Planer för betonghåltagning i Stockholm

Har du ett stenhus i Stockholm? Vill du göra hål i väggar, golv eller tak? Då är det en betonghåltagning som behövs. En åtgärd som kräver proffs inom området.

I filmer går det att se hur personer tar tag i en slägga och går loss på en vägg i sitt stenhus, för att öppna upp planlösningen eller sätta in nya fönsterpartier. Men trots att detta förvisso är en möjlighet, så är det en lösning som kan ställa till med mycket stora problem. Och dessutom vara farligt för den som håller i släggan.

Om du istället vill få en mer ordnad håltagning så finns det proffs inom området som kan åta sig uppdraget. Företag i Stockholm som har allt inom kunskap och utrustning, för att håltagningen ska bli perfekt och utföras på ett säkert sätt. Men innan dess krävs det en hel del planering för att håltagningen ska nå det önskade resultatet.

Betonghåltagning som förändring

Det finns flera olika möjliga anledningar till att det kan krävas en håltagning i betong. Kanske vill du sätta in fönster eller dörrar som har större mått än tidigare. Eller så handlar det kanske om en tillbyggnad där stora partier av ytterväggarna behöver tas bort. Men det kan även röra sig om mindre ingrepp för rördragning för el, vatten eller avlopp.

Inför en betonghåltagning i Stockholm är det viktigt att ha en noggrann planering. Samt att kontrollera med bygglovsenheten så du vet ifall det krävs ett bygglov för att kunna slutföra projektet.

30 Apr 2023