Blogg

Sida 2

Att bygga fritidshus

3 maj 2020

Dags att bygga fritidshus? Det kan vara både roligt och inspirerande. Men vad ska man tänka på? Vilka regler gäller? Här finns tipsen som kan vara bra att känna till.

Det finns olika sätt att gå till väga när man ska bygga fritidshus. Det är mycket att tänka på och ta ställning till. Antingen bygger man det själv, köper nyckelfärdigt hus, anlitar en byggfirma eller kanske en lokal snickare. Vill man rita det själv eller anlita en arkitektbyrå? Frågorna som uppstår är säkert många. Vad ska arkitekturen uttrycka? Romantik, charm, mer kantigt, modernt, lantligt, högt, lågt, ja utbudet och variationerna är oändliga. Har priset en avgörande roll? Ska det vara en veranda, hur ska tomten planeras? Vilket avloppssystem fungerar? En väg att gå är att ta kontakt med någon firma eller snickare som har varit i branschen ett tag och ställa alla de rätta frågorna. Kanske han kan ge tips om sådant man själv aldrig ens funderat över.

Fritidshus, sommarhus och hytter

Begreppet fritidshus och sommarhus finns i flera olika länder. I Norge kallar man det för hytte. I England har det benämningen helg-stuga eller weekend-stuga. Det är helt enkelt en liten stuga eller ett hus som man använder på sin lediga tid. Man åker dit över helgen, sommaren och kanske även på vintern om det är isolerat. Från början var det oftast oisolerade mindre byggnader som användes som förråd efter säsong. Så länge man bor där under de perioder som är tillåtna så finns det inga problem. Vill man däremot flytta ut permanent kan det finns det flera saker att ta i beaktande. Utvecklingen har gått till att allt fler väljer att flytta ut permanent till sina sommarhus. Att bygga sitt fritidshus kan vara en dröm man gått och burit på länge. Då vill man att allt ska klaffa perfekt och ser fram emot dagen då man kommer flytta in i sitt drömhus. Vem vet vad det bär med sig. Kanske blir det så småningom ett permanent boende. Bäst att se till att allt blir rätt från början.

Boverkets regler

Vid alla byggen finns det regler som måste följas. Byggverket har därför skapat något som kallas bygg- och konstruktionsregler. Samhället kräver att man ser till att följer anvisningar och anpassningar. Husen ska vara byggda med rätt konstruktion, ha god bärförmåga, vara barnsäkert och ha en god tillgänglighet. Vidare bör de uppfylla kraven på brandsäkerhet och en god inomhusmiljö. Det omfattar till exempel ventilation. Vidare finns det krav på att byggnaden ska bevaras och underhållas under hela dess livstid.

Dagens PVC-fönster håller lika länge som ett fönster gjorda av trä

29 apr 2020

Är ni trötta på att underhålla era gamla träfönster och spendera semestern med att skrapa, kitta och måla? Varför inte istället byta till underhållsfria och energisnåla PVC-fönster?

Visst gör sig ett riktigt gammalt trähus bäst med fönster gjorda av trä. Men trä är dyrt och kräver dessutom regelbundet underhåll. Det är heller inte säkert att träfönster passar alla fastigheter. Till lite modernare hus kan man med fördel välja fönster av PVC. Dessa fönster har lite oförtjänt rykte eftersom de är gjorda av plast. Det sägs att de gulnar men nya PVC-fönster av idag gör inte det. Till skillnad från träfönster så är de helt underhållsfria och kräver bara lite avtäckning då och då. Idag kan man självklart också få PVC-fönster med energiglas som håller ner energiförbrukningen.

Välj P-märkta fönster då de är av bra kvalitet

En annan fördel med PVC-fönster är att de är betydligt billigare än träfönster. Ska man byta alla fönster på sin fastighet kan det bli en kostsam affär och med PVC-fönster kan man spara mycket pengar då de prismässigt är mycket billigare. Man spar också in en hel del pengar då man slipper kostsamma underhåll. Våra svenska vintrar kräver mycket av ett fönster men idag är PVC-fönster anpassade efter vårt klimat och kan hålla lika länge som ett träfönster. Ska ni sätta in PVC-fönster ska ni välja P-märkta fönster. Tester har visat att dessa kvalitetsmärkta fönster klarar förändringar i klimatet som blåst, stark sol och regn väldigt bra.

