Så kan du bygga en altan på garagetaket

Om du bor i ett suterränghus och kanske har en del av huset som står på en högre yta än resten av huset kan du utnyttja den delen av huset som står på en lägre yta. Om du vill kan du bygga ett garage på den delen av huset som står på den lägre nivå av tomten. Har du en väg som du kan köra in på, kan du bygga ett garage i den nedre delen av huset. Vill du bygga en altan ovanpå garagetaket, så ser du till att utnyttja alla delar av tomten så gott det går. Man måste ju inte ha ett suterränghus för att bygga ett garage med en tillhörande altan. Det kan man ju bygga oavsett tomtens utseende.

husritning

Materialkostnad för altanbygget

Vi säger att du redan har ett garage som är byggt invid huset och du vill utnyttja den ytan som garagetaket ger dig. Vi antar också att garagetaket är cirka 100 kvadratmeter stort och du vill bygga en altan som ger dig möjligheten att umgås utomhus och kunna möblera den med utemöbler och kanske bygga den med grill och soffgrupp. Räknar man bara med materialkostnader kommer det att kosta mellan 120.000-130.000 kronor. Då är det tryckimpregnerade materialet plus annat byggmaterial inberäknat

Arbetskostnad för ett altanbygge 

Om vi säger att du hellre vill anlita hantverkare; snickare som bygger altanen åt dig och drar av de avdrag som du kan; med Rot-avdrag, kan du räkna med en ytterligare kostnad på 60.000-70.000 kronor. Här har vi räknat med en yta på 100 kvadratmeter stor altan, för enkelhetens skull. När du sedan vet hur stor altanen kommer att bli, kan du förminska eller dubbla kostnaderna efter hur stor altan du kommer att bygga. Fördelen med att bygga en altan ovanpå garagetaket är ju att du utnyttjar ytan som du redan har, men också att du får ner kostnaderna för den bearbetning av ytan för altanen som du redan har i och med att du redan har byggt ett garage.

Anlita proffsen för altanbygget

Om du anlitar ett företag med hantverkare för altanbygget, kan du alltid rådfråga dem om altanens utseende och konstruktion. Anlitar du en erfaren snickare, har de säkert sett och byggt flera olika slags altaner och har säkert erfarenhet av olika lösningar för altanen och kan föreslå hur du kan lösa altanens utseende och funktion. Tänk på att du bygger kommer du att behöva ansöka om bygglov då altanen byggs ovan garaget och kommer att höja sig mer än 1,10 meter ovanför markytan. Läs mer om hantverkare som mer än gärna bygger din altan.

26 Nov 2018