Stall med liten mark

Att samla allt avfall i en container för bortforsling och tömning är ett enkelt och smidigt sätt att hantera det på. Men det som kastas i en container kan vara mycket olika beroende på kund.

I containern slängs vanligtvis hushållsavfall, byggavfall med mera. Men det händer också att annat som är lite mer ovanligt kan hamna i den stora metallbehållaren. Stall som inte har så stor mark, och som kanske även ligger inom stadsbebyggelse, kan ha problem med hantering av gödsel. Kraven är mycket specifika gällande hantering och förvaring av gödsel och det kan innebära stora problem för stallägaren. Men allt går att lösa om man är lite öppen för andra lösningar.

Där det gör nytta

Gödsel från ett stall gör stor nytta för odlingar, men det blir sådana mängder i ett stall att det kanske inte finns mark som räcker till. Istället kan man köpa en container som man kan använda som gödselstack. När den är full så ringer man efter tömning och kan sedan börja om på nytt igen. Det är ett sätt som gör att regler lättare kan följas och att gödseln fraktas till en plats där den kan göra mycket nytta inom odlingen. För stallägare som inte kan anlägga en gödselplatta eller som inte får plats med all gödsel där, är det ett mycket bra och enkelt sätt. Har man andra liknande behov så kanske också en container kan vara lösningen. Som vid långvariga renoveringar eller liknande behov av container och som sträcker sig över en längre tid. Läs mer om containers på denna sida: https://www.köpacontainer.nu

4 Jan 2021