Varför gör man en tillbyggnad i Uppsala?

Många utökar sin boendeyta med en tillbyggnad i Uppsala, men varför bygger man till och vilken tillbyggnad kan man göra? Vad ska man tänka på och vem kan man anlita för själva utförandet?

Livet förändrar sig konstant och detsamma är det med boendet. I vissa delar av livet vill man bo lite mindre och i andra behöver man mer utrymme. Om man bor i sitt drömhus men får ett behov av större yta så är det en god idé att istället för att flytta, utöka boendet med en tillbyggnad. Eftersom tomten redan är betald och man kanske till och med gör tillbyggnaden uppåt så det inte behövs någon mer grund, så blir det betydligt billigare än att starta om på en annan tomt eller att riva och bygga nytt. Om man till exempel har ett litet kök eller badrum så kan det vara billigare och enklare att göra en tillbyggnad i Uppsala istället för att flytta badrummet eller köket. Anledningen är att man på detta sätt inte behöver dra om vatten och avlopp, vilket är ett förhållandevis dyrt ingrepp emot endast väggar, golv och tak.

byggnadens konstruktion

Vilken typ av tillbyggnad kan man göra?

När man tänker tillbyggnad så tänker man oftast en utökning av boendeytan sidledes, men en tillbyggnad kan vara såväl nedåt, åt sidan i källaren, ovanpå en befintlig utbyggnad som ett uterum eller uppåt med fler våningar. Om man vill förstora boendeytan rejält så är just en våning till vanligt att man gör och det innebär att man helt enkelt lyfter av taket, bygger en våning till och sedan sätter man ofta tillbaka samma tak. Väldigt ofta är dock att bygga ut sidledes och den vanligaste tillbyggnaden är ett uterum där man kan förlänga kvällarna sommartid.

Vem kan hjälpa till med en tillbyggnad?

Att göra en tillbyggnad är så pass vanligt att de flesta byggfirmor kan hjälpa till med det. Men i förväg kan det dock vara klokt att rådfråga en arkitekt som kan ge förslag på bästa möjliga tillbyggnad för det egna huset. Ofta så ser de olika lösningar som man kanske inte själv tänkt på och eftersom en tillbyggnad är en ganska stor kostnad så är det viktigt att det blir rätt. Då kommer man att uppskatta det under många år framöver. Vilka yrkesgrupper som behövs beror på vilket material man gör tillbyggnaden i och vad som ska installeras i den. Läs mer på denna webbplatsen: https://www.tillbyggnaduppsala.nu/

6 Feb 2020