Stålhallar står emot om det brinner

De stålhallar som har ett skelett av stål kommer naturligtvis att kunna brinna men själva grundstommen som är gjord av stål står emot eld och höga temperaturer.

Det finns äldre fabriker och industrier som brunnit ner till grunden med stor förödelse som resultat. Bara en hög aska återstår när räddningstjänsten gjort sitt. Anledningen till att branden blir så omfattande är att äldre lokaler byggdes helt och hållet i trä och brandsäkerheten var annorlunda än den är idag.

När man bygger moderna hallar och andra större byggnader väljer man därför oftast en stålkonstruktion. Stål är ett bra byggmaterial eftersom det står emot eld och höga temperaturer och det är ett miljövänligt material. Hälften av allt stål som tillverkas kommer från återvunna källor och stål går att återvinna i stort sett hur många gånger som helst.

Stålhallar byggs i verkstad och monteras på plats

Det går snabbt att bygga stålhallar eftersom de tillverkas som moduler i en toppmodern verkstad och transporteras sedan till byggplatsen. Fördelen med att transportera i moduler är att det är mindre energikrävande och när det är på plats sammanfogas modulerna och kan snabbt monteras av företagets erfarna personal.

Idrottshallar, industrilokaler och stålhallar för förvaring blir stabila byggnader som dessutom är lätta att bygga till eller bygga om. Stål är ett starkt, lätt och flexibelt material, och företag som arbetar med stålhallar hjälper till med allt från projektering till att lägga sista handen vid byggnaden. Står du i begrepp att investera i ett nytt byggprojekt är stålhallar ett brandsäkert, miljövänligt och ekonomiskt alternativ.

12 Jul 2022