Behöver alla nya hus ha fettavskiljare?

På senare tid har man läst all oftare om fettavskiljare. Men vad är det för något egentligen och hur fungerar det? Finns det någon lag som säger att alla hus numera måste ha fettavskiljare? Står man inför ett husbygge är det klart man undrar och funderar kring sådana här detaljer. Men det korta svaret är nej, du behöver ingen fettavskiljare om du bara bygger en privatbostad åt dig och din familj. Bygger du däremot en fastighet som är tänkt att inhysa någon form av livsmedelshantering, då är det numera lag på att en fettavskiljare måste vara installerad.

Vad gör en fettavskiljare?

En fettavskiljare gör vad det låter som – skiljer ut fett från avloppsvattnet så att det kan samlas upp och återvinnas. Fett i avloppsvattnet har länge varit ett problem. När smält fett kommer ut i avloppssystemet så stelnar det och lägger sig på ytan. Mycket fett fastnar på avloppsrörens väggar och med tiden byggs mer och mer fett på. Till slut riskerar avloppsröret att helt stelna igen och en fettklump bildas, vilket ju hänt i London och som vi läst om i tidningarna den senaste tiden.

Stoppar flödet och avlägsnar fettet

För att förhindra att våra avloppssystem blir igenkorkade av fett är det numera lag på att alla fastigheter där det pågår någon form av livsmedelshantering ska ha en fettavskiljare installerad. Avloppsvattnet leds in i fettavskiljaren, som saktar upp flödet. När vattnet långsamt rinner genom fettavskiljaren hinner fettet stiga upp mot ytan, där det sedan separeras från avloppsvattnet och hamnar i en separat tank, som sedan kan tömmas av fastighetsskötaren, restaurangägaren eller vem som nu är ansvarig för underhåll av fettavskiljaren.

Fettavskiljare vid all typ av livsmedelshantering

Det är inte bara restauranger, gatukök och bagerier som måste ha fettavskiljare. Det måste även finnas i livsmedelsbutiker, rökerier, charkuteriindustrier, dagliga verksamheter, äldreboenden – överallt där tillredning eller framställning av livsmedelsprodukter pågår. Om man kan påvisa att man har ett mycket litet utsläpp av fett i avloppsvattnet kan man få en tillfällig dispens, som dock omprövas med jämna mellanrum. Man kan också ansöka om att få installera en mindre fettavskiljare, vilket brukar gå bra om den bedrivna verksamheten är liten.

Fastighetsägaren är ansvarig

Är du byggherre på en fastighet där det kommer att bedrivas livsmedelsverksamhet gör du därför klokt i att läsa på kring vad som gäller för fettavskiljare och husets avloppssystem. Som framtida fastighetsägare är det du som har ansvar för att det finns fettavskiljare i fastigheten och att den fungerar. Det regelbundna underhållet är det dock näringsidkaren som står för, och det är vanligt att detta läggs ut på entreprenad.

Häll aldrig fett direkt i avloppet

Även om en fettavskiljare finns installerad i fastigheten innebär detta inte att det är okej att hälla olja och frityrfett rakt ner i avloppet. Det ska man aldrig göra, vare sig man är privatperson eller restaurangägare. En fettavskiljare är inte konstruerad för att ta emot stora mängder fett på en gång, utan för att separera och avlägsna små mängder fett från avloppsvattnet. Olja och frityrfett ska istället samlas upp och lämnas till återvinningen, annars kommer den att orsaka problem i avloppssystemet.

Läs mer om fettavskiljare här

5 Aug 2018