Även PVC-fönster är bra för miljön

Eftersom PVC-fönster är underhållsfria så är de även bra ur miljösynpunkt. De sänker också energiförbrukningen och även det gynnar miljön. Men ska man kassera ett PVC-fönster är det viktigt att man återvinner det rätt. Det får exempelvis inte eldas upp, då kan det vara skadligt för miljön. De enda nackdelarna med PVC-fönster är att de inte går att reparera om nu ramen skulle skadas. Inte kan man heller måla om och byta färg på fönsterna. Det finns också gott om fönsterleverantörer att välja mellan om man vill ha PVC fönster med spröjs. En annan viktig punkt som man ska absolut kolla efter är hur lång garanti leverantörerna lämnar på fönstren. Vissa kan till och med ge upp till tio års garanti och dessutom har man ångerrätt. Begär en kostnadsfri offert eller låt fönsterfirman komma på hembesök för att hjälpa er med att mäta och beställa.

Några anledningar till varför man inte själv ska utföra elarbeten

23 apr 2020

Det finns mycket som man kan göra själv när det kommer till renovering och hemmafix. Måla, eller slipa golv är några av de saker man kan göra men att utföra elarbeten själv ska man undvika.

Felaktigt utförda elarbeten och gammal el är de saker som oftast är orsak till att brand uppstår i en fastighet. Att själv installera spottar i taket kan i värsta fall vara en dödsfälla. Den sortens belysning kräver utrymme ovanför så att värmen har någonstans att ta vägen. Att även byta ut gamla kontakter till jordade kontakter utan att också byta ut anslutningen kan vara farligt. Blir något fel så fungerar inte säkringen och elelementet eller lampan blir strömförande. Detta är bara två exempel av många på vanliga felinstallationer av el. Man ska inte dra el själv utan istället anlita en auktoriserad elektriker.

Utnyttja ROT-avdraget för både små och stora installationer

En elektriker kan utföra både små och stora uppdrag som att exempelvis ordna laddstolpe till elbilen, sätta upp belysning på uppfarten och fixa jordade uttag till badrummet. Innan man anlitar en elektriker ska man be om en kostnadsfri offert och komma överens om pris innan arbetet utförs. Det kan vara bra att fråga några olika för att sedan jämföra pris. På själva arbetskostnaden har man rätt att nyttja det så kallade ROT-avdraget. Man betalar sen när arbetet är klart mot faktura och aldrig kontant. Det är viktigt att elektrikern som ska utföra uppdraget har de rätta certifieringarna annars gäller inte försäkringen om något mot förmodan ändå skulle gå fel.

En elbesiktning är en viktig investering

Något som borde vara självklart men som tyvärr inte är det är att elbesiktiga sitt hus. Att anlita en elektriker som ser över elledningarna i fastigheten är en bra investering. Elledningar blir gamla och slits och kan då orsaka brand och livsfara. Tekniken har också gått framåt och många elinstallationer är idag omoderna. Det är värt att byta ut sina gamla ledningar, elskåp och att installera jordfelsbrytare. Dessutom brukar även elförbrukningen gå ner med en ny anläggning. Att elledningarna är i bra skick är viktigt och därför ska man även då man köper en bostad be om att få se senaste protokollet från elbesiktningen. Finns där anmärkningar som inte är åtgärdade måste man vara beredd på att börja med att fixa till detta eller så kanske man istället ska se sig om efter en annan bostad. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.elektrikersolna.net/

Kabelmärkning sparar tid och energi

20 apr 2020

Kabelmärkning är ett typisk exempel på där man inte saknar kon förrän den är borta. Fritt översatt: du kommer att ångra att du inte valt kabelmärkning den dag då någonting går snett - och den dagen kommer, var så säker.

Vi använder oss av teknologi en masse både i vardagen och på jobbet. Detta ställer helt nya utmaningar på hur vi märker och sorterar alla kablar som är i omlopp. Hur ser det ut under din fasta plats på arbetet? I många fall så handlar det om en härva som är extremt svår att bena ut. Kablarna slingrar ihop sig i varandra och drar man i en ände så hakar de ihop sig ännu värre i varandra.

Det tydliga är att många accepterar detta och att man gör det som en följd av att man velat komma igång med jobbet snabbt. En ny dator ska installeras och sättas i bruk så fort som möjligt - man kopplar in alla sladdar och alla kablar, trycker på on-knappen och sätter igång med jobbet.

Kabelmärkning tar inte många minuter att göra - men det sparar många timmar då det väl börjar krisa. Tänk dig själv ett driftstopp där man måste hitta orsaken och där man måste börja gå igenom alla sladdar. Tänk dig också att din arbetsstation knappast är ensam om ha en ormgrop av kablar. Tänk dig sedan - slutligen - hur lång tid det kommer att ta för en tekniker att gå igenom allting. Det är anledningen till varför kabelmärkning är viktig.

Märk kablarna med färger

Det finns olika metoder och olika sätt att märka upp kablar och sladdar. Många använder sig av buntband där man tar ett x antal kablar och fäster dessa med ett buntband som man sedan etiketterar och skriver vad det har för funktion. Det är en metod som kan vara bäst lämpad för hemmet.

