Stålstomme – en grundval för en stabil byggnad

Vid uppförande av en stor byggnad är materialvalet extra viktigt. Med en stålstomme kan man vara säker på att den kommer att klara alla krav och påfrestningar.

Hus har traditionellt byggts i trä, gråsten, tegel eller till och med halm och lera. För stora, moderna byggnader krävs dock material med bättre hållfasthet. Det kan gälla affärslokaler, lagerhallar, industribyggnader eller offentliga lokaler. Genom att använda sig av en stålstomme säkerställer man att byggnader kan byggas med många våningar utan risk för kollaps. Då slipper vi inslag på nyheterna om raserade byggnader med många döda till följd.

I Sverige har vi varit i huvudsak förskonade mot denna slags katastrofer. Detta beror mycket på stark lagstiftning och noggranna regelverk och kontroller. Vi har inte heller några större problem med korruption som annars kan leda till val av billiga material på bekostnad av säkerhet.

En stålstomme kan väljas av olika material

Stål är ett material som har använts i långa tider. Vi har en lång tradition i Sverige av att utvinna järn och framställa stål. Det har uppkommit en yrkesskicklighet som är unik. Gemene man tänker kanske ”stål som stål”. Han inser inte hur många varianter som finns, varianter av stål som är anpassade för olika användningsområden. Nya stålsorter utvecklas också ständigt.

Då man önskar uppföra en större byggnad så är det självklart att man vänder sig till ett professionellt företag. De kommer att titta på de förutsättningar som gäller för just ditt bygge. De kan välja material för en stålstomme som säkerställer stabilitet och lång livslängd.

30 May 2022