Rivning i Göteborg på ett proffsigt sätt

Som husägare kanske du tror att du gör som du vill vid en rivning i Göteborg, men du måste faktiskt följa olika regler, och det gör du lättast om du anlitar en rivningsfirma som har stor vana.

Allt som man gör ofta går lätt och smidigt, och det gäller också ett så pass tungt uppdrag som att riva ett helt hus. För att göra på rätt sätt krävs det specialkunskaper, så när det är dags för dig att riva och bygga nytt, ska du anlita en expert. Ansök hos kommunen om rivningslov innan du sätter igång med projektet. En rivningsfirma har kompetens att utföra din rivning i Göteborg på ett ansvarsfullt sätt.

Sortera byggavfallet så det är lätt att återvinna

Allt går inte att återvinna, men så mycket som möjligt ska förhoppningsvis kunna bli till nytta. Allt elektriskt material, all metall, allt trä och mycket annat kan bli ny utrustning i framtiden och sorteras i olika högar som kallas fraktioner. Det är ett sätt att hushålla med resurser och att vara aktsam om miljön att skicka detta för återvinning. En hel del material måste förstås kasseras och skickas till destruktion.

Något som ska bort allra först är eventuellt miljöfarligt avfall. Asbestsanering behöver göras enligt en mängd olika föreskrifter, och man måste vara mycket försiktig. När allt sådant är avlägsnat, går man metodiskt tillväga vid olika faser i rivningen. Slutligen tas stommen bort med grävmaskin, och man städar upp på rivningsplatsen. En fraktionsrapport ska ange vart allt avfall har skickats.

16 Jan 2022