Trädfällning i Nacka är en konst

Inne i städer och tätbebyggda områden kan det fortfarande finnas kvar stora gamla träd som måste tas ner eftersom de utgör en risk. Då kontaktar man någon som gör trädfällning i Nacka.

När man skall fälla träd ute i skogen är det en helt annan sak än när det skall fällas i ett område där det finns bilar, hus och människor. Ett träd kan väga mellan 2,5 till 4 ton och det kan vara 25 meter högt. Så har det en massa grenar också.

Det är alltså mycket att ta hänsyn till när man arbetar som trädfällare i Nacka. Oftast får man ta till kranbilen och kapa trädet bit för bit. Först kapar man alla grenar och sedan tar man stammen. Det blir ett snyggt och propert arbete med minimala risker för omgivningen. Kranen styrs med fjärrkontroll från marken så alla kan hålla ett säkert avstånd.

För trädfällning gäller det att anlita en seriös firma som har alla försäkringar

Vid riskfyllda arbeten är det extra viktigt att anlita folk som har en gedigen utbildning och erfarenhet. För att få arbeta med motorsåg och trädfällning behövs det därför ett certifikat som garanterar att det är kunnigt folk.

Det är dessutom viktigt att alla säkerhetsföreskrifter följs och att företaget som man anlitar för att göra jobbet är fullt ansvarsförsäkrade. Arbetet berättigar dessutom till RUT-avdrag så företaget behöver vara registrerat och betala alla sina skatter och avgifter hos Skatteverket.

När man anlitar en seriös trädfällare är det ett nöje att se på hur de arbetar.

23 Nov 2021