Handlar det om fler kablar och större arbetsplatser så är färgkodad kabelmärkning ofta en bättre lösning. Där märker man kablarna med olika färger och har ett gemensamt system som löper som en röd tråd genom hela företaget och där varje arbetsstation följer en given lösning. Den typen av kabelmärkning kräver lite mer arbete rent initialt - men det är också den metod som visat sig vara absolut smidigast i samband med felsökningar och i syfte att snabbt komma till rätta med uppkommen problematik.

Här kan man med fördel låta teknikavdelning vara delaktig och vara de som utformar själva planen för märkningen - vilka kablar ska märkas med respektive färg och hur ska lathunden slutligen se ut? En slags kombination mellan dessa lösningar finns också. Detta i form av buntband i olika färger och som följer samma princip som den lösning vi gick igenom ovan: man märker, helt enkelt, kablar med genom att välja olika färger för de buntband som kablarna sätts ihop med. Återigen så bör det följa en lathund och ett schema samt skötas av de som har kunskap - och av de som kommer att utföra felsökningen i framtiden.

Enorma vinster i tid genom kabelmärkning

Tid är pengar och varje tapp i produktionen kostar många sköna kronor. kabelmärkning skapar effektiva flöden till en väldigt billig kostnad. Den stora uppoffringen sker i samband med installation - och inte ens då kan man tala om någon förlorad tid egentligen. Det tar inte många sekunder att sätta fast en etikett, skriva en märkning eller samla några kablar i en mindre klunga i ett buntband.

Vinsten är emellertid enorm då det väl kriser. Märkningen tar bort frustration och den ger möjlighet att snabbt kunna identifiera problem, lösa dessa och därmed snabbt komma igång med arbetet igen. Företag har definitivt en stor vinst att hämta i en liten, nästan obetydlig investering. Kabelmärkning ska inte underskattas!

5 skäl till att dränera huset

18 apr 2020

Luktar det underligt i huset? Har du en känsla av att det är mer fukt än nödvändigt i din källare? Är det länge sedan en dränering gjordes runt huset kanske det är dags att kontrollera behovet.

Du kanske någon gång undrat vad det finns för skäl att dränera ett hus. Undvika fukt i huset är ett. Det finns åtskilliga anledningar till att man vill hålla sitt hus fritt från fukt. Utsätts husgrunden för långvarig fukt som aldrig får tid att torka upp kan det orsaka vad man kallar fuktskador. Efter viss tid uppstår lätt mögel och när huset är angripet kan de boende få flera svåra sjukdomsbesvär. Det kan både bli en kostsam historia och dyrköpt erfarenhet. Håller du huset fritt från fukt slipper du omfattande renoveringar av både hus och människorna som bor där.

Vad är egentligen en dränering och hur går den till?

Har du aldrig tidigare stiftat bekantskap med ordet dränering så kan det vara helt obegripligt. Men det innebär i korta drag att du ser till att hålla vatten och fukt borta från huskroppens grund. Det finns rör nedlagda runt hela huset i närheten av grunden. De leder bort regnvatten och smältvatten från huset och ut till gräsmattan. Efter ca 30 - 40 år har de här rören ibland vittrat sönder av tidens tand och behöver bytas. Då gräver man upp runt hela huset och frilägger rören. Därefter byter du ut de befintliga rören som är skadade eller lägger in en slags innerrör i de rören som redan ligger i marken. Förr användes nästan bara tegelrör men idag finns det andra varianter att använda.

Vad är det för vinster?

Fördelen med att se till ditt hus i god tid och dränera med intervaller på ca 30 år är att du undviker mycket extra arbete och kan förhindra skador på både hus och människor. Även om det är ett stort projekt att ro i land både ekonomiskt och tidsmässigt är det ingenting i jämförelse med vilken skada ett hus kan ta av att vara odränerat. Skulle problem med mögel och fukt uppstå tar det mycket längre tid. Och du sparar således in en rejäl slant på att vara ute i tid och förhindra skador. Huset håller längre och det får ett bättre andrahandsvärde. Du undviker fuktskador, och mögelangrepp. Ingen behöver bli sjuk på grund av mögelsporer i huset och allt som finns i huset får en bättre hållbar livskvalité.

Tips innan du kaklar badrummet

17 apr 2020

Är du i full gång med badrumsrenovering och är i valet och kvalet när det kommer till kakel? Alternativen är många och det är svårt att bestämma sig. Här följer några tips som kan förenkla valet.

Att renovera badrum kräver många beslut av dig som husägare och det kan vara svårt att veta vad som är bäst för just ditt badrum. Ska det vara kakel eller klinkers och vad är skillnaden kanske du undrar? Vilket material ska användas? Ja frågorna är många och här ska vi försöka hjälpa dig att se lite klarare. Först och främst; vad är då skillnaden på kakel och klinkers? En klinkerplatta har en större kompakthet än en kakelplatta och är därför då mer tålig. Så det rekommenderas att man använder en klinkerplatta till att göra golv eftersom ett golv bör tåla mycket vikt då vi går på det. En annan fördel med klinker är att de är mindre hala när de är blöta och passar sig därför bra som golv för då slipper vi halka omkring där i badrummet. På väggarna kan man sätta kakel, klinkers eller natursten. Du kan välja i princip alla sorters former och färger.

