Sprickor i fasaden? Genomför en fasadrenovering

Oavsett vilket material ditt hus är byggt av så kommer tiden att sätta sina spår och den omtalade tanden kommer att ta ett bett. I vissa fall ett rejält sådant. Har du exempelvis en villa i Stockholm vars fasad utgörs av puts så kan bettet i fråga synas som att sprickor bildas eller att sjok av puts plötsligt faller ner. Där måste man vidta åtgärder innan husets hela stomme och konstruktion drabbas.

Att putsade fasader får sprickor är i sak ingenting konstigt då det handlar om en kombination av väder, vind, vibrationer och tid. Om en spricka bildas så kan det leda till att vatten - regn - kommer in mellan puts och hus och om detta fryser så kan det leda till att frostsprängning sker. Det är då större sjok lossnar och detta måste man förhindra. Därför krävs det A) regelbundna kontroller av fasaden och B) åtgärder då fel upptäcks.

Dessa åtgärder kräver allt som ofta professionell hjälp och där du anlitar ett företag som specialiserat sig på den tjänst som kallas fasadrenovering. Fasadrenovering är något som dels ger ditt hus en längre livslängd - utan risk för mögelangrepp, rötskador eller där exempelvis äkta hussvamp får fäste - och det är en åtgärd som även höjer det estetiska intrycket och värdet på din villa.

Anlita rätt företag i Stockholm

En väl genomförd fasadrenovering ska ge ditt hus en ökad livslängd och själva renovering ska också vara genomförd på ett sådant sätt att den håller över en längre tid. Tyvärr så har det visat sig att många företag i Stockholm fallerar på den biten. Fuskar är ett starkt ord i sammanhanget, men det ligger ändå nära till hands att använda det ordet då man ska beskriva hur vissa fasadrenoveringar ser ut.

En orsak till att sådana företag misslyckas är att man använder sig av syntetiska material snarare än exempelvis kalk. Till en början kan en sådan fasadrenovering se väldigt bra och professionell ut, men redan efter något år så kommer de första tecknen på ett undermåligt jobb. Detta i form av sprickor och små sprängningar i putsen.

Anledningen till detta? Ja, syntetiska material stänger inne fukt mellan puts och vägg. Det gör att den dels kan frysa och dels också “vill ut”. Kraften som skapas då detta sker gör att putsen spricker och det är ändå det “bästa” av konsekvenserna som kan komma. </p<

En annan vanlig konsekvens är nämligen att mögel bildas och sprider sig in i huskroppen; något som dels försvagar ditt hus i Stockholm och som dels också ökar risken för att din familj ska drabbas av allergier eller astma.

Därför bör du vara noggrann med att välja företag för din fasadrenovering och se över vilka metoder/material de använder sig av. Ett tydligt tips är att de bättre företagen sällan är de billigaste. Man får vara beredd på att en korrekt utförd fasadrenovering kostar några kronor extra, men den summan är också värd sin vikt i guld sett till resultatet den för med sig.

9 Nov 2018