Sprinklersystem förhindrar brand

Om du vill förhindra att en brand sprider sig, ska du installera ett sprinklersystem. Låt experter installera sprinklers för att rädda liv och egendom.

När du kommer in på ett hotell eller i en annan större lokal, ser du ofta någon form av anordning som sitter i taket. Det är inget övervakningssystem utan sannolikt en sprinkler. Om en brand bryter ut i lokalen, kommer den att börja spruta vatten för att genast släcka elden. En sprinkler har munstycke som reagerar vid en viss temperatur. Munstycket på sprinklern smälter och vatten kan spridas i droppform.

Sprinklersystem installeras i lokaler där det finns risk för att brand uppkommer med allvarliga konsekvenser för människor och egendom. Exempel på sådana lokaler är hotell, sjukhus, skolor och köpcentrum. I sådana lokaler kan en brand sprida sig snabbt och få ödesdigra konsekvenser. Samtidigt som sprinklers utlöses ges automatiskt larm till räddningstjänsten. I bästa fall är elden släckt innan brandkår hinner komma fram.

Sprinklersystem med kompetens

För att installera ett sprinklersystem krävs lång erfarenhet och kompetens. Ett projekt startar med att förhållandena i en lokal granskas noggrant. Det kan handla om att sätta in sprinklers i helt nya lokaler eller ombyggda lokaler. En leverantör av sprinklersystem tar totalansvar för hela projektet.

Maxcons sprinklersystem är ett exempel på ett system som ofta används. Förutom installation brukar leverantören svara för löpande och systematisk kontroll av systemet. De utför funktionsprover så att sprinklersystemet fortfarande är intakt. Eventuella förändringar i en lokal dokumenteras om det har relevans för sprinklersystemet. Företaget kan också teckna ett serviceavtal, vilket ytterligare garanterar systemets funktion.

15 Oct 2022