Stålhallar är den stabilaste konstruktionen för stora byggnader

Stora byggnader som är konstruerade som stålhallar står emot de flesta påfrestningar. De kan uppföras snabbt, miljösmart och prisvärt av ett smidesföretag.

Känner du till sagan om de tre små grisarna som bygger var sitt hus? De vill att husen ska skydda dem mot vargen. Den första grisen bygger ett hus i halm, men det kan vargen lätt blåsa omkull. Den andra grisen bygger sitt hus i trä. Det kan inte heller hindra vargen. Den tredje grisen är smartare. Han gör sitt hus av sten. Det kan inte vargen rå på.

Fast de allra stabilaste byggnaderna består av stålhallar. Dessa kan varken vargar eller jordbävningar rasera. Stål är så starkt att det faktiskt inte behövs särskilt mycket material för att garantera hållbarheten. Stålet som används är också av så god kvalitet att det motstår korrosion och annan påverkan.

Padelhallar kan byggas som stålhallar

Stora lokaler såsom mässhallar, lagerhallar eller moderna padelhallar, är allihopa lämpliga att uppföra i form av stålhallar. Just padel har ju blivit väldigt populärt under senare år. Det finns faktiskt behov av fler padelhallar. Även om intresset för denna modesport så småningom skulle minska så har man kvar en stabil stålhall som kan användas till mycket annat.

Det är ett omfattande projekt att uppföra en stor byggnad. Byggherren behöver ta hjälp av olika underentreprenörer. För själva stommen i stålhallen anlitar han ett smidesföretag. De tillverkar stålmoduler i sin verkstad och transporterar dem sedan till byggplatsen där de monteras ihop. Det går förvånansvärt snabbt och blir både prisvärt och miljösmart.

17 May 2022