Välja kakel

Att välja rätt kakel kan vara svårt när det finns så mycket att välja på med olika former och kulörer. Men en sak du kan ha i åtanke är prisklasser och vad det är för skillnader när det kommer till kvalitéten på kaklen. Om du väljer kakel i en billigare prisklass så kommer renoveringen givetvis bli en billigare historia, men då finns det större risk för att det uppstår skador på kaklet. Så om du ändå är igång och renoverar så kan det vara en god idé att lägga till några extra slantar för bra kvatitét som håller i längden. När det kommer till form och färg så har det en stor inverkan på hur badrummet senare kommer att upplevas. Väljer du till exempel ett kakel som kommer i stora plattor och är i en ljus nyans så kommer badrummet att upplevas som stort och luftigt.

Natursten

Det finns många vackra naturstenar att ha i sitt badrum och de passar sig också mycket bra i ett kök. Marmor med sina gråa nyanser och härligt spräckliga färg ger ett fint liv till rummet. Granit är även den en mycket uppskattad sten att använda i badrummet och den lämpar sig utmärkt eftersom det är en mycket hållbar natursten. Vi rekommenderar denna sida: https://www.renoverabadrumuppsala.nu/

Håll era ventiler rena och fräscha

15 apr 2020

Luften vi andas när vi är inomhus behöver vara så ren och frisk som möjligt. Om vi har igentäppta och smutsiga ventilationssystem och -kanaler så kommer inte luften att vara särskilt ren.

Ventilationssystemen i våra hus och hem behöver ses över med jämna mellanrum. Detta på grund av att de kan täppas igen av smuts, damm och andra partiklar som inte är bra för oss människor att andas in. Den friska luften som borde komma in genom ventilerna utifrån blir förorenad på vägen in i våra hem och skapar dåligt luft. Men om man bara ser till att hålla sina ventiler rengjorda och systemen av ventilerna likaså, så har man alltid frisk och ren luft att andas in i sina lungor medan man spenderar tid inomhus. Det är viktigt att vi får i oss så ren och frisk luft som möjligt. Extra viktigt kan detta vara för våra allergiker som vi har runt omkring oss, och inte minst för astmatikerna. De behöver den friska luften för att inte bli mer sjuka.

Kanalsystemen transporterar vår luft

Dessa typer av kanaler som ger oss vår ventilation inomhus har det som sitt stora syfte, att transportera luften vi andas från luften ute till oss inne i värmen. Detta kanalsystem består av runda spiralformade plåtrör och har som viktigaste uppgift att transportera luft från ett ställe till ett annat. De bidrar till ett bättre och mer miljövänligt inomhusklimat och tillhandahåller ett system som är väldigt energieffektivt. Det är viktigt att själva systemet har så lågt tryckfall och luftläckage som möjligt.

Se till att täta era ventilationskanaler

Om man vill effektivisera och förbättra sin energi och sitt inomhusklimat bör man se till att ha täta ventilationskanaler. Detta är något som auktoriserade yrkesmän utför och kan komma och göra detta hos er med några års mellanrum. Täta ventilationskanaler skapar en bra boendemiljö och kan till och med minska på era utgifter för bostadens uppvärmning. Det är väl någonting som alltid är välkommet, eller hur? Har man ventilationskanaler som är otätade så finns det stor risk för att energin går rätt ut och pengarna man betalar för uppvärmning likaså. Det finns lite olika typer av metoder för att utföra tätning av ventilationskanalerna. Oavsett vilken metod som används så är det viktigt att det görs med tanke på dem som bor i bostaden och att materialet är av högsta klass och kvalitet.

Hjälp av plåtslagare i Stockholm

13 apr 2020

Letar du efter plåtslagare i Stockholm? Är du i Stockholm och behöver en plåtslagare? Var får man tag i en bra och pålitlig firma om man behöver hjälp med saker som bara en plåtslagare kan?

Oavsett vilken hjälp man kan behöva när det gäller att få plåtslagarjobb utfört så kan man vara säker på att det finns plåtslagare i Stockholm. Staden är så stor att det alltid går att finna någon inom de flesta yrkesområden. När det gäller hantverk finns det både färdigbakade och gamla i gemet att välja mellan. Frågan är vilket slags jobb man vill ha utfört. Lite klurigare mer avancerade saker kanske man vill att någon erfaren gör, medan enklare uppgifter skulle kunna fungera med en som är ny och inte lika erfaren. De nya är oftast mycket ivriga att göra ett bra jobb och kanske lite billigare att anlita. Just plåtslagare arbetar oftast i lite mindre firmor med mer personliga möten. Kan vara bra för de speciella arbeten plåtslagare gör och man själv behöver hjälp med.

