Blogg

Sida 2

Se över ditt villatak

4 jun 2019

Många villaägare glömmer att kontrollera sina tak med jämna mellanrum. Det är av stor vikt för att inte få problem med vatten och fukt som riskerar att skapa oreda. Något som tenderar att bli mycket dyrt. Så ta för vana att årligen undersöka taket för att se att allt står rätt till. Ett bra tips är att låta en takläggare göra en kostnadsfri besiktning av taket. Man ska se det som en investering inför framtiden så du kan sova gott om nätterna. 

Hitta en pålitlig takläggare

Det gäller att takarbeterna gör enligt konstens alla regler för att resultatet ska bli perfekt. Underarbetet är ofta avgörande för att man inte ska få problem i framtiden. Letar du efter en erfaren och kompetens takläggare så kan du kontakta Villatakexperten. Anlita absolut ingen svartfirma om du inte vill ha problem. Arbetet kommer inte att godkännas av försäkringsbolagen och risken är stort att arbetet blir dåligt gjort.

Hur arbetar en takläggare?

Alla takprojekt inleds alltid med en grundlig besiktning på plats. Då får takläggaren en övergripande bild av takets status. Man får också en känsla om hur man ska sköta arbetet när man får se det på plats. Man undersöker taket men även undertaket och andra detaljer för att bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas för bästa resultat. Sedan går man tillsammans igenom vilka alternativ som finns i form av materialval och liknande.

Efter avslutad besiktning får man ett offertförslag på ett fast pris att ta ställning till. När man är nöjd med avtalet och accepterat denna får man en orderbekräftelse på arbetet och ett start- och slutdatum. 

Utförandet

Sedan sätts arbetet med taket igång. Det är ofta mycket material och utrustning som kommer att behövas. Ibland leveraras en container med byggmaterial innan arbetet påbörjas av takläggarna. Det är mycket viktigt med säkerheten på takarbeten. Det är många som årligen skadas vid takarbeten för att det inte har används tillräcklig säkerhetsutrustning. Det går att lägga tak i alla väder, vid regn behövs taket täckas över.

När arbetet är klart och byggavfall är bortforslat så görs en noggrann besiktning. Man går här igenom arbetet och alla stegen noggrant. Detta görs av arbetsledaren och protokollförs. 

Allting måste säkerställas att arbetet har följt alla regler och riktlinjer och att inget har missats. Detta är också viktigt för att arbetet ska bli godkänt hos försäkringsbolagen vid framtida problem. När besiktningen är klar bör man få en kopia på denna att hänvisa till ved behov. 

Lagar och regler kring brandskydd i verksamhet

3 jun 2019

För den som bedriver verksamhet i byggnad eller annan anläggning finns viktiga lagar och regler att förhålla sig till för att skydda sig mot brand. Som ägare är man dessutom ansvarig för att se över, åtgärda och dokumentera arbetet kring brandskydd och det finns krav på olika typer av utrustning. Man ska således både vidta åtgärder för att förebygga brand samt för att begränsa de skador som kan uppstå om olyckan skulle vara framme.

Så uppfyller man kraven

För att skydda sig mot brand behövs inte bara en brandsläckare utan man måste kontinuerligt arbeta med förebyggande åtgärder för att uppfylla kraven som finns i lagen om skydd mot olyckor. Kraven ser dock lite olika ut beroende på vad det är för typ av byggnad och verksamhet eftersom vissa kan ha en större brandrisk än andra. Gemensamt för alla är att man till exempel med jämna mellanrum bör genomföra kontroller av brandlarm och andra system, se över utrymningsvägar, utbilda eventuell personal och genomföra övningar.

Viktigt med dokumentation

I varje verksamhet bör det alltid finnas någon som ansvarar för brandskydd och dokumentation för varje enskild byggnad. I dokumentationen ska det finnas beskrivningar om den aktuella byggnaden samt vilka lösningar som finns för att förebygga brand, vilken utrustning som finns och var denna är placerad. Det bör även finnas en brandplan som beskriver vad man ska göra om det skulle börja brinna.

Dokumenten ska uppdateras vid alla förändringar och åtgärder som görs för att upprätthålla och förbättra det brandskydd som finns. Dokumentation ska finnas för varje enskild byggnad och ska förvaras på ett sådant ställe att den är tillgänglig vid tillsyn.

Utbilda personalen

Om det finns en eller flera anställa inom verksamheten är det viktigt att alla tar del av den brandplan som finns. Varje ny anställd bör ta del av dokumentationen och upplysas om var brandsläckare och utrymningsvägar finns. Driver man en stor verksamhet med många anställda kan det vara en god idé att ta hjälp av ett företag som ägnar sig åt denna typ av utbildningar som då hålls i av certifierade brandingenjörer eller liknande. Det kan också vara bra att undervisa hjärt- och lungräddning och första hjälpen i samma veva.

