Vad kostar en skorsten?

En skorsten är byggd för att hålla länge – men ingenting håller för alltid. Tar man hand om sin skorsten så förlänger man livslängden på den. Läs vidare för hjälpsamma tips om skorstenar.

Många bostäder har skorstenar, nästan de allra flesta faktiskt. Kanske bor du i ett hus med en skorsten? Då vet du säkert att den kräver lite underhåll då och då. Beroende på vilken typ av skorsten du har så måste den sotas minst 1 gång om året – ofta rör det sig om närmare 3-4 gånger. En sotares jobb går ut på att undersöka skorstenen och rengöra den från sot som fastnat på dess insida. När man eldar, som många väljer att göra under årets kallare månader, så bildas sot naturligt i skorstenen. Om lagret av sot byggs på för mycket så kan det i värsta fall leda till en så kallad soteld. Det innebär att temperaturen i skorstenen är så hög att det kan antända i eller i närheten av skorstenen. Det är alltså mycket viktigt att hålla sin skorsten sotad och ren.

Dags att renovera skorstenen?

I en sotares jobb ingår även att utföra brandskyddskontroller. Dessa sker i regel var 3:e till 6:e år, beroende på vad för typ av skorsten man har. De nyare typerna av skorstenar – modulskorstenarna – är nästan helt underhållsfria, med undantag för sotningen förstås för den måste göras ändå. Men många av oss bor i äldre hus med tegelskorstenar. Den typen var vanlig under perioden mellan 1960- och 1970-talet. I tegelskorstenar är några vanligt förekommande problem lösa tegelpannor, sprickor och läckor. Har man en skadad skorsten så måste man åtgärda problemet för att inte riskera bränder eller farlig rökutveckling. Det är främst tegelskorstenarnas fogar som utsätts för störst påfrestning och därmed kommer att behöva lagas först. En ny skorsten är en ganska dyr investering, räkna med åtminstone 10 000 kronor. Därför är det bra att vara sparsam med den man har.

Hur går en skorstensrenovering till?

Det är väldigt vanligt med otäta skorstenar. Förr eller senare blir de det helt enkelt. Just därför är det viktigt att låta en specialist renovera skorstenen när tiden är inne, för att den ska hålla så länge som möjligt. En yrkeskunnig anpassar lagningsmaterialet efter vilket material den befintliga skorstenen är gjord av. Olika typer av skorstenar kräver olika typer av åtgärder. Visst är det lite speciellt att kunna bevara och fortsätta använda, en riktigt riktigt gammal skorsten som suttit på plats lika länge som byggnaden funnits?

7 Apr 2020