Utan en bra ledare stannar bygget

Vikten av en bra ledare ska inte underskattas. Oavsett vilken bransch man talat om så krävs det ett tydligt, bra ledarskap för att hjulen ska rulla. Det här gäller inte minst inom byggbranschen där man kan se att det hela tiden finns en stor tidspress och där man dagligen arbetar mot en klocka.

Misslyckas man så drabbas man av ett vite och om man arbetar hos en privatperson så kan detta innebära att man tvingas sänka det pris man kommit överens om. Vilket inte är mer än rätt; har man stämt en överenskommelse gällande hur lång tid en byggnation ska ta så ska den också hållas.

Men, för att nå dit så krävs alltså ett bra ledarskap. Synonymt med de som misslyckas är nästan alltid det motsatta - man har en arbetsledare som är otydlig, som ger fel instruktioner, som har dålig planering och som inte klarar av att få arbetsgruppen att jobba mot samma mål.

Man i gul hjälm tittar på byggnader

En ledarskapsutbildning ger alla verktygen

Många tar för givet att vissa föds till ledare. Vi skulle säga att detta inte stämmer. Vissa föds definitivt med egenskaper som gör att de blir bättre lämpade att leda grupper. Men, dessa egenskaper behöver slipas, formas och moduleras för att personen i fråga ska kunna blir en skicklig ledare. Om inte - ja, då riskerar man att leda på helt fel sätt.

Alla har erfarenheter av bra och dåliga ledare. Från skolan, från idrotten och från arbetslivet. Vad skiljer då en bra ledare från en dålig? Vi ska inte räkna upp en massa egenskaper här utan vi nöjer oss med att säga en sak: utbildning. I nio fall av tio så har en bra ledare deltagit vid en ledarskapsutbildning. En ledarskapsutbildning är, skulle vi säga, direkt avgörande i hur man tar nästa steg och förvandlas från ledare till en bra sådan. Alla kan stå och gorma längst fram i ett klassrum, alla kan skrika ut order i ett omklädningsrum och vem som helst kan stå på ett bygge och rya. Få klarar dock att göra detta under en längre tid innan man får gruppen mot sig.

Hur ser ett bra ledarskap ut?

Att leda handlar till mångt och mycket om att se individen och vilken betydelse alla olika personligheter har för att få ihop en grupp. Bemötande, egen inställning och en förmåga att fatta tuffa beslut är andra detaljer som en ledarskapsutbildning lär ut. Allt detta leder i sin tur till att exempelvis en chef ser sin roll ur ett annat perspektiv och där han/hon börjar arbeta med olika redskap och verktyg för att - både kort- och långsiktigt - få en grupp att sträva mot - och nå - de mål man satt upp.

En bra ledare är inkluderade men samtidigt handfast. En sämre jobbar enbart för sin egen vinning och ser den grupp han leder som verktyg snarare än människor. Rätt ledarskapsutbildning gör skillnad.

2 Mar 2020