Tjänster från mindre byggföretag

Byggföretag är ett enormt stort begrepp som innefattar företag som bygger flygplatser och skyskrapor likväl de som bygger badrum och altaner. Delvis kan man även få med företag som producerar eller säljer byggmaterial. Om man enbart ser på företag inom de mindre byggföretagen kan deras tjänster delvis se ut som följande:

Finsnickeri

Finsnickeri är mindre snickeriarbeten som visserligen kan vara komplexa men som inte är större byggnationer. Det kan exempelvis vara att sätta in en dörr eller skapa utsmyckningar på en altan. Detta är en tjänst som inte alltid hittas hos byggföretag utan främst hos snickare. Däremot är gränsen inte alltid glasklar mellan dessa branscher.

Bygg och renovering

När en privatperson kontaktar ett byggföretag för att få hjälp handlar det främst om byggrelaterade tjänster alternativt renoveringar. Ett exempel är om en innervägg ska flyttas, en altan byggas eller nya fönster ska monteras.

Badrumrenovering

Då badrumsrenoveringar kräver flera olika slags kompetensområden och även har tydligare regler som byggarbetarna måste följa brukar dessa renoveringar presenteras som en enskild tjänst. När arbetet utförs är det mycket vanligt med totalentreprenad av byggföretaget. Därmed kan de bistå med alla tjänster oavsett vad som krävs för att renoveringen ska kunna genomföras.

Tapetsering m.m.

Ett byggföretag kan erbjuda tapetsering och målning. Det är däremot vanligare att man kontaktar en målare för dessa tjänster. Samtidigt brukar det finnas flera olika kompetenser under samma tak vilket innebär byggföretaget kan erbjuda tjänsterna och detta inte sällan i ett sammanhang som även andra tjänster byggs.

Elinstallationer

Ett komplett byggföretag har all kompetens som behövs. Det är detta som generellt skiljer dem mot företag som enbart har snickare, elektriker, murare osv. En av de professioner som finns inom företaget är då elektriker. De tär även det yrke som alltid måste anlitas av kunden då en hel del elinstallationer måste utföras av certifierad elektriker. De allra flesta andra ingrepp inom en större renovering kan man utföra på egen hand.

Utföra tjänsten själv – eller inte?

Som nämnts behöver elinstallationer genomföras av certifierad elektriker och resterande jobb kan utföras på egen hand. Detta i alla fall i teorin. De som har kunskap inom området kan självklart byta dörrar, tapetsera och slipa golvet. Men när det kommer till badrumsrenovering och köksrenovering finns stora fördelar att anlita en byggfirma.

Fördelen ligger i säkerheten och garanti. Om ett företag utför jobbet ska ett intyg ges att de följt branschreglerna. Detta innebär att om en skada uppstår så kan försäkringsbolaget vara säkra på att arbetet utförts enligt gällande byggnormer. De som däremot bygger själv kan inte alltid bevisa detta vilket kan göra att försäkringsbolaget kan neka ersättning om de hävdar motsatsen.

28 Apr 2019