Säker trädfällning i Stockholm

Träd är värdefulla och bör sparas där det går. När de behöver tas ner måste kompetenta personer utföra arbetet med tanke på riskerna. Trädfällning i Stockholm är ett grannlaga jobb.

I stadsmiljö behövs träd - kanske mer än någon annanstans. De bidrar till bättre luft och neutraliserar vissa föroreningar. De utgör också hem för olika djur, som fåglar och insekter. Sist men inte minst ger de harmoni och skönhet åt betongtrötta människor. Ändå behöver de emellanåt tas bort.

Gamla och/eller skadade träd kan utgöra direkta faror för liv och egendom. De behöver därför tas bort innan något händer. Det är som sagt ofta ingen enkel uppgift med tanke på trängsel, trafik och miljöer med många byggnader och annat. Oftas blir det så kallad sektionsfällning som måste användas.

Rätt utrustning och rätt kompetens för trädfällning

När träd behöver tas bort med sektionsfällning beror det oftast på att utrymmet är mycket begränsat. Man börjar med att ta ned grenar som växer i trädens topp och arbetar sig sedan nedåt. Avspärrningar är ofta nödvändigt för att säkra området. Rätt utrustning är viktig både för arboristernas säkerhet och för en effektiv fällning. När trädet är fällt återstår ett omfattande arbete med att ta tillvara ris och gren och stam.

Trädfällning tar tid och är farligt och bör endast utföras av kompetent personal som arbetar för en firma med rätt erfarenhet. Trädrelaterad verksamhet är inget som alla kan syssla med. Med rätt entreprenör får man bort träd utan skador och vet att träden kommer till nytta. Mer om trädfällning kan du läsa på denna sida: trädfällningstockholm.se

11 Mar 2022