Villarelining Stockholm - vanliga frågor

Under senare år har relining blivit en metod som kommit att ersätta stambytet. Innan vi går vidare med att förklara lite mer kring en villarelining i Stockholm så ska vi säga följande: en relining är inte ett renodlat alternativ och ersättare till ett stambyte. 

Någon gång kommer man, oavsett om man är villaägare eller fastighetsägare, att få byta stammarna. Förklaringen till detta är att en relining sker genom att man gjuter nya stammar inuti de befintliga och där dessa fungerar som en mall. Precis som vid exempelvis en golvslipning så finns det bara möjlighet att göra detta si och så många gånger: någon gång måste ett renodlat byte ske.

 Den stora fördelen med en villarelining i Stockholm är att det skjuter bytet av stammar långt, långt in i framtiden. Man kan räkna med som minst 20 år - och i de flesta fall också längre än så. Att man säger att det handlar om ett alternativ är därför inte så konstigt, men i grunden så är det mer av ett riktigt bra komplement. 

Här nedan ska vi ge dig ytterligare kunskap om en villarelining i Stockholm och göra det genom att svara på några vanliga frågor - enligt följande: 

Hur vet jag att det är dags för en relining av min villa? 

Boka en tid för en rörinspektion och låt ett professionellt företag undersöka dina stammar med hjälp av ny teknik där kameror används. Det utgör alltid startskottet och är en viktig del av underhållet. 

Hur hittar jag rätt företag för en villarelining i Stockholm? 

Var alltid noga med att kolla referenser. I och med att det handlar om en relativt ny teknik och metod så är det extra viktigt att företaget kan visa upp erfarenhet - och verifiera sin kunskap genom att erbjuda dig en kontakt med tidigare kunder. Inga referenser? Det säger dessvärre en hel del. 

Läs mer på husrelining.se

28 Jun 2024