Så gör du om du har gamla rör

Har du gamla rör? Är du orolig över att de kanske har rostat och börjat läcka? Om du är orolig över att de behöver bytas ut eller om det är dags att kontrollera dem, finns det några tecken  du kan titta efter. Har du ett avloppsrör  eller en golvbrunn som är så skadat att avloppsvattnet rinner ut och du kanske är orolig att vattnet rinner ut på fel ställe? Det kanske redan har runnit ut vatten ur ett tappvattenrör? Golvet eller väggarna i badrummet är slitna och vatten läcker ut i byggnadskonstruktionen? 

Har du svarat ja på någon av dessa frågor bör du ta kontakt med ett VVS-företag. I alla dessa fall bör du ta kontakt med ett VVS-företag som kommer och inspekterar dina rör. Då för de in en minikamera som de kan styra med en dator och på så sätt komma inuti rören och inspektera dem. Ser de då att det finns korrosion och till och med skador på rören har du då två alternativ:

Installera helt nya rör

Så måste ett VVS-företag riva ut de gamla rören och montera helt nya rör. De måste då riva ut hela badrummet, och på alla ställen där rören går. Det är ett mycket kostsamt och stort projekt, men å andra sidan får du helt nya rör och vet att de håller för flera år framöver.

Fördelar och nackdelar med byte av rör

Fördelarna med att byta till helt nya rör, är relativt självklara; du få nya rör som lär hålla i minst 20 år till. Du vet att om bara arbetet är rätt gjort, bör du inte drabbas av någon vattenläcka de närmaste åren. Du kan slappna av. Nackdelarna är att det är kostsamt och tar lång tid innan arbetet är klart. Du lär få göra om hela badrummet, efter man river ut allt för att lägga nya rör. Likaså i köket, om det är där rören måste bytas ut. Förmodligen river man ut både kök och badrum då rören är förbundna med varandra.

Göra en relining

Du måste inte dra ut de gamla rören. Du kan gott och väl göra en miljövänlig relining. Det innebär att man installerar foderrör i ledningssträckan med hjälp av tryckluft. Stoickledningar och grenrör fräses till ett fullt flöde med hjälp av robotteknik. Allt arbete övervakas och styrs med hjälp av en kamera som följer allt noga och tar rörliga bilder. På det sättet kan man följa arbetets gång. Efteråt görs kvalitetskontroller så att reliningen verkligen har lyckats.

Fördelar och nackdelar med relining

Det är billigare att bara göra infodringar av rören med relining. Det tar mindre arbete i anspråk att göra detta i jämförelse med att byta ut rören helt och hållet. Det är miljövänligare då man gjuter om rören inifrån och lägger en ny yta på rören inifrån. Det tar inte särskilt mycket material i anspråk. Du behöver inte riva ut badrum och kök, utan kan behålla dem intakta. Nackdelen med en relining är att du bör kontrollera dem med jämna mellanrum för att veta att den håller och att rören är intakta.

Vid en snabb koll på nätet, kan man konstatera att det inte är alla VVS-företag som arbetar med relining. En del föredrar att ge råd om att byta vattenledningar helt och hållet. Det är synd då relining är ett mer miljövänlgit alternativ.

25 Apr 2018