Takläggare Göteborg - vanliga frågor

Dags att kontakta en takläggare i Göteborg? Vi tänkte i den här texten gå igenom lite kring takläggare och visa upp dels vad de kan erbjuda - men dels också visa hur du ska säkerställa kvalitet då du väl anlitar en sådan. Vi gör detta genom att svara på några vanliga frågor som ser ut som följer: Kan en takläggare i Göteborg lägga alla typer av tak?

Ja, åtminstone om det handlar om en takläggare i ordets rätta bemärkelse. Tyvärr ser man att det finns en oerhörd variation inom yrket och att många företag levererar undermålig kvalitet i samband med att de anlitas. Men, hittar du en bra takläggare i Göteborg så kan denne lägga allt från tegel, plåt, betong och papptak - och du kan med fördel också resonera kring vilket material som bäst passar ditt hus.

Kan jag anlita en takläggare vintertid?

Ser man till villaägare så kan man även vintertid anlita en takläggare för exempelvis en kontroll av taket. Man får då helt enkelt skotta bort snö så att denne kan utföra sitt värv. I övrigt så handlar det mesta om just takskottning. Vintertid så ser man att många takläggare - precis som plåtslagare - väljer att byta inriktning.

Varför ska jag byta tak?

Därför att taket utgör det yttersta skyddet för ditt hus - och för att det även påverkar din ekonomi. Håller ditt tak inte tätt så försvinner en massa värme ut genom springorna. Det innebär dels att du eldar för kråkorna och dels också att du får ett sämre inomhusklimat.

När ska jag anlita en takläggare?

Vi skulle säga att du bör göra det mer frekvent än vad du förmodligen gör i dagsläget. Genom att låta en takläggare inspektera ditt tak någon gång vartannat år så slipper du de akuta kostnaderna som kan komma av ett större problem. Vid en inspektion så korrigeras mindre problem och du ges även ett tidsmässigt estimat för ett framtida takbyte - något du då kan börja budgetera för.

29 Dec 2022