Vilka arbeten utför en plåtslagare

Vill du ha hjälp med olika sorters arbete och är lite osäker på vad en plåtslagare gör? De lägger plåttak såklart men det är ju bara ett av alla arbetsområden. I anslutnnig till taket kanske det finns eller ska upp takrännor och hängrännor. Om det är gjort utan fackmässig kännedom kan det bli små kryphål för fukt och regnvatten att ta sig in i. Resultatet blir en sakta begynnande fuktskada och med tiden kan trä i anlutning börja ruttna och så småningom komma att behöva bytas ut. Bättre att förebygga, eller mota Olle i grind som det så vackert heter, och ta en plåtslagare till hjälp. Ibland är det fasaden på en hel byggnad som ska kläs in med plåt. De fixar även plåt runt skorstenar och ventilationsrör. Har man behov av snygga plåtdetaljer på insidan av huset så fixar de det oxå. Vem kan motstå en vacker spiskåpa i plåt?

Yrkeskategorier

Det finns olika specialistområden för en plåtslagare. De kan delas in i tre områden. Byggnadsplåtslagare, grovplåtslagare och ventilationsplåtslagare. Som byggnadsplåtslagare arbetar man både inne i verkstan för att tillverka produkter och ute på byggen för att sätta upp dem. En grovplåtslagare har hand om tillverkning av stålkonstruktioner. Det kan vara saker som stålbalkar, byggnader, broar, arenor eller tankar, cisterner och tryckkärl. Som ventilationsplåtslagare får man vara delaktig av ventilationsanläggningen. Man sköter tillverkning, montering och återkommande skötsel av anläggningen. Mer information kan du hitta på: https://www.plåtslagarestockholm.nu

Vilken typ av brand är vanligast hemma?

8 apr 2020

Om det sker en brand i ditt hem vill du redan sedan innan gjort allt i din makt för att sakta ner branden. Genom olika säkerhetsåtgärder kan du göra din byggnad till en tryggare plats för alla.

Varje år sker det bränder i hem över hela Sverige. Många av dessa hade kunnat förhindras då bränder i Sverige ofta beror på stress och slarv. Det kan handla om att glömma att släcka ett brinnande ljus, eller att glömma att stänga av plattan på spisen. Även något som att inte släcka ut cigaretten helt kan leda till en brand. Andra orsaker till bränder i ett hem kan vara en öppen spis eller även elektriska fel. De flesta av bränderna i ett hem börjar i köket och det är en glömd spis som är den största bidragande faktorn. Bränder sprider sig snabbt, och kan snabbt förstöra ett helt hem. Det är därför viktigt att du har vidtagit åtgärder för att förhindra den snabba spridningen av en brand. Ett sätt att göra detta är via brandskyddsmålning.

Vad är brandskyddsmålning?

Huvudfunktionen med att utföra en brandskyddsmålning är att förhindra att branden sprider sig snabbt, och att rädda liv. Detta gör att brandkåren kan ha tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete och få ut alla ur huset. Brandskyddsmålningen fungerar genom att färgen vid en eventuell brand sväller till ett skumlager. Detta skum dämpar sedan flödet av värmen, och hur tjockt skummet är beror på hur mycket färg som finns på väggen. En sak som är viktig är att färgen ska ha det utrymme som den behöver för att kunna svälla. Så att den kan ge ett brandskydd som hejdar branden i ditt hem eller på kontoret. Inte enbart skyddar den mot spridning av brand utan minskar även rökutvecklingen. Färgen hjälper dessutom till att hålla temperaturen nere, vilket klart betyder att det är säkrare.

Få hjälp av experter för att göra ditt hem säkrare

Det är viktigt att använda rätt material när en brandskyddsmålning utförs. Det är också vitalt att rätt mängd färg används för att kunna stoppa spridningen av branden. Anlita därför en professionell firma för att göra ditt hem eller kontor säkrare med brandskyddsmålning. Sök information på nätet och läs igenom recensioner från tidigare klienter. Du kan också kontakta ett flertal firmor för offerter. För privatpersoner som vill ha brandskyddsmålning i sitt hem gäller dessutom ROT-avdraget för arbetskostnaden.

Vad kostar en skorsten?

7 apr 2020

En skorsten är byggd för att hålla länge – men ingenting håller för alltid. Tar man hand om sin skorsten så förlänger man livslängden på den. Läs vidare för hjälpsamma tips om skorstenar.

