Tryckkärl kräver noggrann svetsning

När innehållet är satt under tryck, behöver ett tryckkärl vara gediget konstruerat så att det inte går sönder. Innehållet brukar kallas fluid och det kan vara antingen vätska eller gas.

Innehållet i ett tryckkärl kan exempelvis expandera vid vissa temperaturer, och det är viktigt att kärlet inte går sönder eller sprängs. Om ett tryckkärl innehåller frätande vätskor eller giftig gas, är det givetvis extra viktigt för säkerheten att det håller tätt ordentligt. Därför ställs det stora krav på både konstruktionen och svetsningen.

Tryckkärlsdirektiv som måste följas

Precis som det finns byggnormer för fastigheter, finns det också direktiv för hur tankar och behållare ska vara konstruerade, hur ofta de ska inspekteras och mycket annat. För just tryckkärl regleras allt detta i det speciella tryckkärlsdirektivet som alla måste följa. Tryckkärl har en klassning som utgår från fluid tillsammans med diameter och tryck. Tryck mäts i bar, och enligt tryckkärlsdirektivet handlar det om tryck som är under eller över 0,5 bar.

Anlita ett specialistföretag för allt som gäller tryckkärl, så får du bäst service. De är fullt insatta i alla standardkrav och de kan tillverka tryckkärl så att de motsvarar direktiv som finns. Läckor och sprickor måste undvikas till varje pris, och därför måste både material, tillverkningsprocess och svetsmetoder hålla bästa standard. De som arbetar med detta har både kunskap och erfarenhet. De vet hur man handskas med tryckkärl på ett säkert sätt och känner till olika tillämpningar inom både industrier och i fastigheter. Du kan lita på deras kompetens beträffande alla sorters behållare.

27 Jan 2022