Säkerhetsregler för heta arbeten

När det gäller arbeten som ger upphov till hetta och gnistbildning, så kallade heta arbeten, finns sedan 1990 särskilda säkerhetsregler. Utvecklingen under åttiotalet, med allt fler bränder orsakade av slarvigt utförda heta arbeten, gjorde at Brandskyddsmyndigheten såg sig manad att ta ett samlat grepp om yrkesområdet. Man startade skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®, som informerar och utbildar yrkesmän och arbetsgivare inom heta arbeten. Utbildningen och informationsspridningen har lett till att bränder kopplade till heta arbeten har minskat med 75% sedan 1990.

För utövare av heta arbeten vid tillfälliga arbetsplatser krävs att man har genomgått en utbildning och blivit certifierad. Ett certifikat gäller i fem år, sedan måste det förnyas. Det finns hundratals utbildningsarrangörer, godkända av brandskyddsmyndigheten, över hela Sverige som erbjuder utbildning och certifiering inom heta arbeten.

Hetarbetsteamet

När hetarbetaren kommer till en arbetsplats för att utföra ett hett arbete måste han även följa vissa säkerhetsregler. För det första arbetar man aldrig själv, utan man är alltid tre personer inblandade i ett hett arbete. Först den tillståndsansvarige, som går igenom säkerhetsreglerna och checkar av dem, samt riskbedömer arbetsplatsen tillsammans med de andra. Sedan har vi brandvakten, som övervakar arbetet med brandsläckare och även efterkontrollerar arbetsplatsen minst en timme efter utfört arbete. Slutligen då hetarbetaren, som utför arbetet i enlighet med de säkerhetsregler som finns uppsatta.

Säkerhetsregler

Här följer några av de viktigaste säkerhetsreglerna:

 

  • Både hetarbetaren och brandvakten ska ha genomgått utbildning och vara certifierade för heta arbeten. Även den som regelbundet arbetar som tillståndsansvarig ska ha utbildning.
  • Arbetsplatsen måste vara städad och om behov föreligger även vattnad.
  • Allt brandfarligt material i närheten måste antingen flyttas bort eller täckas över med icke brandfarligt material.
  • Alla värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar måste undersökas och om de befinns vara brandfarliga ska de skyddas. De måste även vara omedelbart åtkomliga för släckningsarbete.
  • Släckutrustning måste finnas på plats, antingen brandslang eller två fungerande pulverbrandsläckare.
  • All svetsutrustning som används måste vara kontrollerad och felfri.
  • En fungerande mobiltelefon med täckning måste finnas för att snabbt kunna kontakta räddningstjänst om brand uppstår som inte kona kontrolleras.

Säkerhetstänk som ger resultat

De många och detaljerade säkerhetsreglerna som uppställts av Brandskyddsmyndigheten har som sagt gjort att bränderna minskat med 75% vilket får se som en stor vinst. Människors liv har räddats och därtill många ekonomiska tillgångar. Att anlita utbildade hetarbetare med tillräcklig  kunskap och respekt för arbetet är numera betydligt enklare än det var för ett kvartssekel sedan. Heta Arbeten® är fortfarande en pågående kampanj och målet är naturligtvis att få ner antalet bränder orsakade av heta arbeten till noll.

29 Nov 2017