Var hittar man asbest?

Asbest är sedan många år förbjudet att använda som byggmaterial. Dock är det inte ovanligt att främst byggarbetare exponeras för det i samband med rivning eller andra arbeten. För att arbeta med asbest bör man ha genomgått en utbildning, så att man på ett säkert sätt kan tillämpa de regler och föreskrifter som finns i praktiken. Ett bra första steg är att veta var asbest finns, och var man brukar hitta det.

Väggbeklädnad

Många känner till att asbest förekommer i eternitplattor, som kan återfinnas i väggar och på tak. Med det sagt kan man hitta asbest på långt fler platser än så, som kanske inte är lika kända för allmänheten. Vanligt är att asbest hittas i hus som är byggda, eller fått sig en renovering, mellan 1950- och 1970-talet. Under de här åren var man inte medveten om de hälsorisker asbest förde med sig.

Detta, i kombination med goda egenskaper för bygg, gjorde att man använde sig flitigt av materialet. Till fördelarna hör att det till har en hög hållfastighet, är lätt att arbeta med samtidigt som det har god värme- och ljudisolerande förmåga. Med de många goda tekniska egenskaperna, är det inte konstigt att asbest blev populärt på mycket kort tid. Andra fördelar är till exempel hög kemisk och termisk beständighet.

Här kan du hitta asbest

Som ovan nämnt är det vanligt att asbest återfinns i eternitplattor. Därutöver kan det hittas i följande material:

  • Lim för golv
  • Vid elinstallationer
  • Fog och fix för kakel
  • I ventilationskanalerna
  • Klinkers
  • Plaster och färger
  • I isoleringsskivor på dörrar och i väggar.

Lär dig mer om asbest

För att arbeta med asbest bör man ha gått en utbildning och fått behörighet. Om man inte lär sig att tillämpa regler praktiskt genom en utbildning, löper man stora risker att ådra sig hälsobesvär. Asbest är ett farligt material och bör behandlas därefter. Ofta går man en utbildning först när det börjar bli aktuellt, till exempel innan man ska påbörja rivning av ett hus med asbest i konstruktionen. Utbildningarna kan kosta en del, men är ofta en förutsättning för att dylika arbeten ska kunna genomföras. Det finns olika kurser med olika inriktningar, där vissa är dyrare än andra. Vill du till exempel ha en allmän introduktion till asbest och hur det behandlas, brukar det vara något billigare än att gå en kurs för behörighet för rivning, till exempel. Välj noga ut på förhand den utbildning som du tror kommer passa dig och ditt arbete bäst. Det finns en del som menar att rädslan för asbest är överdriven, men vi rekommenderar att ta det säkra före det osäkra.

12 Jan 2018