Tillgång till eget vatten

Många hus har sina egna brunnar för att få vatten i hushållets kranar. Men vad ska man tänka på om man vill skaffa en brunn? Vem kan man få hjälp av och hur går det till när brunnen installeras?

Vatten från en egen källa kan klinga vackert i mångas öron. Det är precis det som en egen brunn handlar om. Genom att borra en brunn på sin egen tomt kan man få vatten som kan vara helt eget. Under marken finns det fickor med vatten som kallas grundvatten och som är det vatten som vi kan ta del av. Men precis som när man renar avfallsvatten och skapar dricksvatten av det så finns det en del att tänka på. Även det vatten som man tar upp från egen brunn ska renas. Det gör man både genom filter och eventuella kemikalier. Meningen är att vattnet som kommer i hushållets kranar ska vara drickbart. I vissa fall kan vattnet i sig vara av godkänd kvalitet men ibland behövs det lite hjälp. För att veta hur vattnet i den egna brunnen är gör man då och då kontroller. En säkerhet och trygghet för hushållets boenden.

Hitta till källan

Företag som arbetar med brunnsborrning vet var man bäst ska borra efter vatten. Men även hur djupt man måste gå för att finna en bra källa. För att komma dit kan man behöva gå genom alla möjliga lager som kan finnas i marken. Det kan vara sand, lera, jord, grus och berggrund. Men för allt som kan krävas att ta sig igenom finns det passande borrar. Det går även att förlänga borrarna så pass att man kan komma så pass djupt som det behövs. Den enda skillnaden för kunden är priset eftersom djupare och hårdare mark tar längre tid. Det kräver även mer avancerade borrar och material.

Nytta och nytta

Det kan finnas olika anledningar till att man borrar i marken. Innan man fattar ett beslut kan det vara klokt att fundera över vad syftet är. Men även var den bästa placeringen kan vara. Borrar gör man både för bergvärme och dricksvattenbrunnar. Det kan därför vara en idé att använda sig av borrfirmans råd när brunnen planeras. Man bör även tänka sig för så att man inte lägger brunnen där ett hus ska byggas framöver. När brunnen är borrad ansluts en pump och rör dras till huset. Efter ett godkänt dricksvattenprov kan kranarna användas. Läs mer om brunnsborrning på denna sida: brunnsborrningnorrtälje.se

8 Sep 2020