Skydda bygget och byggarna

Stora byggen och renoveringar innebär att området blir en arbetsplats. Många människor rör sig på arbetsplatsen. Därför måste den vara skyddad, precis som alla andra arbetsplatser.

Du har säkert gått förbi en byggarbetsplats och sett en fasad med byggnadsställningar inklädda med en väv, med en bild av hur huset kommer att se ut på väven. Spännande, eller hur. Det är inte bara ett sätt att låta gatubilden vara någorlunda intakt, genom att projicera en faktisk fasad utanpå ställningarna. Det är också ett sätt att kommunicera det förväntade resultatet. Men framför allt är det ett skydd för dem som arbetar där. Plus att det skyddar själva bygget. Det kan vara målningsarbete eller murningsarbete som pågår, vilket kan behöva göras i en skyddad miljö.

Kommunicera ett budskap

Vid nybyggen är det inte ovanligt att man kan se och läsa vad som är på gång på så kallade väderskydd. Det är ju en stor yta, som lämpar sig väldigt väl för att kommunicera ut ett budskap. Till exempel: “Här byggs nu femtio nya lägenheter, klara i september 2021, ettor, tvåor och treor”. Information om kvadratmeterpris och en kontakt för de intresserade. På så sätt har man gjort alla som går förbi uppmärksamma på vad som är på gång. Det hinner sjunka in och man kanske börjar fundera på att kontakta byggherren för att ställa sig i kö. Det ökar också människors förståelse för själva processen, som ibland kan ställa till i gatubilden, med trånga passager, höga ljud och annat. Vad det än är som är på gång bakom väven finns det ett värde i att berätta för omgivningen vad som är på gång.

Viktigt med god arbetsmiljö

Kan du tänka dig att sitta och arbeta oskyddad för väder och vind? Skulle du gilla det? Regn, vind, sol, snö, det skulle inte vara acceptabelt. Det är ju faktiskt precis de förhållandena som råder på en byggarbetsplats. Utomhusarbete innebär påfrestningar både på människor och verktyg. Det är om inte annat en ekonomisk fråga, med tanke på de gånger arbetet kanske hade fått avbrytas på grund av vädret, men kan fortsätta med bra skydd. Resultatet blir onekligen bättre om förutsättningarna är torra och säkra. Säkerhetsmässigt är det också viktigt att det finns något som skyddar från halka, kastvindar och liknande. I synnerhet på våra breddgrader är det nästan ett måste att ha någon form av väderskydd, med tanke på klimatet. Arbetet måste ju fortgå året runt.

26 Jun 2020