Samverkansbalk för en hållbar byggnad

När det är dags för byggnation är det alltid bekymmer med hållfasthet. Tunga balkar av stål kostar mycket och väger mycket. Samverkansbalk kombinerar material och tar vara på egenskaperna.

Grunden för alla byggen är ungefär densamma. Balkar, bjälklag, väggar och pelare utformas och planeras enligt beräkningar som tar hänsyn till ett antal faktorer. De krafter som byggnaden kommer att utsättas för måste beräknas innan man ens kan starta bygget. När detta avklarats bygger man vidare på stommen.

Det är lätt att tänka sig vilket öde som kan drabba den byggfirma som inte lyckas leva upp till kraven. Säkerhetskraven kan aldrig tummas på. Samverkansbalkar är ett intelligent och bra sätt att åstadkomma en stabil och mindre tung struktur.

När kan samverkansbalk användas?

Samverkansbalk är ett material som kan användas i alla typer av byggnader, stora som små. Hur du väljer att kombinera material är något du självklart kommer fram till i nära samarbete med leverantören av systemen. Allra bäst fungerar det hela när alla kan arbeta tillsammans ända från planeringsstadiet.

Ett bygge där samverkansbalk används blir både lättare i kilo räknat och enklare att bygga. Det fungerar bättre och blir lättare och får annorlunda och bättre egenskaper än massiva stålbalkar eller armerad betong.

Stomme och struktur är densamma vare sig man sysslar med bygge av köpcentrum, parkeringshus, skolor eller byggnader avsedda för vård och omsorg. Säkerhetskraven och kraven på ljudisolering är höga för vissa av dessa byggnader. Även där lever samverkansbalk upp till kraven, liksom vad gäller brandisolering och deformation och egensvängning. Läs mer om samverksansbulk på denna webbsida: https://www.samverkansbalk.se/ 

26 Oct 2021