Vad har man använt cisterner till och vad används de till idag?

Cisterner användes förr till att samla upp och förvara vatten. De används idag till att förvara bränslen av olika slag. Det kan till exempel vara olja. Det finns riktigt vackra cisterner.

Har du en förkärlek för arkitektur och vackra cisterner så finns det en möjlighet för dig att åka till några platser på jorden och beskåda dessa. Du hittar en del av dessa bland annat i Istanbul och i Alexandria där man har valt att märka ut och visa upp de väldigt stora och vackra cisterner som finns där. Under den historiska tiden då Palestina tillhörde det judiska folket byggdes det stora mäktiga cisterner även där. Du kan se ruiner av dessa som är så stora som 19 meter i diameter eller närmare 50 meter långa. Det är alltid fascinerande att beskåda arkitektur och byggkonst som gjordes för länge sedan. Om du tänker efter kanske du hittar byggnader som förekommer nu och är resultatet av den utveckling som skett av det du ser från förr.

Cisterner är ett slags behållare

Cisterner kan vara gjorda av olika material. De är vanligtvis konstgjorda och murade. De kan även ha en beläggning, vilken vanligtvis är gjord av trä eller betong. I sällsynta fall kan de vara uthuggna ur sten, vilket torde vara ett gigantiskt arbetsamt och förmodligen svårt jobb. Åtminstone förr. Ordet cistern kommer från latin och betyder kista. En cistern var alltså, och kanske är, i sin betydelse en vattenkista som samlar upp regnvatten.

27 Jan 2022