Vad innebär dränering?

Om man har ett hus så finns det alltid något att göra, säger man. Och det stämmer ju, för man kan antingen renovera någonting eller göra sådant som är mer av ett måste, sådant som dränering.

Ja vad betyder dränering och vad innebär det att utföra en sådan? När man dränerar så innebär det i stort sett att man gräver hål eller diken för att leda bort vatten från ett visst område. Oönskat vatten ska väl tilläggas också, för man vill ju till exempel inte få in vatten i huset, och därför brukar man ofta göra dräneringar vid husväggen. Man gräver ett dike som kommer att leda undan oönskat vatten, till exempel från regn. När man behöver göra en dränering så är det väldigt smart att ta hjälp av en firma som gör sådant yrkesmässigt varje dag, sådana som är experter inom just det området.

Varför är det viktigt att utföra dränering?

För att huset eller byggnaden ska kunna få stå på en stabil grund och inte rubbas i första taget, så säger det ju sig självt att om det kommer in vatten under huset så sviktar marken. Det blir ingen stadig grund för huset att stå på, utan jorden blir mjuk och porös. Faktiskt så är det totalt omöjligt att få till en stabil grund för en byggnad utan att först göra en dränering, så det är viktigt att den är väl utförd. Genom en väl utförd dränering blir inomhusmiljön mer trivsam, och sådana utrymmen som källaren, till exempel, blir varm och skön även den. Fukt i källaren är det ju ingen som vill ha.

Ökad risk för skador

Om det uppstår fukt av regnvatten eller liknande, som har tagit sig in i husets grund och källare, så kommer det att bli skador till slut. Det kan bli skadligt inte bara för huset utan även för er som lever i det. Om det är fuktigt någonstans en längre tid, så att det aldrig får torka ordentligt, kommer det till slut att bli mögelskador, och den doften är verkligen inget bra att andas in. Om det börjar bli fukt och eventuellt mögel i just ert hus så ta kontakt med en professionell firma, som kan komma och utföra dränering hos er. Det är ingen bra miljö att vara i för er och det ger huset skador som kan vara svåra att åtgärda om det hinner gå för lång tid. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.dräneringgävleborg.se

31 Mar 2020