Olika typer av elektriker

När du läst om elektriker eller anlitat en elektriker för någon installation har det säkert slagit dig att det verkar finnas många typer av elektriker, elinstallatörer och andra yrkesmän som sysslar med elinstallation. Det verkar också finnas olika behörigheter som är viktiga att hålla reda på. Om du anlitar en elfirma här i Stockholm har de oftast de flesta typer av elektriker på sin lönelista och kan hjälpa dig att reda ut begreppen och se till att du får rätt typ av installatör utifrån dina behov. Här gör vi ett försök att gå igenom de typer av elektriker som finns i Sverige.

elektriker byter lampa

Fyra huvudtyper

Det finns fyra huvudtyper av elektriker i Sverige, installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och svagströmselektriker. Det finns även ett bokstavssystem för behörighet, från AB till BB3. AB står för Allmän behörighet och innebär att man får utföra alla sorters elarbeten, och BB3 står för begränsad behörighet 3 och innebär att elsäkerhetsverket behovsprövar ens behörighet från fall till fall.

Installationselektriker

Installationselektrikern är den vanligaste typen av elektriker i Sverige och antagligen den typ av elektriker som flest människor kommer i kontakt med. Installationselektrikern utför elinstallationer i bostäder och kontor, men även på nybyggen och industrier.

Installationselektrikern har genomgått en fullständig elutbildning och lärlingstide och kan efter fyra år i yrket söka allmän behörighet och starta egen firma.

Serviceelektriker

En serviceelektriker är till skillnad mot installationselektrikern mer inriktad på felsökning och reparation av elsystem. Annars är arbetsplatserna oftast desamma, industrier, skolor och andra offentliga inrättningar, samt privatbostäder. Ringer du felsökning vid ett strömavbrott får du vanligtvis besök av en serviceelektriker.

Industrielektriker

En industrielektriker jobbar såklart inom industrin, oftast med att åtgärda elektriska fel på maskiner i exempelvis en fabrik. Hen har kunskap om programmerbara styrsystem och industriprocesser. Industrielektrikern jobbar med mer programmering och datakunskap jämfört med andra typer av elektriker.

Svagströmselektriker

Svagströmselektriker, även kallad teletekniker, jobbar också med data, men mer inriktat på telefoni- och larmsystem. Han utför installation av data- media- och bildöverföring i skolor och på arbetsplatser. I jobbet ingår både att dra kablar och att programmera.

Med eller utan behörighet

En elektriker kan arbeta utan behörighet om hans arbete står under överinseende av en behörig elinstallatör med allmän behörighet. Det är då den behörige elektrikern som ansvarar för att jobbet blir ordentligt gjort. När du anlitar en elfirma ska du alltid försäkra dig om att jobbet nlir utfört eller åtminstone kontrollerat av en elektriker med behörighet för jobbet.

Läs mer om elektriker här.

5 Dec 2017