Väl byggd isolering – när kylan är här

Den som fryser inomhus, får antingen lita på att man har en mycket effektiv värmekälla inomhus, eller en mycket bra isolering, men helst kanske man har både och. I våra kalla breddgrader har vi en vana och tradition av gediget husbygge. Då bygger man med både betongkonstruktion, luftspalt, isolering av väggar, tak och fönster. Men vad isolerar man hus med? Vilket material är bäst?

Beroende på vem man frågar, kanske man får olika svar på vilket material som är bäst. Frågar man någon som är anhängare av byggnadsvård och vill ha "naturligt" isoleringsmaterial, kan svaret vara att man bör isolering av sågspån, träflis eller papper, glasfiber eller olika fibrer. Frågar man någon som aldrig har brytt sig om byggnadsvård kanske man får svaret att man ska isolera med plast av olika slag.

Isolera med lager på lager

Precis som när man klär sig varmt och utnyttjar varm luft, kan man isolera och bygga med olika lager på lager. Särskilt viktigt är det om man isolerar med naturliga material att man i så fall bygger med en fuktspärr. Det innebär bland annat att man måste lämna en del av isoleringen öppen för luft så att materialet kan "andas". Det råder en del olika åsikter om hur en isolering görs bäst, med luftspalt eller inte. En del hus har blivit dåliga för att man har isolerat "för bra", det vill säga, man har isolerat utan tanke på att även isoleringsmaterialet behöver luft för att inte huset ska bli sjukt och drabbas av fukt. Till syvende och sist återkommer man till byggtekniken som man alltid har byggt; med luftspalt.

Träfibrer

Vill man använda produkter som kommer från skogen, kan man använda allt från träfibrer, sågspån eller cellulosa till isoleringsmaterial. Träfibrerna är det grövsta som kommer ur skogshanteringen, medan sågspånet är ännu mer bearbetat, och cellulosan är bearbetat till papper. Många reagerar på att dessa material kan vara lättantändliga och brinner bra. Men man blandar det med kemikalier som gör materialet minder lättantändligt.

Mineralull

Vill man använda mineralull, som är samlingsnamn för både glasull eller stenull. Glasullen, är av glas som man förstår. Glasullen är smält glas som spinns till tunna tråd. Trådarna härdas i ugn med bindemedel. Det är bindemedlet som gör glasullen gul. Stenull tillverkas mineralerna diabas och dolomit. Stenarna smälter i hög temperatur och spinns sedan till tunna trådar, och blandas sedan med bindemedel som tillsammans härdas i ugn. Läs mer om hur du får tag i rätt isolering i Uppsala på: isoleringstockholm.nu.

9 Oct 2019