Regler inom verksamheten

Uppfyller man kraven för brandskydd och utför ett kontinuerligt arbete med kontroller och förbättringar minskar man risken för brand men det kan också vara bra att ta tydliga regler inom verksamheten. Det kan vara bra att se över följande punkter för att öka säkerheten ytterligare:

-Antal personer som får vistas i lokalen samtidigt
-Hantering av eventuellt brandfarligt material
-Möblering i närheten av utrymningsvägar
-Placering av återvinningskärl och sopor

Här är en firma med stor expertis när det handlar om brandskydd: brandskydd.nu

 

Prova cellbetong

31 maj 2019

Betong är ett mycket bra och hårt material som passar till det mesta när man bygger eller renoverar. Men det är mycket tungt så det passar inte på till exempel källare eller i vindar på grund av detta.

Det finns flera lättare varianter av betong som passar på platser där det inte går att lägga vanlig betong. Ett av dessa är cellbetong som bytt ut sten och grus mot lätta plastkulor. Det gör att materialet blir upp till 90 procent lättare än vanlig betong och gör att det passar perfekt för platser som inte skulle hålla för tung standardbetong.

Cellbetong - ett lätt val

När man ska fylla hålrum i till exempel golv är det mycket enkelt att fylla med cellbetong. Trots sin låga vikt är den mycket hållfast och har dessutom utomordentliga värme- och ljudisolerande egenskaper. Det går att jämföra isoleringsvärdet med vanliga cellplatsskivor.

Cellbetong är lättarbetat som snabbtorkande vilket gör det populärt bland villaägare. En annan fördel är det går att pumpa cellbetong långa sträckor. Det gör det perfekt för till exempel poolarbeten. Det ger ett hårt och hållbart grund men är ändå lätt och enkelt att slipa.

Fyll mot träbjälkslag

När man ska göra ett golv i ett trähus kan man enkelt göra detta med cellbetong. Det görs genom att först lägga så kallat PE-folie emellan. På en ojämn krypgrund kan man lägga ett lager med omkring 10cm cellbetong. Det rekommenderas att isolera sidorna på krypgrunden med cellplast.

Det är också lätt att bila upp håll som är fyllda med cellbetong.

I badrum och källare

Förutom sin lätta vikt har materialet även goda värmeisolerade egenskaper, vilket gör den till ett populärt och bra material vid badrumsrenoveringar. Det är lätt att lägga med fall mot exempelvis golvbrunnar i bardrum.

När man har problem med ett kallt källargolv är det enkelt att åtgärda med ett isolerande skikt av cellbetong. Det finns inget risk för mögel eftersom det är det icke organiskt material. Man kan med fördel spackla och lägga in parkett eller klinkers över.

Perfekt material på tak

Eftersom cellbetong har så låg vikt går det till och med att använda vid takarbeten. Då lägger man det översta lagret i cellbetong på låglutande tak. Det går att lägga med fall och kan enkelt forma rännor för avrinnig på tak. Man får inga problem med läckage på grund av dessa hårda yta.

Är du intresserad av att lära dig mer om cellbetong kan du göra det här: https://cellbetong.se/produkter-betong/cellbetong.

Skaffa ett fräscht badrum

27 maj 2019

När badrummet börjar känns slitet och tråkigt är det många som funderar på att göra något åt det. Möjligheterna är oändliga vad man kan göra med sitt gamla badrum. Men innan man börjar behöver man sätta upp en budget för att inte kostnaderna ska dra iväg. Sedan är det viktigt att undersöka om det är fuktskador under tapeterna, kakel, klinker eller våtrumsmatta.

Sedan är som bekant smaken som baken. Det är endast fantasin som sätter gränsen för vad man kan göra med ett badrum. Vill man ha ett klassiskt badrum eller vill man ta ut svängarna? 

Sök gärna efter inspiration på tv och internet oxh ta russinen ur kakan.

Men hur går en badrumsrenovering till? 

Anlita professionell hjälp - Först och främst ska man leta upp en seriös och erfaren hantverkare som är specialister på våtrum och badrum. Det är mycket viktigt med rätt behörigheter för att resultatet ska bli bra. Jämför några aktörer mot varandra och be om offerter. Berätta vad du vill ha gjort och när, hur stort badrummet är och om du anar att det finns fukt- och vattenskador. 

Hembesök - När du bestämt dig för en passande byggfirma så kommer de på ett hembesök och ågr igenom alla detaljer och önskemål. Var noga med att specificera allt som du vill ha gjort. Ni bestämmer tillsamman vilken tidpunkt arbete ska börja.

Etablering - Det är viktigt att inte skada och damma ner bostaden vid renoveringar. Golvet ska täckas med skydd innan maskiner och material bärs in. Det är viktigt att man har bra ventilation.

Demontering - När allt är på plats börjar man att ta bort all lös och fast inredning. Sedan pluggas rören och resterande rör demonteras för att kunna återanvändas om så önskas.  

Rivning - Sedan börjar man riva väggar och golv. Det är i detta skede man märker om det är bakomliggande fuktskador. Om så sker måste snaering påbörjas innan man kan gå vidare.

Avfall och bråte - Det blir mycket skräp vid en renovering. Detta forslas bort kontinuerligt för återvinning för att det inte ska bli mer stökigt än nödvändigt.

Återuppbyggnad - Nu är det dags för regling och sedan uppbyggnad av väggar, golv, vattenrör och dragning av el. 

