Vad innebär det att utföra brandtätning?

Brandskydd är viktigt, i alla olika typer av byggnader och hus. Det finns olika varianter på brandskydd att ha hemma men det finns också saker man kan göra för att brandsäkra huset inifrån.

De flesta av oss har nog en och annan brandvarnare hemma. Är man riktigt ordentligt förberedd så kanske man även har en brandsläckare eller två, det är i alla fall någonting som alla borde ha ifall det någon gång skulle börja brinna. Att se till att det är brandsäkert där man vistas är en viktig fråga som bör prioriteras och inte slarvas med. Vad som helst i våra hem kan faktiskt ta eld och starta en eldsvåda väldigt snabbt. Det kan handla om allt från våra mobilladdare till kontakter i väggar. Se till att alltid vara förberedd och att ha ditt hem säkrat mot brand.

Vad finns det för olika typer av brandskydd?

Det finns ju faktiskt en hel del olika saker man kan göra med sin fastighet när det kommer till just brandskydd. En av dem är en så kallad brandtätning som många idag väljer att göra i sin bostad. De allra vanligaste platserna där brandtätning utförs är i större byggnader såsom simhallar, shoppingcentrum eller stora konferensanläggningar. Men det finns ingenting som säger att det inte går att ha även i sin bostad. Att brandtäta handlar om att skydda både byggnaden och personer som befinner sig i den när elden tar fart. Genom att brandtäta så förhindrar man elden och röken från att sprida sig i huset eller fastigheten, innan den har hunnit utrymmas.

Varför är det så viktigt med brandtätning?

Som skrivet ovan så är det viktigt med brandtätning först och främst för de personer som befinner sig inne i det hus som tagit eld, men det är även viktigt för själva byggnaden. En brandtätning kan förhindra att det blir för stora skador på huset i sig, detta eftersom elden hindras från att spridas för snabbt till andra rum i huset. Det är av stor vikt att ett hus är brandtätat eftersom det räddar både liv och säkrar de utrymmen som finns i byggnaden. Vid en brand så finns det stor risk för ras och allvarliga skador på huset ifråga men om det är brandtätat så kan detta alltså förhindras. Se över ditt boende och kolla upp så att huset är brandsäkrat och framförallt brandtätat, det skyddar både ert hus och era liv.

30 Jul 2020