Så mycket skiljer sig takläggarna i Stockholm åt i utbud

Vilken tjänst erbjuder en takläggare? I vissa fall är det just enbart att lägga tak men ett flertal företag   har betydligt bredare utbud och erbjuder flera olika tjänster. Detta visar en undersökning av tio takläggarföretag i Stockholm.

Takläggning – Grunden

Att ett företag som marknadsför sig med att erbjuda takläggning främst just arbetar med att lägga samt renovera tak är inte oväntat. I annat fall är det svårt att kalla sig för takläggare. De större takarbetena är grunden i dessa företags verksamhet. Ett par av de mindre företagen i undersökningen visade enbart dessa tjänster på sin hemsida. Självklart kan det vara så att de även erbjuder andra tjänster men utan att lika tydligt visa upp detta på hemsidan.

Snöskottning

Ett flertal takläggare i Stockholm erbjuder snöskottning på vintern. Orsakerna är flera. För det första har de kunskap och material för att säkert kunna röra sig på snöiga och isiga tak. För det andra sker ytterst få takarbeten under vintern. Det är i stort sett bara akuta arbeten inom takläggning som genomförs. Därmed finns det så pass lite jobb för takläggarna att de måste komplettera sitt utbud med andra tjänster för att få ekonomin att gå ihop under vintermånaderna.

Takmålning

Genom att underhålla taken håller de längre och är det exempelvis plåttak är en rekommendation att dessa målas var åttonde år. Av de tio takläggare i Stockholm som jämfördes erbjöd samtliga denna tjänst. Det kan låta självklart att ett takföretag även ska erbjuda målning av taken men det är trots allt två olika professioner som därmed måste finnas inom företaget, både målare och takläggare.

Uthyrning av byggnadsställningar

För att kunna utföra arbetet säkert använder sig takläggarföretagen av byggnadsställningar. Till viss del kan de visserligen hyra in dessa men då takläggare dagligen arbetar med dessa ställningar äger företaget åtminstone ett basutbud av dem.

Det var däremot bara ett enda som hyrde ut ställningar. De som vill hyra byggnadsställningar i Stockholm har inte svårt att hitta ett företag som hyr ut dessa. Flera företagskedjor har specialiserat sig på att hyra ut verktyg, maskiner och ställningar. Det är därmed enklare att kontakta något av dessa mot att kontakta en takläggare. Chansen finns att de hyr ut ställningar – men chansen är liten.

Plåtslagning

Att erbjuda plåtslagning som en separat tjänst var inte heller speciellt vanligt. Detta beror till stor sannolikhet att många takläggare anlitar externa företag för inköp och bearbetning av plåt. De största företagen sköter däremot detta själv och kan därmed även erbjuda det som en tjänst till sina kunder.

24 Feb 2017