Stålkonstruktioner är en komplex sak

Vad är egentligen en stålkonstruktion och vad skulle du kunna använda den till? I en byggnad kan det finnas gott om stålkonstruktioner. Faktum är att de flesta byggnader har en sådan.

Stålkonstruktioner kallas det till exempel om det är byggnader som har bärande delar av stål. Ibland syftar det mer till själva tillverkningen än hur resultatet sedan ser ut. Det beror på att man sällan ser dessa stålkonstruktioner, de ligger liksom lite dolda. I begynnelsen byggdes dessa av järn och därför har dessa konstruktioner även kallats för järnkonstruktioner, men det var förr i tiden. Nuförtiden är det stål som gäller och följaktligen är det stålkonstruktioner det talas om. Det finns fullt med regler när det gäller att bygga stålkonstruktioner. Dessa kan du bland annat hitta på Transportstyrelsens sidor med föreskrifter om allmänna råd. I Eurokod 3 finns det standarder som gäller när man tillverkar och monterar dem samt hur det ska gå till vid en kontroll.

Det finns alltid byggnader som kan behöva stålkonstruktioner

Att bygga stålkonstruktioner lär vara en verksamhet som kommer att finnas kvar då det troligtvis kommer vara en hel del byggnader framöver som ska byggas. Världen ser ut att fortsätta befolkas och med det behövs det bostäder och fabriker eller kontor där det går att få jobb. Genom att ha en bra stålkonstruktion i byggnaderna blir de hållbara och kan stå emot väder och vind flera år framöver. Vissa väderfenomen som tornados och stora svallvågor kommer förstås fortsätta att rasera även de mest gedigna byggen som utförs.

2 Mar 2022