Vad gör en byggkonsult?

Såväl stora som små byggprojekt kan ha sina svåra utmaningar. När en utmaning är svår att lösa för byggherren själv, kan det vara läge att ta in en byggkonsult. Det kan till exempel handla om att planera en bostad i närheten av ett industriområde, eller en unik byggnation i centrala Stockholm som kan vara svår att få bygglov för. En byggkonsults kompetens kan komma väl till hands i många olika situationer.                          

Kan vara nödvändig för en byggherre

För en byggherre kan det vara svårt att hålla koll på allting. Framförallt vid större byggprojekt finns en myriad av snåriga regler, regleringar och bestämmelser att hålla koll på och anpassa byggnationen efter. Medan en byggherre har ett övergripande ansvar över att projektet fortlöper enligt konstens alla regler, har en byggkonsult den spetskompetens som krävs för att byggherren ska kunna säkerställa just detta.

Viktigt hålla isär begreppen

Det är viktigt att hålla isär begreppen. En byggkonsult bör inte förväxlas med byggherren, men inte heller med byggingenjörer. En byggingenjörs uppgift är i huvudsak att planera, formge och strukturera byggnationer. Det kan då handla om allt från teatrar, skolor och sjukhus till privata bostäder och industrier.

Vanligtvis arbetar en byggkonsult mer med själva genomförandet, och få det praktiska att överensstämma med det teoretiska. De undersöker vilka regler och lagar som är aktuella att ta hänsyn till inför en byggnation, eller inför ett särskilt moment av ett projekt. De undersöker också hur planerna kan behöva förändras om man upptäcker att man kommer att bryta mot någon bestämmelse.

Olika nischer

Det finns relativt många verksamma byggkonsulter, och de har inte sällan en specifik nisch. Är man verksam i en större stad som Stockholm, Göteborg eller Malmö (kanske i synnerhet Stockholm) finns ett litet större urval av aktörer att välja mellan. Exempel på specialiteter eller nischar kan exempelvis vara som följer:

  • Dränering

  • Utbyggnad

  • Skorstensrenovering

  • Fasadarbeten

Och så vidare. Viktigt är att man på förhand för en tydlig dialog om vad det är som ska göras. På så vis kan man säkerställa att konsulten har den kompetens man eftersöker. Tilläggas bör kanske att många byggkonsulter – oavsett om det är i Stockholm eller i en småstad – har mycket breda grundläggande kunskaper inom bygg. Alla kan dock inte vara nischade mot allting, och någon med specialistkunskap inom till exempel bullerregler kan vara mer aktuell att anlita i en större stad som Stockholm, jämfört med en småort. Huvudsaken är att konsulten underlättar arbetet på de sätt som är möjliga.

Flera frågor? Hör av dig till www.byggkonsultstockholm.biz/.

11 Oct 2018