Många bostäder har skorstenar, nästan de allra flesta faktiskt. Kanske bor du i ett hus med en skorsten? Då vet du säkert att den kräver lite underhåll då och då. Beroende på vilken typ av skorsten du har så måste den sotas minst 1 gång om året – ofta rör det sig om närmare 3-4 gånger. En sotares jobb går ut på att undersöka skorstenen och rengöra den från sot som fastnat på dess insida. När man eldar, som många väljer att göra under årets kallare månader, så bildas sot naturligt i skorstenen. Om lagret av sot byggs på för mycket så kan det i värsta fall leda till en så kallad soteld. Det innebär att temperaturen i skorstenen är så hög att det kan antända i eller i närheten av skorstenen. Det är alltså mycket viktigt att hålla sin skorsten sotad och ren.

Dags att renovera skorstenen?

I en sotares jobb ingår även att utföra brandskyddskontroller. Dessa sker i regel var 3:e till 6:e år, beroende på vad för typ av skorsten man har. De nyare typerna av skorstenar – modulskorstenarna – är nästan helt underhållsfria, med undantag för sotningen förstås för den måste göras ändå. Men många av oss bor i äldre hus med tegelskorstenar. Den typen var vanlig under perioden mellan 1960- och 1970-talet. I tegelskorstenar är några vanligt förekommande problem lösa tegelpannor, sprickor och läckor. Har man en skadad skorsten så måste man åtgärda problemet för att inte riskera bränder eller farlig rökutveckling. Det är främst tegelskorstenarnas fogar som utsätts för störst påfrestning och därmed kommer att behöva lagas först. En ny skorsten är en ganska dyr investering, räkna med åtminstone 10 000 kronor. Därför är det bra att vara sparsam med den man har.

Hur går en skorstensrenovering till?

Det är väldigt vanligt med otäta skorstenar. Förr eller senare blir de det helt enkelt. Just därför är det viktigt att låta en specialist renovera skorstenen när tiden är inne, för att den ska hålla så länge som möjligt. En yrkeskunnig anpassar lagningsmaterialet efter vilket material den befintliga skorstenen är gjord av. Olika typer av skorstenar kräver olika typer av åtgärder. Visst är det lite speciellt att kunna bevara och fortsätta använda, en riktigt riktigt gammal skorsten som suttit på plats lika länge som byggnaden funnits?

När det är dags att bygga hus i Skåne.

5 apr 2020

Skulle du vilja bygga hus i Skåne? Vem kan i så fall hjälpa till att bygga hus i Skåne?

Drömmen seglar sakta upp och man ser sig själv bygga hus i Skåne. Ett vacker länga med utsikt över fälten eller varför inte en ståtlig villa i innerstaden. Kanske skulle ett fenomenalt glasbyggnad med utsikt över havet och dess brusande vågor vara ett alternativ. Låt oss dessutom komma ihåg att det kan vara något så enkelt som ett attefallshus som är drömmen. Ett eget litet kryp in för långväga gäster. Det kan även vara en ren ekonomisk investering för att kunna ha ett mycket enkelt bed and breakfast. Eller bara en möjlighet att förverkliga en dröm om att kunna sitta i sitt eget lilla hus och måla eller utveckla någon kreativ hobby. När det är dags att bygga hus i Skåne är variationerna fler än man kan tänka sig.

Att tänka på innan man sätter igång.

Har man för avsikt att bygga hus behöver man ansöka om bygglov. Det finns mängder med regler att förhålla sig till. Detalj- och översiktsplaner behöver tas hänsyn till och det kan vara viktigt hur man tänkt sig att ens hus eller annan byggnad ska se ut. Annat man behöver ta hänsyn till är vad landsting och kommun har för landskaps-och stadsbild planerad. Skulle man vilja bygga i utkanten av en stad är reglerna inte lika många som om man vill bygga mitt i staden.

Anledningar att söka bygglov

Anledningar till att ansöka om bygglov kan vara fler än vi vanligtvis tänker på. Det kan ju gälla en stor mast, ett vindkraftverk eller ett torn. Till och med att uppföra en mur eller bygga ett plank kräver tillstånd, precis som när man vill ändra en bostad eller göra en ombyggnad. Någon kanske vill bygga en transformatorstation andra vill anlägga parkeringsplatser. Har man en egen villa tomt och vill göra en parkering är det dock inget problem. Då behövs inget bygglov för parkeringsytan. Större anläggningar såsom nöjesparker, idrottsplatser, bad och golfbanor är ytterligare exempel på när det behövs bygglov. Därtill kan nämnas begravningsplatser, bergrum, tunnlar, motorbanor och skjutbanor. Sedan har vi ytterligare en gren som kan vara relevant för att bygga i Skåne. Turistnäringen som behöver båthamnar, campingplatser och rastplatser. Det finns tack och lov många duktiga byggföretag som har koll på allt. Det är bara att anlita någon av dem och sätta igång.

