Rörinspektion minskar risken för större skador

Rörinspektion innebär i korthet att inspektion sker av avlopp, vattenledningar eller andra rör för att man ska hitta skador eller orsaker till stopp. Det kan alltså både vara en proaktiv åtgärd likväl som en akut åtgärd.

Så fungerar det vid problem

Generellt används en kamera som dras ner i rören. Kameran visar bild i realtid vilket gör att det är enkelt att se vilka problem som finns i rören. Därmed kan man även snabbt se vilka åtgärder som behövs för att åtgärda dessa problem. Vanliga problem är avlagringar, rost eller att olika föremål har fastnat i rören.

Så fungerar det vid proaktiv inspektion

Är det dags för stambyte snart? Eller bör rören hålla i ett par år till? Det är frågor som bland annat bostadsrättsföreningar behöver ställa sig med vissa tidsintervall. En väg är då att göra en rörinspektion för att kontrollera kvalitén på de befintliga rören.

Det är därmed ett kostnadseffektivt sätt att ha kontroll på rören och hitta små felaktigheter, samt hitta lösningar, innan de större skadorna uppstår.

Vid återkommande stopp

Finns ett återkommande problem med stopp i avloppet så är rörinspektion en bra väg att gå. Det behöver alltså inte betyda att det alltid är problem men om det återkommer så bör det finnas en grundläggande orsak. Men även här fungerar de proaktiva åtgärderna. Om rörinspektion sker regelbundet bör de återkommande stoppen inte ens uppstå.

Hur ofta rörinspektion bör göras, och om det är rätt väg att gå, kan enbart inspektionsföretag svara på. Det kan exempelvis bero på när det genomfördes förra gången samt vilka slags rör det handlar om.

Inför relining

Ytterligare ett tillfälle då inspektion sker är om man önskar får relining. Med reling menas att befintliga rör får vara kvar men att dessa får en nytt ”innerrör” som därmed ger ny beläggning och hållbarhet. Lite förenklat kan sägas att nya rör läggs i de gamla varpå man undviker de stora kostnader som annars uppkommer vid stamrust.

Inför en relining måste inspektion ske av befintliga rör för att se om dessa har kvalité och är av material som passar för relining. Det är grunden och planeringen inför att detta sker.

Kostnad för rörinspektion

En rörinspektion kan gå snabbt och därmed inte kosta speciellt mycket. Men det kan även vara en invecklad process som tar lång tid. Delvis beror det på hur många bostäder det är som ska undersökas och vad målet är. Det bästa är alltid att be om offert. Företagen brukar då komma och titta på de system som ska inspekteras och därefter kunna ge en offert på arbetet.

 

7 Sep 2018