Se över ditt villatak

Många villaägare glömmer att kontrollera sina tak med jämna mellanrum. Det är av stor vikt för att inte få problem med vatten och fukt som riskerar att skapa oreda. Något som tenderar att bli mycket dyrt. Så ta för vana att årligen undersöka taket för att se att allt står rätt till. Ett bra tips är att låta en takläggare göra en kostnadsfri besiktning av taket. Man ska se det som en investering inför framtiden så du kan sova gott om nätterna. 

Hitta en pålitlig takläggare

Det gäller att takarbeterna gör enligt konstens alla regler för att resultatet ska bli perfekt. Underarbetet är ofta avgörande för att man inte ska få problem i framtiden. Letar du efter en erfaren och kompetens takläggare så kan du kontakta Villatakexperten. Anlita absolut ingen svartfirma om du inte vill ha problem. Arbetet kommer inte att godkännas av försäkringsbolagen och risken är stort att arbetet blir dåligt gjort.

Hur arbetar en takläggare?

Alla takprojekt inleds alltid med en grundlig besiktning på plats. Då får takläggaren en övergripande bild av takets status. Man får också en känsla om hur man ska sköta arbetet när man får se det på plats. Man undersöker taket men även undertaket och andra detaljer för att bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas för bästa resultat. Sedan går man tillsammans igenom vilka alternativ som finns i form av materialval och liknande.

Efter avslutad besiktning får man ett offertförslag på ett fast pris att ta ställning till. När man är nöjd med avtalet och accepterat denna får man en orderbekräftelse på arbetet och ett start- och slutdatum. 

Utförandet

Sedan sätts arbetet med taket igång. Det är ofta mycket material och utrustning som kommer att behövas. Ibland leveraras en container med byggmaterial innan arbetet påbörjas av takläggarna. Det är mycket viktigt med säkerheten på takarbeten. Det är många som årligen skadas vid takarbeten för att det inte har används tillräcklig säkerhetsutrustning. Det går att lägga tak i alla väder, vid regn behövs taket täckas över.

När arbetet är klart och byggavfall är bortforslat så görs en noggrann besiktning. Man går här igenom arbetet och alla stegen noggrant. Detta görs av arbetsledaren och protokollförs. 

Allting måste säkerställas att arbetet har följt alla regler och riktlinjer och att inget har missats. Detta är också viktigt för att arbetet ska bli godkänt hos försäkringsbolagen vid framtida problem. När besiktningen är klar bör man få en kopia på denna att hänvisa till ved behov. 

4 Jun 2019