Underarbete - Golven förbereds genom att flytspackla golv, man sätter upp våtrumsgips och gör eventuell takmålning. Det är mycket viktigt att applicera så kallad fuktspärr på golv och väggar för att slippa framtida problem med fukt.

Kakel och klinker - Här sätts det nya kaklet och klinker på plats. Och sedan fylls fogmassa i alla fogar på golv och väggar. 

Komplettering - När golv och väggar är klara monteras nya rör, toaletten kopplas in, belysningen kopplas in och all inredning sätts på plats. Nu är det nya badrummet klart.

Så slipar du golven själv

21 maj 2019

Är dina trägolv i behov av lite kärlek? Alla golv behöver slipas om emellanåt, och beroende på vad golven utsätts för kan det behövas med lite olika intervall. Ett trägolv i ett sovrum, där det tassas barfota eller i tofflor, slits vanligen inte alls lika hårt som golvet i barnens rum, eller i köket och så vidare. I genomsnitt kan man säga att trägolv mår bra av att slipas om ungefär vart tionde år.

Läs på ordentligt

En del tänker automatiskt att de behöver anlita hjälp med golvslipning, men det går faktiskt att hyra golvslipningsmaskin själv och slipa golven på egen hand. Är du händig, tålmodig och har god fysik så har du alla möjligheter att lyckas bra med en golvslipning. Dock, och detta är viktigt, om du känner att du inte har så bra koll på hur du ska gå till väga och vad som är viktigt att tänka på när man slipar golv, så måste du se till att läsa på ordentligt. Gör du fel vid en golvslipning så får du ingen andra chans, utan löper risk att skada golvet på ett sätt som inte kan repareras. Vi går här igenom i korthet vad du behöver tänka på om du vill slipa golven hemma.

Hyra golvslipmaskin

Egentligen behöver du hyra två slipmaskiner när du ska slipa golv, en större för det mesta av golvytan, och dessutom en mindre maskin för att komma åt i hörn och längs med väggarna. Firmor som hyr ut golvslipmaskiner slänger ibland med en mindre slipmaskin på köpet, något som så klart gör hyran billigare. Det kostar ungefär 500 kronor per dygn att hyra en golvslipmaskin, och som amatör får du räkna med åtminstone två dagar för att bli klar med ett golv. Hyr du en hel helg brukar priset bli något lägre per dygn.

Att slipa ett trägolv

Principen för att slipa ett trägolv är enkel; du slipar i träets fiberriktning, och du måste hela tiden hålla maskinen i rörelse, så att den inte slipar för djupt på en punkt. Står du still med maskinen i nedfällt läge så börjar maskinen tugga sig nedåt och golvet blir ojämnt. När du ska börja slipa måste du därför först börja gå med maskinen och sedan släppa ned sliprondellen. När du ska ta en paus gör du tvärtom, först upp med slipen medan du rör dig framåt och sedan stanna.

Professionell golvslipning i Stockholm

Ett golv slipas flera gånger, med allt finare slippapper. De sista slipningen blir mer som en polering och efter den ska golvet vara alldeles mjukt och jämnt. Som amatör är det inte alltid lätt att få till ett perfekt slipat golv på första besöket, det vore snarare en rejäl bedrift att lyckas med det. Så har du ett golv som du är extra rädd om och vill att det ska se så snyggt ut som möjligt efter utfört arbete så är det bättre att du tar hjälp med golvslipningen. Bor du i Stockholm har du många bra golvslipare att välja mellan, och golvslipning är dessutom billigt i Stockholm, särskilt med tanke på att du kan dra av ROT och slipper hyra golvslipmaskin.

Är badrummet slitet?

19 maj 2019

Nu till våren är det dags att fräscha upp badrummet. Ett badrum som var fint och modernt för 15 år sedan känns nu hopplöst omodernt ut. Vad ska man tänka på när man renoverar ett badrum?Det är ett stort projekt att totalrenovera sitt badrum och ett relativt kostsamt sådant. 

Här går vi igenom några tips och råd

Badrumsbelysning - Det kan vara klokt att i ett litet badrum ha spegelbelysning som sprider ljuset effektivt. När det gäller större badrum blir det snyggt och praktiskt med spotlights i taket. Självklart måste en certifierad elektriker sköta alla installationer så det passar i badrum. 

Blandare - Snåla inte på blandaren utan välj en kraftig variant av god kvalitet. Det rekommenderas att välja någon energisparblandare som sparar kallt och varmt vatten.

Handfat och toalett - Det vanligaste är vitt porslin som även är tåligt och lättskött. Väljer man istället ett snyggt tvättställ metall ska man veta att det kräver putsande för att hålla rent. Det kan vara bra att välja ett djupt tvättställ som inte svämmas över lika lätt. Det är snyggt med en vägghängd WC men det kräver ett stort ingrepp i väggen för avlopp. 

Golv - Många väljer en halksäker klinker eller en snygg plastmatta. Det är dock väldigt snyggt med någon natursten som till exempel granit eller skiffer. Marmor och kalksten är därimot känslig mot fläckar. Passa på att lägga in golvvärme som är väldigt skönt på vinterhalvåret. 

