Så genomförs en lyckad sanering

Är det så att du har mark som behöver marksanering? Har du hittat bekämpningsmedel, PCB, farliga metaller eller vet du att marken som du funderar att bygga hus på tidigare har varit platsen, till exempel för pappersbruk, någon slags industri eller företag som har arbetat med kemikalier är risken stor att det finns farliga kemikalier på platsen. Misstänker du något av detta, är det bättre att ta det säkra före det osäkra och kontrollera marken ordentligt. Ta då helst kontakt med ett företag som kommer och gör provtagingar på jorden där du har tänkt bygga någon bostad på.

Dessa gifter kan finnas i marken

Vem skulle kunna tro att odlingar på marken skulle kunna leda till att man hittar gifter i marken efteråt? Tyvärr är det så att vanligt bekämpningsmedel som används till allehanda odlingar i koncentrerad form är rena rama giftet och ge verkningar efteråt som ingen till ha. Därför bör man alltid kontrollera marken efter en odling där. Annat som kan finnas på en tidigare industritomt är PCB, Svavel, Cyanider, olika klorerade lösningsmedel, dioxiner eller svavel.

Så går en marksanering till

Det första man gör är att försäkra sig om vilka sorts gifter det finns i marken, om det alls förekommer något. När man väl vet det, kan man sedan gräva bort det på rätt sätt. Sedan deponerar företaget giftet på ett säkert och miljövänligt sätt. Efter det måste marken fyllas med frisk jord. När man väl har återställt marken måste man sedan göra ordentliga efterkontroller så att man har säkerställt att marken är människovänlig och att djur kan vistas på området. Ingen vill vistas på giftig mark.

Detta bör du söka efter när du anlitar sanering

Du bör få tag i ett företag som har rätta utbildningarna på området, som har certifieringar på området, såsom certifikat från Sveriges Byggindustrier, Riv och saneringsentreprenörerna och som följer branschregler när det kommer till marksaneringar, och håller hög standard på sina tjänster. De måste även ha rätt utrustning, rätta maskiner, följa myndigheters regler och rekommendationer för marksaneringsarbete.

Viktiga kriterier för val av företag för marksanering

Sedan är det även viktigt med rätt bemötande och servicevänlighet när man har med alla slags företag att göra. Det är viktigt för markägaren att kunna få förståelse för vissa önskemål och att arebtet känns säkert för alla som är inblandade. Även att företaget som utför marksaneringarna skyddar såväl egen personal som andra människor som kan komma i kontakt med saneringsarbetet är säkra.

28 Jun 2018