Så skaffar du tillstånd till uteserveringen

Att få ett tillstånd för en uteservering är inte krångligt eller svårt, bara man förbereder sig ordentligt och tar tid på sig att få det rätt från början. Det gäller att ha koll på vilken information som krävs, alltifrån organisationsnummer, hur man planerat belysning och vindskydd, stolar och bords placering osv. För det mesta räcker det med att söka tillstånd hos polisen, men vill du bygga något utöver standarden, till exempel ett skärmtak eller ett större vindskydd, behöver du även ett bygglov, och det söker du hos kommunen. På kommunens hemsida finns information om vad du behöver söka bygglov för, där finns även blanketter och information om handläggningstider och kostnader. Att söka vanligt tillstånd hos polisen kostar 700 kronor och det tar vanligtvis ett par månader från ansökan skickats in tills du har ditt tillstånd.

Skiss och karta

Innan du skickar in din ansökan måste du alltså planera din uteservering noggrant. Börja med att göra en ritning där du tydligt visar var uteserveringen börjar och slutar. Det är viktigt med en tydlig avgränsning mellan uteserveringen och det allmänna rummet, t e x trottoaren. Vad du tänkt använda som avgränsning måste också framgå, och höjden på avgränsningen. Ett vindskydd i tyg eller glas är en vanlig lösning, oftast är standardhöjden 90 cm, men du kan ha ett vindskydd på upp till 110 cm utan att söka bygglov. Om du planerar att ha något tryck på vindskyddet, namnet på restaurangen till exempel, måste också det framgå. Vill du använda skyddet som reklamutrymme för någon annat företag behöver du ansöka om det hos kommunen. Observera att exempelvis parasoller med läsk- eller öltillverkares företagsnamn inte omfattas av det kravet.

På skissen måste du även rita in bord och stolar samt var entrén ska vara. Avstånden är viktiga, det måste finnas ordentligt med plats mellan borden och i entrén så att det går att ta sig fram med rullstol. Inredningen bör harmoniera med huset och restaurangen i övrigt samt vara av god kvalitet.

På en karta markerar du hur mycket utrymme av trottoaren som kommer att tas i anspråk. Polisen kommer att kolla med kommunen om de har några invändningar mot läget med avseende på hur gatustädning och dylikt fungerar.

Högre vindskydd och infravärme

Många uteserveringar har ett högre vindskydd av glas på kortsidorna, för att rama in uteserveringen och skapa känslan av ett rum, samt förstås hindra att det blir blåsigt. För detta krävs bygglov, men det är vanligen inget problem, framför allt inte med ett vindskydd av glas, som går att se igenom.

Har man ett tak går det bra att sätta upp infravärme i det, men annars kan man köpa in stående gasolvärmare. Även portabel belysning för uteserveringar finns tillgänglig.

Var ute i god tid

När du är klar med din skiss skickar du in den tillsammans med all begärd information kring restaurangen och dig som restaurangägare. Har du tur går ansökan fort att behandla, men när det börjar närmare sig vår är handläggningstiderna långa både hos polisen och kommunens bygglovsenhet. Det är därför viktigt att du är ute i god tid om du vill ha ditt tillstånd och kunna ha byggt klart uteserveringen i tid till den 1:a april. Läs gärna www.vindskydd.biz för fler detaljer. Med det säger vi lycka till!

13 Dec 2017