Badkar och dusch - Här behöver man bestämma vad som är bäst utifrån familjens behov. Faller valet på ett badkar är det bra med ett lagon stort badkar. Provsitt badkar i butiken för att känna in vad som passar bäst. Väljer man dusch finns det många alternativ. En duschhörna är lättare att hålla ren.  

Förvaring - Det bästa är att ha stängda skåp eller lådor. Det finns mer saker än man tror i ett badrum. Ett tips är att välja grunda skåp/lådor som ger bättre överskådlighet.  

Väggar - Kakel är snyggt och lättskött men även tåligt. Det finns ett enormt utbud på material och färger att välja på.

Hur ska jag tänka innan renovering

En avgörande faktor hur man ska lägga upp en renovering är alltid att ta reda på om badrummet är fuktskadat. Det ser man sällan förrän man river kakel och klinkers.  Är tätskiktet bristfälligt bildas röta och mögel, vilket ger stora skador.

Anlita alltid ett proffs och försök inte att göra det själv om du inte är fackman med rätt kunskaper. 

Dags att renovera fasaden!

17 maj 2019

När det är sommar och vår och det inte semester som gäller om man är villaägare. Snarare är det renovering som gäller. Vad är det i år som måste åtgärdas? Så länge det är torrt och fint väder är det fritt fram att renovera i princip allt på huset; taket, fönster, fasaden och så vidare. Regnar det, måste man täcka över allt. Bäst är det att passa på att renovera inomhus om det behövs. I vilket fall kan man behöva anlita hantverkare som kommer hem till en och renoverar, om det inte är så att man vill göra det själv. Ibland lönar det sig inte att göra det själv, även om man tror det. Här tar vi upp några av skälen till det.

Hantverkare arbetar med effektivt

Även om man tänker att man skulle spara pengar på att göra arbetet själv, tänker man sällan på att det tar så mycket längre tid att göra arbetet. Det som tar hela semestern – värdefull tid som du antagligen behöver för avkoppling och återhämtning så att du är fullt utvilad när du väl ska arbeta igen – tar det endast några dagar för en målare att åstadkomma – om det är renovering till exempel av fasaden som behöver göras. Jämfört med att ägna en hel semester åt fasadrenoveringen, med att målare gör det på några dagar, gör att din semester blir så mycket mer meningsfull. Särskilt viktigt är det om man har familj som pockar på ens uppmärksamhet och vill göra roliga saker tillsammans.

Arbetet blir bättre gjort

Dessutom blir arbetet så mycket bättre om du låter professionella målare göra arbetet med fasaden. Det blir aldrig lika bra när man gör det själv (om man nu inte mot förmodan själv är målare). En målare har som utbildning och som arbete att arbeta med fasader och renoveringar. Därför utgår alltid försäkringen för hantverksmässigt arbete, om nu något skulle ske. Det gör att man är säker på att arbetet har gjorts på rätt sätt. Dessutom sänker man priset med hjälp av Rot-avdraget, vilket man egentligen, via skattsedeln redan har betalat för. Så varför inte utnyttja det?

Behöver du målare i Göteborg?

Om du bor i Göteborg och behöver målare som tar sig an din fasad i sommar kan du alltid börja med att googla "målare Göteborg" så att du får några bra förslag på sådana i sommar. Ta sedan kontakt och jämför offert och referenser och välja sedan den bästa av dem. Gå inte på priser, utan jämför priser med omdömen. Lycka till!

Gör en golvslipning och få ett nytt golv

11 maj 2019

När golvet behöver ett lyft finns det mycket man göra utan att behöva lägga om det. Golvet är ett rums själ och ger rummet karaktär. Ett nyslipat och noga ytbehandlat ger rummet ett rejält lyft och känns som nytt. Har man ett trägolv av god kvalitet går det att slipa om det flera gånger utan att det blir förstört och samtidigt behåller sitt ursprungliga utseende. 

Så ett tips är att låta ett golvproffs besikta golvet och komma med tips och råd på vilka metoder som passar ditt golv bäst. Om golvet är i tillräckligt bra skick för att slipas och behandlas i stälelt för att lägga nytt är det såklart betydligt billigare än ett nytt golv. Om man tar hjälp med arbetet kan man också ta hjälp av ROT-avdraget för att få ett 30 % billigare pris direkt på fakturan. Avdraget gäller på arbetskostanden och eftersom golvet redan finns så är det inte mycket materialkostnader.  

Behåll det gamla golvet

Äldre trägolv har ofta en kvalitet och charm som är ovanligt numera. Då är det perfekt att slipa om det och göra en ytbehandling som passar tycke och smak. Kanske vill man återskapa det ursprungliga utseendet helt eller olja in det för en mörkare ton eller varför inte måla om det? 

Utseendet på våra golv har varierat under åren. Förr i tiden dominerade massiva trägolv med grova och mörka träslag. Ljusa och släta golv har med åren dominerat de svenska hemmen.

Även andra golvslag har tillkommit. Det har blivit populärt med laminatgolvp på senare år. Dels för att dessa golv är billiga och är lätta att lägga. Dock är materialet ganska känsligt för slitage och svårt att slipa om.  Material som betong och stengolv är väldigt stryktåliga men går bra att slipa om.

