita en elektriker som ser över elledningarna i fastigheten är en bra investering. Elledningar blir gamla och slits och kan då orsaka brand och livsfara. Tekniken har också gått framåt och många elinstallationer är idag omoderna. Det är värt att byta ut sina gamla ledningar, elskåp och att installera jordfelsbrytare. Dessutom brukar även elförbrukningen gå ner med en ny anläggning. Att elledningarna är i bra skick är viktigt och därför ska man även då man köper en bostad be om att få se senaste protokollet från elbesiktningen. Finns där anmärkningar som inte är åtgärdade måste man vara beredd på att börja med att fixa till detta eller så kanske man istället ska se sig om efter en annan bostad. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.elektrikersolna.net/

Kabelmärkning sparar tid och energi

20 apr 2020

Kabelmärkning är ett typisk exempel på där man inte saknar kon förrän den är borta. Fritt översatt: du kommer att ångra att du inte valt kabelmärkning den dag då någonting går snett - och den dagen kommer, var så säker.

Vi använder oss av teknologi en masse både i vardagen och på jobbet. Detta ställer helt nya utmaningar på hur vi märker och sorterar alla kablar som är i omlopp. Hur ser det ut under din fasta plats på arbetet? I många fall så handlar det om en härva som är extremt svår att bena ut. Kablarna slingrar ihop sig i varandra och drar man i en ände så hakar de ihop sig ännu värre i varandra.

Det tydliga är att många accepterar detta och att man gör det som en följd av att man velat komma igång med jobbet snabbt. En ny dator ska installeras och sättas i bruk så fort som möjligt - man kopplar in alla sladdar och alla kablar, trycker på on-knappen och sätter igång med jobbet.

Kabelmärkning tar inte många minuter att göra - men det sparar många timmar då det väl börjar krisa. Tänk dig själv ett driftstopp där man måste hitta orsaken och där man måste börja gå igenom alla sladdar. Tänk dig också att din arbetsstation knappast är ensam om ha en ormgrop av kablar. Tänk dig sedan - slutligen - hur lång tid det kommer att ta för en tekniker att gå igenom allting. Det är anledningen till varför kabelmärkning är viktig.

Märk kablarna med färger

Det finns olika metoder och olika sätt att märka upp kablar och sladdar. Många använder sig av buntband där man tar ett x antal kablar och fäster dessa med ett buntband som man sedan etiketterar och skriver vad det har för funktion. Det är en metod som kan vara bäst lämpad för hemmet.

Handlar det om fler kablar och större arbetsplatser så är färgkodad kabelmärkning ofta en bättre lösning. Där märker man kablarna med olika färger och har ett gemensamt system som löper som en röd tråd genom hela företaget och där varje arbetsstation följer en given lösning. Den typen av kabelmärkning kräver lite mer arbete rent initialt - men det är också den metod som visat sig vara absolut smidigast i samband med felsökningar och i syfte att snabbt komma till rätta med uppkommen problematik.

Här kan man med fördel låta teknikavdelning vara delaktig och vara de som utformar själva planen för märkningen - vilka kablar ska märkas med respektive färg och hur ska lathunden slutligen se ut? En slags kombination mellan dessa lösningar finns också. Detta i form av buntband i olika färger och som följer samma princip som den lösning vi gick igenom ovan: man märker, helt enkelt, kablar med genom att välja olika färger för de buntband som kablarna sätts ihop med. Återigen så bör det följa en lathund och ett schema samt skötas av de som har kunskap - och av de som kommer att utföra felsökningen i framtiden.

Enorma vinster i tid genom kabelmärkning

Tid är pengar och varje tapp i produktionen kostar många sköna kronor. kabelmärkning skapar effektiva flöden till en väldigt billig kostnad. Den stora uppoffringen sker i samband med installation - och inte ens då kan man tala om någon förlorad tid egentligen. Det tar inte många sekunder att sätta fast en etikett, skriva en märkning eller samla några kablar i en mindre klunga i ett buntband.

Vinsten är emellertid enorm då det väl kriser. Märkningen tar bort frustration och den ger möjlighet att snabbt kunna identifiera problem, lösa dessa och därmed snabbt komma igång med arbetet igen. Företag har definitivt en stor vinst att hämta i en liten, nästan obetydlig investering. Kabelmärkning ska inte underskattas!

5 skäl till att dränera huset

18 apr 2020

Luktar det underligt i huset? Har du en känsla av att det är mer fukt än nödvändigt i din källare? Är det länge sedan en dränering gjordes runt huset kanske det är dags att kontrollera behovet.

Du kanske någon gång undrat vad det finns för skäl att dränera ett hus. Undvika fukt i huset är ett. Det finns åtskilliga anledningar till att man vill hålla sitt hus fritt från fukt. Utsätts husgrunden för långvarig fukt som aldrig får tid att torka upp kan det orsaka vad man kallar fuktskador. Efter viss tid uppstår lätt mögel och när huset är angripet kan de boende få flera svåra sjukdomsbesvär. Det kan både bli en kostsam historia och dyrköpt erfarenhet. Håller du huset fritt från fukt slipper du omfattande renoveringar av både hus och människorna som bor där.

Vad är egentligen en dränering och hur går den till?

Har du aldrig tidigare stiftat bekantskap med ordet dränering så kan det vara helt obegripligt. Men det innebär i korta drag att du ser till att hålla vatten och fukt borta från huskroppens grund. Det finns rör nedlagda runt hela huset i närheten av grunden. De leder bort regnvatten och smältvatten från huset och ut till gräsmattan. Efter ca 30 - 40 år har de här rören ibland vittrat sönder av tidens tand och behöver bytas. Då gräver man upp runt hela huset och frilägger rören. Därefter byter du ut de befintliga rören som är skadade eller lägger in en slags innerrör i de rören som redan ligger i marken. Förr användes nästan bara tegelrör men idag finns det andra varianter att använda.

Vad är det för vinster?

Fördelen med att se till ditt hus i god tid och dränera med intervaller på ca 30 år är att du undviker mycket extra arbete och kan förhindra skador på både hus och människor. Även om det är ett stort projekt att ro i land både ekonomiskt och tidsmässigt är det ingenting i jämförelse med vilken skada ett hus kan ta av att vara odränerat. Skulle problem med mögel och fukt uppstå tar det mycket längre tid. Och du sparar således in en rejäl slant på att vara ute i tid och förhindra skador. Huset håller längre och det får ett bättre andrahandsvärde. Du undviker fuktskador, och mögelangrepp. Ingen behöver bli sjuk på grund av mögelsporer i huset och allt som finns i huset får en bättre hållbar livskvalité.

← Äldre inlägg