Solcellspaket – energirikt ljus

Om du åker till din sommarstuga med en elbil, kan du utnyttja solens strålar inte bara för egen del utan även för bilens. Köp ett solcellspaket till stugan.

Familjen har ett vackert beläget fritidshus. Där vill ni gärna vistas både under vår och sommar. Stugan har alla tänkbara hushållsapparater och en bastu. El köps in via det lokala nätet och du har lagt tid på att hitta det elbolag som ger lägst elpris. Något riktigt lågt elpris existerar dock inte och dessutom kan priset inte låsas för en längre tid.

I området med fritidshus finns några stugor, där solpaneler har lagts på taken. Det kan väl aldrig löna sig, tänker du. Men när du diskuterat saken med några grannar, får du en annan uppfattning. Med solpaneler på en fritidsstuga genereras el som är tillräcklig under större delen av året. Du kommer till och med att kunna ladda elbilen under tiden som du och familjen blir solbrända.

Solcellspaket – el till fritidshuset

Du funderar på att investera i ett solcellspaket för sommarstugan. Med en leverantör går du igenom förutsättningarna. Stugans tak är tillräckligt stort. Det har gynnsam lutning och ligger i rätt väderstreck. Det finns heller inga träd, flaggstänger eller annat som skuggar taket.

Med leverantörens hjälp och offert upprättar du en kalkyl för ett komplett solcellspaket. Med hjälp av statistik från bland annat SMHI kan du bedöma områdets solinstrålning. Solelen kommer att räcka för hushållsapparater, bastu och elbil. Troligtvis kommer anläggningen att generera el utöver familjens egen förbrukning. Den överskottselen kan säljas till det fasta elnätet.

28 Jan 2023