Ytbehandling

När man slipat som det gamla golvet måste man göra en noggrann ytbehandling för att det ska bli vackert och hållbart över tid. Det finns ett antal ytbehandlingar att välja bland beronde på golvtyp och önskat utseende. Det går även att slipa om vissa parkettgolv, men det behöver kontrolleras att den inte är för tunn.  

Exempel på ytbehandlingar är lackning, betsning, såpabehandling, hårdvaxning eller behandling med lut. Det kan ge golvet en härlig lyster, mörkare eller ljusare ton och samtidigt ge golvet en skyddande yta som gör att golvet kommer klara dagligt slitage bättre och hålla sig vackert och tåligt över tid. 

Behöver du göra en proffesionell golvslipning? Läs mer hur det går till här: www.golvslipninguppsala.nu.

Så vet du att du har en duktig rörmokare

3 maj 2019

Letar du efter en duktig rörmokare? Om du letar efter en duktig rörmokare och undrar över vad som är en bra rörmokare och vad som inte är det, kan vi hjälpa till genom att ange några bra egenskaper som man kan jämföra de olika rörmokarna med. Här anser vi inte att det viktigaste är att man är billig. En billig rörmokare behöver inte vara en duktig sådan, bara för att de tar ett lågt pris, tvärtom. Och inte heller behöver det betyda att en rörmokare som tar ett högt pris är en duktig sådan. Det är inte alltid som priset korrelerar med arbetsprestationen. Då kan det i stället vara andra egenskaper som visar på en duktig rörmokare.

1. Kan ge tips och bra råd

Att utbilda sig till VVS-montör, som det heter numera, är kanske inte så svårt. Alla som kommer in på utbildningen kan utbilda sig till VVS-montör, men hur de sedan arbetar är ju en helt annan femma. Vi anser ju att en duktig rörmokare ska kunna lyssna på sina kunder och ta in vilka problem som de har med sina rör eller ventiler. Då kan det vara viktigt att få de tips och råd som man behöver, eftersom man själv inte kan så mycket om rör (de flesta av oss vet ju inte hur de fungerar).

2. Service och tillgänglighet

En bra rörmokare bör ju vara någon som man kan få tag i. Det är inte roligt att anlita en rörmokare som man aldrig får tag i. Och när man får tag i rörmokaren vill man helst få så raka besked som det är möjligt om tillgänglihet och vilka tjänster som rörmokaren kan erbjuda. En rak kommunikation är alltså viktigt att få med en rörmokare. På så sätt slipper man missförstånd och frustrationer.

3. Villig att ta ansvar

En rörmokare som är villig att ta på sig ansvar för ens rör, får ju en som kund att känna trygghet. Och känner man trygghet med en rörmokare är det ju någon som man gärna återkommer till och vill anlita igen. Då är det bra om rörmokaren har dokumenterat vad den har gjort med dina rör, så att du som kund, inte ska behöva berätta allt på nytt.

Bor du i Stockholm och behöver en VVS-montör?

Googla i så fall "rörmokare" och "Stockholm", så får du kontaktuppgifter av Google. Ta sedan kontakt, fråga först om offert och referenser. När du sedan har hittat den med bäst referenser i förhållande till offerten är det bara att anlita en sådan. Här kan du läsa mer om en duktig rörmokare i Stockholm.

Tjänster från mindre byggföretag

28 apr 2019

Byggföretag är ett enormt stort begrepp som innefattar företag som bygger flygplatser och skyskrapor likväl de som bygger badrum och altaner. Delvis kan man även få med företag som producerar eller säljer byggmaterial. Om man enbart ser på företag inom de mindre byggföretagen kan deras tjänster delvis se ut som följande:

Finsnickeri

Finsnickeri är mindre snickeriarbeten som visserligen kan vara komplexa men som inte är större byggnationer. Det kan exempelvis vara att sätta in en dörr eller skapa utsmyckningar på en altan. Detta är en tjänst som inte alltid hittas hos byggföretag utan främst hos snickare. Däremot är gränsen inte alltid glasklar mellan dessa branscher.

Bygg och renovering

När en privatperson kontaktar ett byggföretag för att få hjälp handlar det främst om byggrelaterade tjänster alternativt renoveringar. Ett exempel är om en innervägg ska flyttas, en altan byggas eller nya fönster ska monteras.

Badrumrenovering

Då badrumsrenoveringar kräver flera olika slags kompetensområden och även har tydligare regler som byggarbetarna måste följa brukar dessa renoveringar presenteras som en enskild tjänst. När arbetet utförs är det mycket vanligt med totalentreprenad av byggföretaget. Därmed kan de bistå med alla tjänster oavsett vad som krävs för att renoveringen ska kunna genomföras.

Tapetsering m.m.

Ett byggföretag kan erbjuda tapetsering och målning. Det är däremot vanligare att man kontaktar en målare för dessa tjänster. Samtidigt brukar det finnas flera olika kompetenser under samma tak vilket innebär byggföretaget kan erbjuda tjänsterna och detta inte sällan i ett sammanhang som även andra tjänster byggs.

