Så fäller man ett träd på ett säkert sätt

Har er bostadsrättsförening ett träd som vuxit sig alltför stort och riskerar att skada ert hus? Eller kanske står det ett sjukt träd på er tomt som måste fällas innan det blir för riskabelt?

Att fälla träd är en konst. För att det ska gå säkert till måste man måste ta hänsyn till en rad olika faktorer som träslag och om trädet är försvagat på grund av sjukdom. Andra viktiga saker som man måste ha koll på är brytmån och fallriktning. Det är med andra ord inte en helt enkel sak. Är man inte helt säker på hur man ska göra bör man därför ta hjälp av en specialist på trädfällning. Förutom att de vet hur man säkert tar ner ett träd har de även alla de rätta redskapen och kan även enkelt hjälp till att frakta bort trädet.

Ibland behövs det tillstånd även om trädet står på den egna tomten

Står trädet på den egna tomten som man äger behöver man oftast inget tillstånd för att fälla ett träd, men det kan också vara så att trädet ingår i detaljplanen för området eller är K-märkt. Då behöver man tillstånd från stadsbyggnadskontoret även om det står på den egna tomten. Står trädet strax utanför tomten eller om man är osäker på den exakta tomtgränsen ska man först vända sig till sin kommun och be om lov. Skulle man fälla någon annans träd kan man bli skadeståndsskyldig, eller i allra värsta fall hamna i fängelse. Det är heller inte så trevligt för grannsämjan om man skulle såga ner ett träd utan tillåtelse.

Träd skyddar och hjälper till med dränering

Innan man fäller ett träd ska man också fundera på varför trädet kanske planterades där från början? Ett träd kan till exempel hjälp till med dränering av vatten, men skyddar även huset mot både sol och vind. Träd hjälper ofta till med att få ner husets energiförbrukning och de hjälper även till att rena vår luft. Slutligen är de också vackra och bör därför inte fällas i onödan. Men ibland riskerar träd att skada människor och byggnader i närheten, speciellt om de är sjuka. Det kan då i bästa fall räcka med att beskära trädet, i andra fall måste hela trädet fällas och tas bort. En arborist kan hjälpa till med att bedöma i vilket skick trädet är och vad som måste göras.

11 Jun 2020