Svängkranar tar hand om tunga lyft

Svängkranar har fördelen att de inte tar så stor plats men de klarar ändå av tunga lyft och du kan montera dem på vägg eller ha dem stående på golvet.

Ska du bygga ett större garage där du har möjlighet att ägna dig åt att meka med bilar på fritiden kan en svängkran vara ett bra alternativ. En svängkran passar in i många olika miljöer där det inte finns så mycket utrymme men där man ändå behöver möjlighet att göra tunga lyft.

Svängkranar tar inte mycket plats men de är kraftfulla. En standardversion av den väggmonterade svängkranen kan rotera upp till 180 grader och lyfta mellan 500 och 2000 kilo. Väljer du en pelarsvängkran får kranen en rotationsförmåga på 270 grader. Pelarkranen kan monteras i golvet eller i armerade betongplattor på golvet vilket gör det lätt att flytta den.

Svängkranar till industri och verkstad

En svängkran står aldrig i vägen men kan komma till stor nytta när den behövs och den har ett brett urval av lyftanordningar. När du väljer din sväng- eller pelarkran finns elektriska kättingtelfrar, pneumatiska och manuella lyftanordningar som alternativ. Kranen går också att anpassa så att den får större lyftkapacitet och full rotation i 360 grader.

När du kontaktar företaget som tillverkar svängkranar får du möjlighet att diskutera fram det alternativ som passar din verksamhet bäst. Företaget har lång erfarenhet och internationell verksamhet. Den kran du väljer är av högsta kvalitet och de robusta modellerna är utarbetade för att klara de krav som ställs inom industri och verkstad.

10 May 2022