Elinstallationer

Ett komplett byggföretag har all kompetens som behövs. Det är detta som generellt skiljer dem mot företag som enbart har snickare, elektriker, murare osv. En av de professioner som finns inom företaget är då elektriker. De tär även det yrke som alltid måste anlitas av kunden då en hel del elinstallationer måste utföras av certifierad elektriker. De allra flesta andra ingrepp inom en större renovering kan man utföra på egen hand.

Utföra tjänsten själv – eller inte?

Som nämnts behöver elinstallationer genomföras av certifierad elektriker och resterande jobb kan utföras på egen hand. Detta i alla fall i teorin. De som har kunskap inom området kan självklart byta dörrar, tapetsera och slipa golvet. Men när det kommer till badrumsrenovering och köksrenovering finns stora fördelar att anlita en byggfirma, som exempelvis mycket kompetenta FBP Bygg och Produktion. 

Fördelen ligger i säkerheten och garanti. Om ett företag utför jobbet ska ett intyg ges att de följt branschreglerna. Detta innebär att om en skada uppstår så kan försäkringsbolaget vara säkra på att arbetet utförts enligt gällande byggnormer. De som däremot bygger själv kan inte alltid bevisa detta vilket kan göra att försäkringsbolaget kan neka ersättning om de hävdar motsatsen.

 

 

Behöver er BRF målas om i huset?

10 apr 2019

Ett trapphus är mycket viktigt, att det är snyggt och ser prydligt ut då det är det första som man ser när man kommer in i en fastighet. Ser trapphuset slitet och smutsigt ut, gör det inget bra första intryck för alla dem som kommer till fastigheten. Ibland ser man utslitna trapphus, som ser ut att senast någon gång på 80-talet ha sett målarfärg. Det ger inget bra intryck alls. 

Ett prydligt trapphus ger ett bra första intryck

De som bor i (bostadsrättsföreningen) BRF:en kan vilja sälja sin bostadsrätt. Då är det viktigt för dem som kommer för att titta på bostadsrätten, att se att trapphuset är prydligt och fint. Det gör antingen att de blir intresserade, eller inte, av att köpa någon bostadsrätt i det huset. Då kan fastigheten vara mycket värd eller inte, allt beror på hur trapphuset ser ut. Då är det viktigt att trapphuset ter sig från sin allra bästa sida.

Ett fint trapphus höjer värdet på fastigheten

Om fastigheten har ett högt eller ett lägre värde har mycket att göra med hur trapphuset ser ut. Är det nymålat ger det ett bättre intryck än om det är slitet och ser dåligt ut. Därför bör alla BRF:er renovera sina trapphus ofta. Ju fler som tycker att en BRF har ett fint trapphus desto bättre är det för alla som vill sälja sin bostadsrätt. I en stor BRF finns det ofta någon som är på väg att sälja sin bostadsrätt. Då är det viktigt att trapphuset och det som kring fastigheten ser bra ut. Det är svårt att göra om ett första intryck. Det första intrycket är viktigt för alla som funderar på att köpa en bostadsrätt i fastigheten.

Bra om BRF:erna har bra kontakter med hantverkare

Det är bra för BRF:erna att ha en stab med målare och andra hantverkare som de kan anlita för återkommande renoveringar. I en fastighet är det oftast något som måste renoveras. Är det inte taket, innergårdarna eller trapphuset, är det alltid något annat som behöver åtgärdas. Det är som med vilket annat hus som helst; det händer alltid något som måste åtgärdas. Då är det bäst om man har staben med hantverkare som kan komma när det är dags för en renovering. Känner er BRF inte till någon som är duktiga på att måla om trapphus, kan man alltid googla "trapphusmålning" och sedan skriva in den ort där man behöver trapphusmålningen. Då får man nämligen förslag av Google på sådana som arbetar just med trapphusmålningar. Efter det kan man ta kontakt och sedan välja den som har bäst referenser. Lycka till!

Vad du ska tänka på vid bygge av en bastutunna

8 apr 2019

Det finns en hel del saker som kan ge huset eller sommarstugan det där lilla, lilla extra som både ger en högre levnadsstandard och dels också höjer värdet på det befintliga huset. Det handlar till mångt och mycket om att man använder sig av tomte och på denna genomför olika byggnationer. Det kan här exempelvis handla om att ma bygger ett uterum, att man adderar en veranda, ett trädäck eller att man bygger ett - något som är extra populärt i dagsläget - Attefallshus.

Saker som man kan njuta av och som inte kräver något bygglov (förutsatt att man håller sig inom de givna måtten). Däremot är det viktigt att man är medveten om att man behöver göra en bygganmälan inna man sätter igång med tillbyggnader. Du kan inte smälla upp ett Attefallshus på din tomt om du inte först fått tummen upp från Byggnadsnämnden i din kommun - även om du håller dig till de mått som gäller för denna tillbyggnad.

Det vi ska titta lite närmare på här gäller en annan typ av byggnation som på många sätt träffar rakt i den svenska folksjälen. Detta i form av en bastutunna. Många har inte möjligheten att bygga en bastu inomhus och här kommer en bastutunna som ett bra - i många fall bättre! - alternativ. I synnerhet om man talar om en sommarstuga där det är möjligt att bygga vid vattnet; en bastu och följt av ett dopp i en svalkande sjö - ren balsam för kropp och själ!

