Varför behöver man taksäkerhet?

Vad är taksäkerhet till för och vad krävs för en bra säkerhet. När och var är taksäkerhet den viktigaste frågan? Vad är det som kan hända om taksäkerheten inte finns när någon är på taket.

Taksäkerhet behövs för att förebygga skador. Det gäller både på person och själva huskroppen. Ett tak som lämnas utan översyn kan vara en fara för dem som bor i huset, de som arbetar där och till och med för dem som passerar förbi. Skulle taket vara klätt med tegelpannor och det till exempel blåser upp till storm kan några av dem trilla ner och träffa någon som passerar förbi. På vintern kan taket täckas med snö. Då gäller det att skotta taket fritt från snödrivorna. Ibland bildas det istappar som kan falla ner på dem nedanför.

Vanliga orsaker till skador

De vanligaste orsakerna till skador där tak är inblandade tycks vara att någon faller ner som vistas på taket. Man kan ju fråga sig varför någon frivilligt vill vistas på ett tak men det kan finnas många anledningar. Har man en egen fastighet så behöver den underhållas och taken är ju en del av byggnaden. Utan bra tak regnar det in och om det regnar in kommer skador att uppstå i hela huset. Fukt är exempel på en sådan skada. Går man upp på ett tak för att kontrollera eller lägga om pannor, kanske fixa något annat. Det kan rentav vara ett skatbo i skorstenen som behöver tas undan. Ingen vill ju elda för kråkorna som det så fyndigt heter. Oavsett anledning att vistas på taket är säkerheten en viktig fråga.

Akuten har kontroll

På sjukhusens akutmottagningar får man i jämn ström in personer som fallit ner från en stege, antingen när de varit på väg upp eller ner från taket. Men det finns även de som halkat och glidit ner över hustaket. Skadorna på en person kan vara förödande och i vissa fall leda till en människas död. Akuten har givetvis ingen kontroll över själva fallen men god koll på hur många som kommit in just på grund av dessa olycksfall. Det är alltså läge att ta en säker tur upp på sitt tak och se vad som kan göras för att säkra det. Ett ännu bättre alternativ kan vara att anlita någon expert. De kan både det här med taksäkerhet och har en väl fungerande rutin med beprövade hjälpmedel för att gå på och över ett osäkrat tak. Vi tipsar om denna webbplatsen: https://www.takmålning.net/taksakerhet

9 Mar 2020