Vad innebär dränering?

31 mar 2020

Om man har ett hus så finns det alltid något att göra, säger man. Och det stämmer ju, för man kan antingen renovera någonting eller göra sådant som är mer av ett måste, sådant som dränering.

Ja vad betyder dränering och vad innebär det att utföra en sådan? När man dränerar så innebär det i stort sett att man gräver hål eller diken för att leda bort vatten från ett visst område. Oönskat vatten ska väl tilläggas också, för man vill ju till exempel inte få in vatten i huset, och därför brukar man ofta göra dräneringar vid husväggen. Man gräver ett dike som kommer att leda undan oönskat vatten, till exempel från regn. När man behöver göra en dränering så är det väldigt smart att ta hjälp av en firma som gör sådant yrkesmässigt varje dag, sådana som är experter inom just det området.

Varför är det viktigt att utföra dränering?

För att huset eller byggnaden ska kunna få stå på en stabil grund och inte rubbas i första taget, så säger det ju sig självt att om det kommer in vatten under huset så sviktar marken. Det blir ingen stadig grund för huset att stå på, utan jorden blir mjuk och porös. Faktiskt så är det totalt omöjligt att få till en stabil grund för en byggnad utan att först göra en dränering, så det är viktigt att den är väl utförd. Genom en väl utförd dränering blir inomhusmiljön mer trivsam, och sådana utrymmen som källaren, till exempel, blir varm och skön även den. Fukt i källaren är det ju ingen som vill ha.

Ökad risk för skador

Om det uppstår fukt av regnvatten eller liknande, som har tagit sig in i husets grund och källare, så kommer det att bli skador till slut. Det kan bli skadligt inte bara för huset utan även för er som lever i det. Om det är fuktigt någonstans en längre tid, så att det aldrig får torka ordentligt, kommer det till slut att bli mögelskador, och den doften är verkligen inget bra att andas in. Om det börjar bli fukt och eventuellt mögel i just ert hus så ta kontakt med en professionell firma, som kan komma och utföra dränering hos er. Det är ingen bra miljö att vara i för er och det ger huset skador som kan vara svåra att åtgärda om det hinner gå för lång tid. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.dräneringgävleborg.se

Fasadrenovering ger ditt hus ett lyft

29 mar 2020

Är ni sugna på att ge ert hus eller fastighet ett lyft? Detta går att ordna med hjälp av en fasadrenovering, i Nyköping till exempel. Läs vidare för att få veta mer om just fasadrenovering.

Är ni sugna på att fräscha upp och ge nytt liv åt ert kära gamla hus, men inte vet hur ni ska gå tillväga för att göra detta? Ska ni måla, ska ni byta ut panel på huset eller hur ska ni göra för att få ert hus att kännas som nytt igen? Gör en fasadrenovering i Nyköping, om det är där ni bor. Vill ni att ert hus ska få ett rejält lyft och kännas som ett helt nytt hus igen, då är det en fasadrenovering som ni ska satsa på. Det är kanske inte någonting som man gör själv, men det är så väldigt värt det när det sedan står klart.

Olika sätt att fasadrenovera

Ja, det finns lite olika sätt som man kan gå tillväga om man har bestämt sig för att renovera fasaden på sin fastighet. De allra flesta har antingen träfasad, puts eller tegelfasad på sitt hus. Det går att ändra sin fasad helt, alltså byta till trä om man sedan innan haft puts till exempel och vise versa. Men det allra vanligaste är att man använder sig av samma typ av fasad som huset har från början, bara det att man fräschar upp den nuvarande så att säga. Det finns lite olika för och nackdelar med de olika fasaderna som finns att tillgå, läs vidare nedan för att få veta mer kring dessa.

För och nackdelar

Väljer man en träfasad för sitt hus så kommer man ha ett hus som håller länge och står emot yttre påfrestningar väl. Ser man bara till att tvätta av fasaden ibland så det inte blir mögelbildning eller smuts, så håller även färgen sig fint i flera år framöver. Tegelfasad däremot, där bildas det ingen mögel så det är en stor fördel med just tegel, att den inte behöver underhållas på samma sätt som den fasaden som är gjord i trä. På hus med tegel, sten eller betongstomme är det vanligt att man väljer att putsa upp fasaden, dels för att det ser fint ut men också för det står bra emot vädrets makter. I slutändan handlar det bara om tycke och smak, man ska välja det man själv gillar bäst och vad som passar för ens hus. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.fasadrenoveringnyköping.se

Bygglovsritningar – innebörd och behov

27 mar 2020

Bygglovsritningar förbereds och lämnas in i samband med en ansökan om bygglov. Ritningarna är olika och måste uppfylla specifika krav.