Det finns dock några saker som man bör ha i åtanke innan man sätter igång med byggnationen av en bastutunna. Vi tänkte rada upp några av dessa här:

  • Byggsats eller lösvirke? Har du vana av att snickra så är det inga problem att bygga en bastutunna av lösvirke. Det finns fina instruktioner att hitta på nätet. Tänk dock på att lavarnas placering är viktig och räkna även på vilket typ av aggregat som ska finnas. Fönster kan också vara fördelaktiga. Det är roligare att bygga på egen hand - men det blir sällan billigare. Köper du en bastutunna i en byggsats så blir det ofta mer prisvärt (och du får bygga själv på köpet). Vi skulle därför rekommendera en sådan. Instruktionerna är både utförliga och enkla att följa.
  • Tillstånd. En bastutunna räknas ofta inom definitionen av en friggebod och därför krävs sällan ett bygglov. Däremot så behöver du höra - och få klartecken - från byggnadsnämnden i din kommun.
  • Markarbetet. Det viktigaste vid din byggnation - oavsett om det handlar om e bastutunna i lösvirke eller en i byggsats - är att grunden är rak. I och med att din bastutunna är cylinderformad så blir detta extra viktigt. Här brukar man använda sig av plintar.
  • Skorsten. Se till att du tar hjälp vid installation av ditt elektriska aggregat - en behörig elektriker ska göra jobbet. Väljer du en vedeldad variant så måste skorstenen besiktigas och godkännas av en sotare. Tänk även på att ett gnistskydd kan vara en bra investering. Och: se till att ingen kan bränna sig, oavsett aggregat.

Skulle du välja att köpa en bastutunna istället för att bygga en själv kan vi rekommendera Hikki.

När du behöver en takläggare

4 apr 2019

Våra tak utsätts dagligen för slitage och man behöver se över sitt tak varje år för att se att det ser bra ut. Det är mycket som kan hända med ett gammalt tak. Det kan lätt bli skador på taket som gör att vatten och fukt kommer ner och orsakar fuktskador i huset, vilket kan bli mycket kostsamt.

Med vårt blöta klimat med mycket regn och snö bör man se upp. Det gäller alla typer av tak, som till exempel tegel-, plåt- och papptak. 

Vad ska man se upp med?

För det första ska man så ofta som möjligt undersöka taket och leta efter hål eller andra skador. Om det är mycket växtlighet eller mossa på taket behöver man ta bort det så inte det tränger in väta. Har man takpannor ska man kolla skarvarna och kontrollera att inte de har hamnat ur sitt läge.

Om man har många slitna och trasiga takpanor får man fundera om det är läge att byta ut hela taket. Även plåt- och papptak kan få problem med läckor i skarvar och andra känsliga delar. Andra indikationer är såklart om man känner en unken doft inomhus eller ser missfärgningar på väggar och tak. 

Hur går man vidare?

Anar man att taket behöver renoveras eller läggas om bör man kontakta en takläggare omgående för att säkerställa att det inte blir vattenskador. Arbetet inleds alltid med en noggrann takbesiktning för att beslut om rätt åtgärd ska kunna tas. Då får takläggaren en helhetsbild på takets status.

Då ser man om det räcker med en renovering eller om taket behöver läggas om. Efter detta får man ett offertförslag att ta ställning till. Om det upptäcks skador där vatten kan ha trängt in i undertaket bör man även undersöka detta och eventuellt vidta åtgärder i händelse av fukt- och vattenskador. Detta måste göras innan man renoverar eller lägger nytt tak.

Hur arbetar en takläggare?

En skicklig takläggare är noggrann när ett nytt tak ska läggas eller renoveras. Framför allt när det gäller skarvarna där ananrs vatten kan ta sig in och orsaka skador. Ett nytt tak ska även vara snyggt att titta på. Ett nytt tak måste ha bra kvalitet för att hålla över tid. 

Det vanligaste är att man är minst två stycken montörer för att det ska gå så snabbt som möjligt och hålla tidsplanen. Det vanligaste är att man lägger ett nytt tak på tre till fyra dagar, men det är såklart beroende på storleken och väderleken.

Förarbetet större delen av jobbet för en målare

1 apr 2019

Att måla är något som de flesta hemmafixare i Stockholm ser som en självklarhet att man tar hand om själv. Och visst klarar de flesta att skydda golv och lister med papp och tejp, grunda, täckmåla och få ett godkänt resultat. Men handen på hjärtat, nog syns det för det mesta att det är en lekman som varit framme? De flesta moderna färger täcker bra och är lätta att måla med, och har man inte jättehöga krav på resultatet så kan man acceptera att det blir lite skuggningar, linjer och ojämna kanter, eller att det blir lite bubblor när man målat över en tapet. Men har man precis byggt ett nytt hus och har höga krav på resultatet, då är det alltid bäst att anlita en professionell målare.

Vad kännetecknar ett proffs?

