Takbesiktning i Stockholm: Hur ofta och varför?

Ett tak är en av de viktigaste delarna av ett hus och skyddar både byggnad och invånare från väder och vind. Men hur ofta bör man egentligen besiktiga taket för att undvika allvarliga skador och kostsamma reparationer? I den här artikeln går vi igenom varför takbesiktning är viktigt och hur ofta man bör utföra det.

Varför är takbesiktning viktigt?

Som nämnt ovan utsätts taket för hårda påfrestningar året om, vilket kan leda till allvarliga skador om de inte upptäcks i tid. Skador på taket kan leda till vattenläckage och fuktskador, vilket i sin tur kan påverka byggnadens struktur och hälsa hos invånarna. Därför är det viktigt att ha koll på takets skick och agera i tid.

Hur ofta bör man besiktiga taket?

Generellt rekommenderas det att man besiktigar taket minst en gång om året. Detta gäller alla typer av tak, oavsett om det är plåttak, papp- eller tegeltak. Om det har varit mycket regn, snö eller starka vindar kan det dock vara bra att ta en extra titt för att vara på den säkra sidan.

Hur går en takbesiktning till?

Vid en takbesiktning kontrollerar man taket både in- och utvändigt. Särskilt uppmärksamhet bör riktas mot områden runt skorstenar, takfönster och andra genomföringar där taket är extra utsatt. Takmaterialet bör sitta ordentligt på plats och eventuella fogar eller plåtskruvar bör vara fastsatta på rätt sätt. För att få en komplett bild av takets skick är det bra att även kontrollera taket från insidan, uppe på vinden. Detta kan göras när det regnar eller töar för att lättare upptäcka om vatten läcker in.

Vad ska man leta efter vid en takbesiktning?

Det finns flera saker man bör titta efter vid en takbesiktning. Mossa och alger kan indikera att taket behöver rengöras och underhållas. Det kan också finnas tecken på skador eller fuktskador på taket, vilket kan indikera att det behöver repareras eller bytas ut. Det är viktigt att agera i tid för att undvika kostsamma reparationer och för att säkerställa att taket fortsätter att skydda byggnaden och dess invånare.

Du kan läsa mer kring takbesiktning på denna sida: https://www.takbesiktningstockholm.nu/ 

27 Apr 2023