Vad är bygglovsritningar? Namnet säger det självt. Det är ritningar som visar ett bygge, så enkelt kan man förklara det. Visserligen ligger det lite mer bakom begreppet. Bygglovsritningar görs på ett specifikt sätt och uppfyller särskilda krav och normer då dessa lämnas vid en ansökan om bygglov.

För att ett byggprojekt ska bli godkänt i Sverige måste man få ansöka om bygglov. I samband med det ska bygglovsritningar i form av plan-, fasad- och sektionsritningar presenteras.

Myndigheten som är ansvarig inom det området är byggnadsnämnden. En regel som bör följas är att lämna in så detaljerade ritningar som möjligt för att snabbt kunna få ett svar från nämnden. Man bör vara beredd på att få ett nej eller få en begäran om ändringar i bygglovsritningarna för att få ett ja.

En bygglovsritning visar husets nuvarande utformning samt hur det kommer att se ut efter att det nya projektet är avslutat.

Krav som ställs och måste uppfyllas

Byggnadsnämnden ställer särskilda krav på bygglovsritningar. Först och främst ska de visa på ett tydligt sätt byggnadens nuvarande utseende men även ett projekt över hur den kommer att se ut efter planerad åtgärd. Ritningarna ska vara redovisade enligt gällande normer och lagar samt framtagna i en relevant skala.

Allt fler kommuner tar emot ansökningar om bygglov på ett digitalt sätt. Detta förenklar och snabbar till hela processen. Givetvis accepteras det även utskrivna bygglovsritningar i pappersform. Förutom husets utseende omfattar bygglovsritningar även information om el installationer och VVS. Dessa är inte beslutsgrundande men bör finnas med.

Har du råd med bygglovsritningar?

Idag finns det många företag som kan assistera vid framtagandet och inlämnandet av bygglovsritningar. Arkitektbyråer erbjuder tjänster inom det området men deras arvode kan vara högre jämfört med företag som inte arbetar med arkitekter. Man behöver inte ha titeln arkitekt för att kunna utfärda bygglovsritningar.

Vad ligger priserna på? Det beror mycket på själva projektet och dess komplexitet. Kostnaden varierar mellan 5 000 – 25 000 kronor. Priset gäller för ett enbostadshus. Innan slutgiltigt val av en firma bör varje kund undersöka marknaden och begära flera offerter. Det är viktigt att noggrant läsa igenom offerten och kontrollera att alla delmoment är inkluderade. Som det nämndes tidigare omfattar en ansökan om bygglov flera olika ritningar. Alla dessa ska vara med. Ritningar av el installation och VVS system ska också innefattas. Vi tipsar att kolla in denna webbsajt: https://www.bygglovsritningar.net/

Att anlita en snickare i Uppsala

27 mar 2020

När man slår på teven så finns det massor av program som visar hur man bygger och renoverar hemma, men om man inte själv vill hantera en hammare så kan man anlita en snickare i Uppsala.

Ett hem är något som man ska vårda och vara rädd om och även om man inte har ett intresse för heminredning så kommer det en dag då en upprustning behöver göras. Precis som med allt annat så är det viktigt att laga och se över sitt hus innan skador går så långt att det krävs större åtgärder som kan kosta stora summor pengar. Ett av de viktigaste områdena att se över är taket och då kan det vara bra att anlita en snickare som kan åtgärda skadan på rätt sätt.

Ett hem att trivas i

Vare sig man behöver underhålla sitt hem eller om man vill renovera för skönhetens eller funktionens skull, så finns det snickare i Uppsala som man kan anlita för att få råd och hjälp med projektet. Kanske behöver man bygga till eller till och med bygga nytt. Med alla dessa projekt finns det byggfirmor som kan utföra de arbeten som behövs. Den vanligaste yrkesgruppen när det kommer till byggnation är snickare, eller träarbetare, eftersom merparten av hus består av trä. Till och med de hus som är byggda av sten har ofta golv, tak och detaljer på väggarna som är av trä. Förutom kök, tvättstuga och badrum. Kanske uterum, garage och trädäck. För trä är ett tacksamt och förhållandevis billigt material att arbete med.

Hur hittar man hjälp av en snickare?

När man behöver hjälp av en snickare i sitt projekt så är det lätt att hitta alternativ i närområdet genom en enkel sökning på internet. Eller kanske har man någon granne, släkting eller vän som använt någon snickare som de kan rekommendera. Precis som med andra hantverkare så är det viktigt att den man anlitar har ett yrkesbevis och kan visa upp en f-skattsedel, som bevis på professionalitet. Gå gärna igenom projektet på plats och be om en offert så det känns tryggt att veta att den man valt är den som passar bäst. Vid en genomgång kan man också få tips och råd som är till nytta eftersom snickaren vet vad som fungerar i längden. Efter det är det bara att köra igång med projektet och njuta av det nya, uppfräschade hemmet.

← Äldre inlägg