Så kan du förhindra bränder i hus

När man ska bygga hus bör man alltid tänka på två saker. Förutom att huset ska vara snyggt, ha en funktionell form, har rätt och skön inredning bör man bygga för att förhindra olyckor och skador. Det finns då två saker att tänka på och bygga på sätt som gör att det inte sker olyckor i hemmet.

Fallolyckor

När man bygger hus, måste man alltid tänka på att i synnerhet små barn, inte ska ramla ner och skada sig. Bygger man en altan, till exempel ska man alltid bygga med ett staket. Bygger man en balkong ska de boende inte ramla från balkongen. Bygger man ett loft, måste det finnas ett stadigt staket som hindrar de som vistas på loftet från att ramla ner.

Skador

Man måste bygga på sätt som minimerar att de boende kan skadas av byggnaden. Det ska inte sticka ut saker precis där de boende ska röra sig. Trapporna ska vara byggda så att trappstegen inte är för glesa eller för nära varandra så att man tappar balansen när man går upp- och nerför trappan. Det ska finnas handtag som stöder den som ska upp- och nerför trappan.

Bränder

Man måste även bygga med tanke på eventuella bränder som kan spridas. En eld behöver syre och material som hjälper den att växa. En eld behöver något som matar den med nytt material då den snabbt konsumerar material som är lättantändligt.

Stänga in elden och förhindra att den sprids

Därför bör man bygga så att en eventuell eld stängs inne, isoleras och inte får något mer syre. Det finns särskilda branddörrar och brandluckor som isolerar en eld från att "leva" vidare. Och även om det finns en branddörr eller en brandlucka som är tänkt att isolera en eld, bör man täta huset så att det inte sipprar in syre via springor och ventiler. Man kan måla med brandsäkra målarfärger och isolera med barndsäkra isoleringsmaterial. Man kan även tapetsera med särskilda brandsäkra tapeter.

Anlita experter på brandsäkerhet vid husbygge

Man kan alltid konsultera experter inom brandsäkerhet när man bygger hus, radhus och flerfamiljslägenheter. Då är de experter på brandsäkerhet och brandtätningar i Stockholm. Även om man bygger med så stor brandsäkerhet som möjligt är det ändå människan som kan släcka elden som är central. Dessutom är det för det mesta människan som tänder elden, till exempel vid jul, och som kan genom slarv se till att den lever vidare. Det är oftast den mänskliga faktorn bakom eldarna som förstör hus och bostäder.

9 Oct 2018