Vilka regler gäller för elstängsel?

Vilka regler finns för elstängsel, är det möjligt att sätta upp ett sådant på den egna tomten och måste installationen utföras av en certifierad elektriker? Elstängsel avger korta impulser med starkare ström. Det används primärt för att hålla djur inom en inhägnad och för att förhindra att djuren i fråga trasslar in sig i tråden och kvävs. En liten, så att säga, kyss är avskräckande – men den är inte farlig. Om man håller sig till reglerna.

Enligt de regler som tagit fram av Elsäkerhetsverket så får ett elstängsel inte avge mer än 5 Joule vid 50-500 Ohm. Allt högre än så bedöms som farligt och här ska vi även tillägga att reglerna dels har skärpts och dels också fått tillägg. Det senare som en direkt följd av att vissa stängsel kunnat avge så mycket som 30 joule vid 300 Ohm och att detta kunnat göras - via kryphål som en följd av oklara direktiv – och därmed haft potential att skada exempelvis barn.

Tidigare hette det att elstängsel inte fick avge mer än 5 joule vid ca 500 Ohm. Att man nu använder sig av 50 till 500 ohm har skapat mer säkerhet. Vill man ha ett starkare, mer kraftfullt elstängsel så krävs det ett särskilt intyg och undantag. Ett sådant kan man ansöka om hos Elsäkerhetsverket.

elstängsel

Får jag montera elstängsel på egen hand?

Ja, det får man göra. I och med att det handlar om elektricitet så bör man dock vara försiktig och man måste följa de föreskrifter som finns. Vi skulle definitivt säga att man med fördel kan ta hjälp av en elektriker för att få största möjliga säkerhet och – i slutändan – bäst effekt av stängslet i fråga.

Får jag montera elstängsel runt tomten?

På denna fråga skulle förmodligen de flesta svara nej. Faktum är dock att reglerna är väldigt luddiga. Primärt så används ett elstängsel för att stänga inne djur - men även den motsatta måste kunna tas i beaktning. Vad händer om man bor i ett område med mycket vilt? Hur hanterar man en hungrig rådjursfamilj, hur kan man hålla den växande vildsvinsstammen borta och hur ska man kunna förhindra att andra vilda djur tar sig in på tomten? För många kanske detta låter som ett skämt, men för andra så handlar det om en realitet.

Vildsvin och den växande stammen i speciellt södra delarna av Sverige har kommit att bli ett problem. Det är inget skyggt djur och det är heller inget djur som ber om ursäkt för sin existens. Upplever ett vildsvin fara eller känner att ungarna kan hamna i en riskfylld situation så kan de gå till attack. Utöver detta så är det heller inte speciellt trevligt att se hela tomten uppbökad och förstörd. Där kan ett elstängsel vara den enda lösningen.

Man måste ha tydliga skyltar om elstängsel

Om man sätter upp ett elstängsel kring villan så måste man också ha tydliga skyltar som varnar för detta. Att barn inte tar skada är inte synonymt med att det inte är obehagligt. Man kanske inte behöver söka tillstånd för att sätta upp elstängsel, men att kontakta exempelvis Byggnadsnämnden i den kommun man tillhör är ingen dum idé. De kanske har andra idéer eller kan bifoga frågan vidare till Länsstyrelsen som kan besluta om eventuell jakt av exempelvis vildsvin.

Tänk även på att vara tydlig med information till dina grannar. Bor det barnfamiljer i området så bör dessa få ta del av dina planer och kan på egen hand informera sina barn om vikten av att hålla sig på ett behörigt avstånd.

OBS! Vill du få tag i en elektriker som kan installera elstängslet i Bromma? Läs här om hur du kommer i kontakt med elektriker i Bromma.

27 Sep 2019