Det finns en anledning till att folk går en utbildning och lär sig hantverket innan de blir professionella målare. Det handlar om teknik och kännedom om både färgtyper och redskap, och det handlar om färglära, som är en hel vetenskap i sig. Till stor del handlar det också om hur man förbereder en yta inför målning. Om du frågar en målare i Stockholm vad som skiljer hans arbete från en amatörs så svarar han tveklöst förarbetet.

Under ytan

För en professionell målare så kan upp till 80% av arbetet bestå av att göra ett grundligt förarbete. Det handlar om att tvätta, spackla, prima och överlag få ytan att bli helt jämn, torr och mottaglig för färgen. Det är detta som fordrar teknik och kunskap, själva målandet blir nästan en bisak i sammanhanget. Att få en vägg helt jämn är ingen enkel uppgift, särskilt om det är en vägg som suttit några år och kanske blivit målad och tapetserad flera gånger. Många väggar i äldre hus kan vara lite ojämna, och ojämnheter syns tydligt på en målad yta genom att det bildas skuggor beroende på hur ljuset faller. Att spackla och slipa väggen helt jämn är en svår konst som kräver mycket övning, något en professionell målare fått under sin utbildning och under lärlingstiden.

Ett viktigt hantverk

Många som målar själva hemma struntar nästan helt i förarbetet, som upplevs som tråkigt och komplicerat. Resultatet blir därefter. Om man ser på målning som att det bara handlar om att doppa en roller i färg och rulla den mot en vägg så är det klart att målning känns som det lättaste hantverket i världen. Det man då glömmer då är det noggranna förarbete som krävs för att en målad yta ska få ett professionellt utseende, något som är guld värt när man senare vill sälja huset eller lägenheten. Att anlita en målare är en lika bra investering som att anlita en rörmokare för VVS eller en elektriker för att dra elen på ett säkert sätt, även om konsekvenserna av ett illa utfört måleriarbete så klart inte kan jämföras med en vattenläcka eller en brand startad av en dålig elinstallation.

Hitta en målare i Stockholm

Det är normalt sett inte svårt att få tag i en bra målare i Stockholm för att måla eller sätta upp en tapet. Om du absolut vill måla själv, kan du faktiskt be målaren att ta hand om just förarbetet, utifrån den färg du tänker använda. En målare kan även komma med förslag på viktiga saker att tänka på när du målar för att få bästa resultat. Du får då både det professionella underarbetet som behövs för att din målning ska se proffsig ut, samtidigt som du faktiskt sanningsenligt kan säga att du målat väggarna själv.

Men som sagt, om du ändå anlitar en målare i Stockholm för underarbete, så handlar det oftast bara om någon extra timme för målning, eftersom underarbetet är en så stor del av jobbet. Så i reda pengar är det inte så stor skillnad.

Här kan du läsa mer om hur en professionell målare arbetar.

När smidet var populärt

24 mar 2019

För hundra år sedan såg man oftast smidda hantverk här och där. Numera är de särskilt sällsynta, de smidda hantverken. Endast då och då ser man smidda trappräcken, smidda grindar, eller som på bilden en smidd gallergrind. Stål är bland det bästa som man kan tillverka gallergrindar av. Annars ser vi stål i konstruktioner av olika slag. Oftast då endast i stommen. 

Smedar då och nu

När man tänker på smedar, associerar vi oftast en sådan hantverkare med någon som står i en smedesverkstad och bankar på en metallbit som formas av den duktiga smeden och sedan kyls ner. Det var verkligheten i flera tusentals år. De moderna smederna av idag arbetar oftast på stora fabriker och tillverkar stål i avancerade maskiner. Mer sällan ser man smederna arbeta på plats och tillverka något litet. Även om de också finns. Om det är så att man vill ha en vacker gallergrind, som på bilden, kan man beställa en sådan av en duktig hantverkare som kan komma med en sådan. De flesta smidda hantverken smides med hjälp av maskiner och blir tillverkare i stora mängder.

De arbetar ungefär som möbeltillverkare

På liknande sätt som snickare för det mesta arbetar antingen på stora fabriker i en masstillverkning, och att det finns enskilda snickare som arbetar med finsnickerier som möbeltillverkning, finns det även smeder som antingen arbetar i stora fabriker, och även enskilda smeder som tillverkar fina smideshantverk i mindre skala. Så vill man ha en sådan måste man beställa en sådan av en hantverkare som tillverkar sådana inredningsdetaljer i mindre skala. De massproducerade smidda hantverken är både billigare men mindre unika och kanske heller inte lika vackra som de som smids för hand.

Leta efter en smed i Stockholm

Vill du hitta en smed är det en smed i Stockholm som du bör leta efter. Där finns det åtminstone bland 200 smideshantverkare inom stål. Då arbetar de med allt inom dörrtillverkning eller bilreparationer eller med lås av olika slag. De bästa och säkraste dörrarna är till exempel av stål, liksom låsen till dörrarna är bäst om de är tillverkade av stål. Så om du letar efter en smed är det i Stockholm som du bäst hittar en sådan. Det är det rostfria stålet som är bäst och som håller bäst. Stålet har korroderat och legerats med metallen krom för att stålet ska bli rostfritt. Kromen måste överstiga 11 procent för att ytan ska bli rostfri på stålet.

← Äldre inlägg