Stenläggare hjälper dig att skapa din utemiljö

Att anlägga marksten runt huset ökar värdet på din bostad, men också det estetiska värdet. Anlita en stenläggare i Stockholm och få professionellt lagd marksten. Hållbart och vackert.

En stenlags garageuppfart är en fröjd för ögat. Det visar att man lagt ner omsorg om sin utemiljö. Det är också mycket hållbart över tid. Görs det enligt konstens alla regler, med ett grundligt förarbete kommer man kunna glädja sig åt stenläggningen många år framöver. Kanske är det gångar i trädgården man vill anlägga? Smala gångstigar som leder runt i trädgården och som kräver minimal skötsel? Väljer man natursten har man ett material som håller mycket länge och som åldras vackert. Betong är ett alternativ, men det kan behöva bytas ut efter ett antal år. Det går att skapa mer varierade och estetiska uppfarter och gångvägar med sten än med t.ex. asfalt.

Hur ska det se ut och hur gör man med ogräset?

Att det kommer upp lite ogräs mellan stenarna är vanligt, man bör för den skull inte lägga stenarna alltför tätt, då det bara blir svårare att få bort eventuellt ogräs. Lite ogräs mellan stenarna ger liv, och är inget större problem. Stenläggare använder en fog som är ogräshämmande. Det har visat sig vara den bästa lösningen. När det kommer till själva utformningen av stenläggningen är det bara fantasin som sätter gränserna. Om du inte vet hur du vill ha det, kan man alltid rådfråga erfarna stenläggare om vilket typ av mönster eller sten som passar bäst. Det kan vara kul att experimentera och göra fantasifulla lösningar. Men håller man sig till traditionella mönster och material är det större chans att det håller över tid även stilmässigt. Vilket i sin tur ökar värdet på fastigheten.

Material och det viktiga underarbetet

Ett land som Sverige har stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter. Ibland blir det tjäle i marken och när den går ur på vårkanten kan marken röra sig. Om förarbetet är ordentligt gjort med dränering undviker man förskjutning av stenen. De material som används är olika sorters natursten, såsom granit, gråsten, marmor och sandsten. Men även olika slags betongblock och olikfärgade stenar. Priserna varierar beroende på materialval, kvadratmeter och hur mycket förarbete som krävs. Rådfråga en stenläggare om ditt projekt för att få en uppskattning. ROT-avdrag gäller generellt inte för stenläggning, men om den utförs i samband med reparation av skador eller en dränering kan man utnyttja avdraget

31 Jan 2020